Gearstald troch Rein Munniksma, Woubrugge.

1 Rienk Uilkes is geboren omstreeks 1685 in Abbega, zoon van Uilke Rienks en Hiltje Pieters. Rienk is overleden. Rienk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 18-12-1712 in Spannum (gem. Hennaarderadeel) met IJmkje Sijtses, 26 of 27 jaar oud. IJmkje is geboren in 1685, dochter van Ulbe. Zij is gedoopt op 09-07-1685 in Makkum. IJmkje is overleden in 1776, 90 of 91 jaar oud.

Kinderen van Rienk en IJmkje:

1 Harmen Rienks WiersmaVolgt 1.1.
2 Houkje Rienks WiersmaVolgt 1.2.
3 Uiltie Rienks Wiersma [1.3]. Hij is gedoopt op 11-03-1714 in Nijland. Uiltie is overleden.
4 Trijntie Rienks Wiersma [1.4]. Zij is gedoopt op 20-10-1715 in Nijland. Trijntie is overleden.
5 Hiltje Rienks Wiersma [1.5]. Zij is gedoopt op 14-11-1717 in Nijland. Hiltje is overleden.
6 Sietse Rienks Wiersma [1.6], geboren op 03-09-1719 in Nijland. Sietse is overleden in Idzega.
7 Sijtse Rienks Wiersma [1.7]. Hij is gedoopt op 10-07-1721 in Nijland. Sijtse is overleden in Idzega.
8 Rients Rienks Wiersma [1.8]. Hij is gedoopt op 06-12-1723 in Nijland. Rients is overleden.
9 Jetske Rienks Wiersma [1.9], geboren op 03-11-1726 in Nijland. Jetske is overleden.
10 Pijter Rienks (Pieter) Wiersma, geboren in 1734 in AbbegaVolgt 1.10.

1.1 Harmen Rienks Wiersma, zoon van Rienk Uilkes (zie 1) en IJmkje Sijtses. Harmen is overleden. Harmen trouwde met Janke Foppes.

Kinderen van Harmen en Janke:

1 Foppe Harmens Wiersma, geboren op 04-06-1772. Volgt 1.1.1.
2 Barber Harmens (Berber) Wiersma, geboren op 30-07-1774 in GoïngaVolgt 1.1.2.
3 Jan Harmens Wiersma [1.1.3], geboren op 26-06-1777 in Goïnga. Hij is gedoopt op 20-07-1777 in Goïnga. Jan is overleden op 10-10-1817 in Idaarderadeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1817. Jan bleef ongehuwd.
4 Trijntje Harmens Wiersma, geboren op 27-03-1780 in GoïngaVolgt 1.1.4.
5 Gerben Harmens Wiersma, geboren op 14-10-1783 in GoïngaVolgt 1.1.5.

1.1.1 Foppe Harmens Wiersma is geboren op 04-06-1772, zoon van Harmen Rienks Wiersma (zie 1.1) en Janke Foppes. Hij is gedoopt op 28-06-1772 in Goïnga, Gauw en Offingawier. Foppe is overleden op 23-12-1826 in Wymbritsradeel, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1826. Foppe ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 11-05-1796 in Sneek met Marie Piers (Maria/Marie) de Boer, 28 jaar oud. Maria/Marie is geboren op 25-12-1767 in Sneek, dochter van Pier Botes de Boer en Sjurtie Douwes (Sjoerdje). Maria/Marie is overleden op 01-06-1846 in Wymbritsradeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-06-1846.

Kinderen van Foppe en Maria/Marie:

1 Botte Foppes Wiersma, geboren op 26-03-1797 in ScharnegoutumVolgt 1.1.1.1.
2 Jantje Foppes (Jantie/Janke) Wiersma, geboren op 25-09-1800 in ScharnegoutumVolgt 1.1.1.2.

1.1.1.1 Botte Foppes Wiersma is geboren op 26-03-1797 in Scharnegoutum, zoon van Foppe Harmens Wiersma (zie 1.1.1) en Marie Piers (Maria/Marie) de Boer. Hij is gedoopt op 09-04-1797 in Scharnegoutum. Botte is overleden op 31-01-1866 in Wymbritsradeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1866. Botte trouwde, 27 jaar oud, op 19-06-1824 in Wymbritsradeel met Aagje Tjerks Groeneveld, 23 jaar oud. Aagje is geboren op 08-04-1801 in Wolsum, dochter van Tjerk Jakobs Groeneveld en Gertie Arnoldus Ketel. Zij is gedoopt op 26-04-1801 in Wolsum. Aagje is overleden op 29-06-1861 in Wymbritsradeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1861.

Kinderen van Botte en Aagje:

1 Mari Bottes Wiersma [1.1.1.1.1], geboren op 18-05-1825 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1825. Mari is overleden op 20-09-1825 in Wymbritsradeel, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1825.
2 Mari Bottes Wiersma, geboren op 18-03-1827 in WymbritsradeelVolgt 1.1.1.1.2.
3 Tjerk Bottes Wiersma [1.1.1.1.3], geboren op 28-10-1830 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1830. Tjerk is overleden op 21-06-1831 in Wymbritsradeel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1831.
4 Tjerk Bottes Wiersma, geboren op 10-11-1832 in NijlandVolgt 1.1.1.1.4.
5 Foppe Bottes Wiersma, geboren op 17-07-1835 in Nijland (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.1.1.1.5.
1.1.1.1.2 Mari Bottes Wiersma is geboren op 18-03-1827 in Wymbritsradeel, dochter van Botte Foppes Wiersma (zie 1.1.1.1) en Aagje Tjerks Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1827. Mari is overleden op 04-06-1878 in Wymbritsradeel, 51 jaar oud. Mari trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1850 in Wymbritsradeel met Jan Sieks Attema, 33 of 34 jaar oud. Jan is geboren in 1816 in Sandfirden. Jan is overleden.

1.1.1.1.4 Tjerk Bottes Wiersma is geboren op 10-11-1832 in Nijland, zoon van Botte Foppes Wiersma (zie 1.1.1.1) en Aagje Tjerks Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1832. Tjerk is overleden op 03-10-1929 in Wymbritsradeel, 96 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1929. Tjerk trouwde, 21 jaar oud, op 03-06-1854 in Wymbritsradeel met Rigtje Rientses de Boer, 21 jaar oud. Rigtje is geboren op 12-05-1833 in Wolsum, dochter van Rients Meinderts de Boer en Trijntje Gerrits Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1833. Rigtje is overleden op 04-10-1905 in Wymbritsradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1905.

Kinderen van Tjerk en Rigtje:

1 Aagje Tjerks Wiersma, geboren op 04-10-1855 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel)Volgt 1.1.1.1.4.1.
2 Trijntje Tjerks Wiersma [1.1.1.1.4.2], geboren op 14-03-1858 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1858. Trijntje is overleden.
3 Feikje Tjerks Wiersma, geboren op 18-09-1860 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel)Volgt 1.1.1.1.4.3.
4 Botje Tjerks Wiersma [1.1.1.1.4.4], geboren op 04-08-1863 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1863. Botje is overleden op 04-06-1864 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel), 10 maanden oud.
5 Bottje Tjerks Wiersma [1.1.1.1.4.5], geboren op 16-02-1866 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1866. Bottje is overleden op 15-03-1866 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel), 27 dagen oud.
6 Rients Tjerks Wiersma, geboren op 07-08-1868 in WymbritsradeelVolgt 1.1.1.1.4.6.
1.1.1.1.4.1 Aagje Tjerks Wiersma is geboren op 04-10-1855 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel), dochter van Tjerk Bottes Wiersma (zie 1.1.1.1.4) en Rigtje Rientses de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-10-1855. Aagje is overleden op 07-12-1877 in Westhem (gem. Wymbritseradeel), 22 jaar oud. Aagje trouwde met Wybren Oppedijk. Wybren is overleden.

1.1.1.1.4.3 Feikje Tjerks Wiersma is geboren op 18-09-1860 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel), dochter van Tjerk Bottes Wiersma (zie 1.1.1.1.4) en Rigtje Rientses de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1860. Feikje is overleden. Feikje:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 26-11-1890 in Hennaarderadeel met Ynte Klazes van der Meer, 30 jaar oud. Ynte is geboren op 10-04-1860 in Wons (gem. Wonseradeel). Ynte is overleden op 13-04-1905 in Wommels, 45 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 23-05-1906 in Hennaarderadeel met Foppe Broers Eekma, 44 jaar oud. Foppe is geboren op 14-02-1862 in Kubaard (gem. Hennaarderadeel). Foppe is overleden op 23-03-1929 in Oosterend (gem. Hennaarderadeel), 67 jaar oud.

1.1.1.1.4.6 Rients Tjerks Wiersma is geboren op 07-08-1868 in Wymbritsradeel, zoon van Tjerk Bottes Wiersma (zie 1.1.1.1.4) en Rigtje Rientses de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1868. Rients is overleden op 30-05-1911 in Wymbritsradeel, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1911. Rients trouwde, 34 jaar oud, op 09-05-1903 in Wymbritsradeel met Sytske Bonnes Bosma, 27 jaar oud. Sytske is geboren op 29-08-1875 in Oosthem, dochter van Bonne Bosma en Ymkje Wiarda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1875. Sytske is overleden.

Kinderen van Rients en Sytske:

1 Tjerk Wiersma, geboren op 23-05-1904 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel)Volgt 1.1.1.1.4.6.1.
2 Bonne Wiersma, geboren op 08-03-1906 in WolsumVolgt 1.1.1.1.4.6.2.
3 Rigtje Wiersma, geboren op 29-02-1908 in WolsumVolgt 1.1.1.1.4.6.3.
4 Ymkje Wiersma, geboren op 18-03-1910 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel)Volgt 1.1.1.1.4.6.4.
1.1.1.1.4.6.1 Tjerk Wiersma is geboren op 23-05-1904 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel), zoon van Rients Tjerks Wiersma (zie 1.1.1.1.4.6) en Sytske Bonnes Bosma. Tjerk is overleden op 06-05-1983, 78 jaar oud. Hij is begraven in Jorwerd. Tjerk trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1930 in Baarderadeel met Itje Schukken, 23 jaar oud. Itje is geboren op 09-03-1907 in Mantgum, dochter van Wijpke Heins Schukken en Jeltje Hendriks Kingma. Itje is overleden op 09-05-1972, 65 jaar oud. Zij is begraven in Jorwerd.
1.1.1.1.4.6.2 Bonne Wiersma is geboren op 08-03-1906 in Wolsum, zoon van Rients Tjerks Wiersma (zie 1.1.1.1.4.6) en Sytske Bonnes Bosma. Bonne is overleden op 09-12-2001, 95 jaar oud. Hij is begraven in Wolsum. Bonne trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1931 in Hennaarderadeel met Doutzen Bergsma, 23 jaar oud. Doutzen is geboren op 13-03-1908 in Oosterend. Doutzen is overleden op 26-04-1992, 84 jaar oud. Zij is begraven in Wolsum.
1.1.1.1.4.6.3 Rigtje Wiersma is geboren op 29-02-1908 in Wolsum, dochter van Rients Tjerks Wiersma (zie 1.1.1.1.4.6) en Sytske Bonnes Bosma. Rigtje is overleden op 07-11-1992 in Sneek, 84 jaar oud. Zij is begraven in Kubaard. Rigtje trouwde met Hendrik Schukken. Hendrik is geboren op 01-10-1908 in Jellum, zoon van Wijpke Heins Schukken en Jeltje Hendriks Kingma. Hendrik is overleden op 27-05-1958 in Kubaard, 49 jaar oud. Hij is begraven in Kubaard.
1.1.1.1.4.6.4 Ymkje Wiersma is geboren op 18-03-1910 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel), dochter van Rients Tjerks Wiersma (zie 1.1.1.1.4.6) en Sytske Bonnes Bosma. Ymkje is overleden op 04-12-2005, 95 jaar oud. Zij is begraven in Oosterend (gem. Hennaarderadeel). Ymkje trouwde, 26 jaar oud, op 27-05-1936 in Hennaarderadeel met Jan Vellinga, 28 jaar oud. Jan is geboren op 11-11-1907 in Oosterend (gem. Hennaarderadeel). Jan is overleden op 23-05-1990, 82 jaar oud. Hij is begraven in Oosterend.

1.1.1.1.5 Foppe Bottes Wiersma is geboren op 17-07-1835 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), zoon van Botte Foppes Wiersma (zie 1.1.1.1) en Aagje Tjerks Groeneveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1835. Foppe is overleden op 28-07-1919 in Haskerland (kantoor Joure), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1919. Foppe:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 27-05-1865 in Wymbritsradeel met Mintje Tjitses de Roos, 21 jaar oud. Mintje is geboren op 10-11-1843 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1843. Mintje is overleden op 06-03-1866 in Wymbritsradeel, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1866.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 22-05-1869 in Wymbritsradeel met Dorathea Jans Schuurmans, 27 jaar oud. Dorathea is geboren op 23-04-1842 in Wons (gem. Wonseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1842. Dorathea is overleden op 08-10-1893 in Wymbritsradeel, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1893.

Kind van Foppe en Mintje:

1 Botte Foppes Wiersma [1.1.1.1.5.1], geboren op 14-02-1866 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1866. Botte is overleden op 15-03-1866 in Wymbritsradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1866.

1.1.1.2 Jantje Foppes (Jantie/Janke) Wiersma is geboren op 25-09-1800 in Scharnegoutum, dochter van Foppe Harmens Wiersma (zie 1.1.1) en Marie Piers (Maria/Marie) de Boer. Zij is gedoopt op 05-10-1800 in Scharnegoutum. Jantie/Janke is overleden op 12-11-1864 in Hemelumer Oldeferd, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1864. Jantie/Janke trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1829 in Sneek met Gerke Harings Walinga, 24 jaar oud. Gerke is geboren op 07-09-1804 in Indijken, zoon van Haring Walings Walinga en Antje Freerks. Hij is gedoopt op 23-09-1804 in Langweer. Gerke is overleden op 19-06-1878 in Hemelumer Oldeferd, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1878.

Kinderen van Jantie/Janke en Gerke:

1 Haring Gerkes Walinga [1.1.1.2.1], geboren op 01-06-1830 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1830. Haring is overleden op 26-11-1876 in Hemelumer Oldeferd, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1876.
2 Mari Gerkes (Marie) Walinga [1.1.1.2.2], geboren op 16-08-1833 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1833. Marie is overleden.
3 Antje Gerkes Walinga [1.1.1.2.3], geboren op 16-06-1836 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1836. Antje is overleden op 22-11-1911 in Wymbritsradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-11-1911.
4 Annigje Gerkes Walinga [1.1.1.2.4], geboren op 15-10-1837 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1837. Annigje is overleden.
5 Aagjen Gerkes (Aagje) Walinga [1.1.1.2.5], geboren op 14-05-1841 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1841. Aagje is overleden op 27-10-1881 in Workum, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1881.
1.1.2 Barber Harmens (Berber) Wiersma is geboren op 30-07-1774 in Goïnga, dochter van Harmen Rienks Wiersma (zie 1.1) en Janke Foppes. Zij is gedoopt op 14-08-1774 in Goïnga, Gauw en Offingawier. Berber is overleden op 10-06-1846 in Idaarderadeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1846. Berber trouwde, 22 jaar oud, op 11-06-1797 in Friens (gem. Idaarderadeel) met Jouke Arjens.
1.1.4 Trijntje Harmens Wiersma is geboren op 27-03-1780 in Goïnga, dochter van Harmen Rienks Wiersma (zie 1.1) en Janke Foppes. Zij is gedoopt op 16-04-1780 in Goïnga. Trijntje is overleden op 17-07-1821 in Wymbritsradeel, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1821. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 19-02-1809 in Friens (gem. Idaarderadeel) met Gerben Ruuds.

1.1.5 Gerben Harmens Wiersma is geboren op 14-10-1783 in Goïnga, zoon van Harmen Rienks Wiersma (zie 1.1) en Janke Foppes. Hij is gedoopt op 09-11-1783 in Goïnga. Gerben is overleden op 28-12-1861 in Idaarderadeel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1861. Gerben trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1810 in Friens (gem. Idaarderadeel) met Yebeltje Meintes Appinga. Yebeltje is overleden.

Kind van Gerben en Yebeltje:

1 Jantje Gerbens Wiersma, geboren op 25-02-1811 in Friens (gem. Idaarderadeel)Volgt 1.1.5.1.
1.1.5.1 Jantje Gerbens Wiersma is geboren op 25-02-1811 in Friens (gem. Idaarderadeel), dochter van Gerben Harmens Wiersma (zie 1.1.5) en Yebeltje Meintes Appinga. Zij is gedoopt op 10-03-1811 in Idaard, Eagum, Friens. Jantje is overleden op 24-04-1879 in Roordahuizen (gem. Idaarderadeel), 68 jaar oud. Jantje trouwde, 32 jaar oud, op 02-08-1843 in Idaarderadeel met Lambert Willems Lamsma. Lambert is overleden.

1.2 Houkje Rienks Wiersma, dochter van Rienk Uilkes (zie 1) en IJmkje Sijtses. Houkje is overleden in Idzega. Houkje trouwde in Parraga met Rienk Rienks. Rienk is geboren op 17-02-1756. Rienk is overleden.

Kind van Houkje en Rienk:

1 Emke Rientses RienstraVolgt 1.2.1.

1.2.1 Emke Rientses Rienstra, zoon van Rienk Rienks en Houkje Rienks Wiersma (zie 1.2).

Kinderen van Emke uit onbekende relatie:

1 Rients Imkes Rienstra [1.2.1.1].
2 Aaltje Emkes RienstraVolgt 1.2.1.2.
1.2.1.2 Aaltje Emkes Rienstra, dochter van Emke Rientses Rienstra (zie 1.2.1). Aaltje trouwde op 06-05-1827 in Wymbritsradeel met Siebren Luitsens Piersma.

1.10 Pijter Rienks (Pieter) Wiersma is geboren in 1734 in Abbega, zoon van Rienk Uilkes (zie 1) en IJmkje Sijtses. Hij is gedoopt op 04-07-1734 in Abbega. Pieter is overleden in 1810 in Abbega, 75 of 76 jaar oud. Hij is begraven op 01-09-1810 in Abbega. Pieter trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 15-05-1757 in Abbega met Baukjen Uilkes, 21 of 22 jaar oud. Baukjen is geboren in 1735, dochter van Uilke Hylkes en Anna Hilles (Anna Hielkes). Zij is gedoopt op 30-01-1735 in Oosthem. Baukjen is overleden.

Kinderen van Pieter en Baukjen:

1 Rienk Pieters (Rients) Wiersma [1.10.1], geboren op 02-04-1758 in Abbega. Hij is gedoopt op 09-04-1758 in Abbega. Rients is overleden op 19-04-1834 in Abbega, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1834. Rients bleef ongehuwd.
2 Anna Pieters Wiersma, geboren op 03-02-1761 in AbbegaVolgt 1.10.2.
3 Uilke Pieters (Uiltje) Wiersma, geboren op 19-02-1764 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.
4 Sietze Pieters Wiersma, geboren op 10-06-1767 in AbbegaVolgt 1.10.4.
5 Iemkje Pieters Wiersma, geboren op 23-11-1770 in AbbegaVolgt 1.10.5.
6 Hielke Pieters Wiersma, geboren op 21-11-1774 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.
1.10.2 Anna Pieters Wiersma is geboren op 03-02-1761 in Abbega, dochter van Pijter Rienks (Pieter) Wiersma (zie 1.10) en Baukjen Uilkes. Zij is gedoopt op 01-03-1761 in Abbega. Anna is overleden op 06-09-1837 in Abbega, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1837. Anna trouwde met Aucke Gerbens Terpstra. Aucke is geboren in 1756 in Nijland (gem. Wymbritseradeel). Hij is gedoopt op 02-05-1756. Aucke is overleden op 05-02-1844 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 87 of 88 jaar oud. Het huwelijk van Anna en Aucke bleef kinderloos.

1.10.3 Uilke Pieters (Uiltje) Wiersma is geboren op 19-02-1764 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Pijter Rienks (Pieter) Wiersma (zie 1.10) en Baukjen Uilkes. Hij is gedoopt op 26-02-1764 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Uiltje is overleden op 17-04-1851 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 87 jaar oud. Hij is begraven in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Uiltje trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1793 in Abbega met Lolkjen Sybrens (Lolkien) Bruinsma, 26 jaar oud. Lolkien is geboren op 26-02-1767 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), dochter van Sijbren Folkerts Bruinsma en Uilkjen Tjeerds. Zij is gedoopt op 08-03-1767 in Nijland (gem. Wymbritseradeel). Lolkien is overleden op 11-05-1832 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 65 jaar oud. Zij is begraven in Abbega (gem. Wijmbritseradeel).

Kinderen van Uiltje en Lolkien:

1 Pieter Uiltjes Wiersma, geboren op 12-01-1794 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.
2 Siebren Uiltjes Wiersma, geboren op 15-05-1796 in AbbegaVolgt 1.10.3.2.
3 Foppe Uiltjes Wiersma, geboren op 07-05-1798 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.
4 Baukjen Uiltjes Wiersma, geboren op 06-03-1800 in Oudega (Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.4.
5 Uilkjen Uiltjes Wiersma, geboren op 15-05-1802 in Oudega (Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.5.
6 Anna Uiltjes Wiersma [1.10.3.6], geboren op 22-05-1804 in Oudega (gem. Wymbritseradeel). Zij is gedoopt op 10-06-1804 in Oudega (gem. Wymbritseradeel). Anna is overleden op 15-03-1807 in Oudega (gem. Wymbritseradeel), 2 jaar oud (oorzaak: roodvonk).
7 Trijntje Uiltjes Wiersma, geboren op 30-10-1806 in Oudega (Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.7.

1.10.3.1 Pieter Uiltjes Wiersma is geboren op 12-01-1794 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Uilke Pieters (Uiltje) Wiersma (zie 1.10.3) en Lolkjen Sybrens (Lolkien) Bruinsma. Hij is gedoopt op 09-02-1794 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Pieter is overleden op 06-07-1865 in Oudega (Wymbritseradeel), 71 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Wymbritseradeel). Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 08-10-1817 in Wymbritsradeel met Zytske Jans (Sietsche) Wijnja, 21 jaar oud. Sietsche is geboren op 14-11-1795 in Idzega (gem. Wymbritseradeel), dochter van Jan Meinderts Wijnja en Oelkjen Sytses (Uilkjen). Zij is gedoopt op 20-12-1795 in Oudega (Wymbritseradeel). Sietsche is overleden op 04-05-1834 in Wymbritsradeel, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1838.

Kinderen van Pieter en Sietsche:

1 Uiltje Pieters Wiersma, geboren op 03-03-1818 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.1.1.
2 Uilkjen Pieters Wiersma [1.10.3.1.2], geboren op 02-03-1820 in Wymbritsradeel. Uilkjen is overleden op 26-07-1830 in Wymbritsradeel, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1830.
3 Lolkjen Pieters Wiersma, geboren op 25-08-1822 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.1.3.
4 Iemkjen Pieters Wiersma, geboren op 29-03-1826 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.1.4.
5 Jan Pieters Wiersma, geboren op 07-05-1829 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.1.5.
6 naamloos Wiersma [1.10.3.1.6], levenloos geboren kind, geboren op 23-04-1834 in Wymbritsradeel.

1.10.3.1.1 Uiltje Pieters Wiersma is geboren op 03-03-1818 in Wymbritsradeel, zoon van Pieter Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.1) en Zytske Jans (Sietsche) Wijnja. Uiltje is overleden op 18-04-1862 in Wymbritsradeel, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1862. Uiltje trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1840 in Wymbritsradeel met Jeltje Willems Wiersma, 20 jaar oud. Jeltje is geboren op 01-01-1820 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1820. Jeltje is overleden op 23-12-1860 in Wymbritsradeel, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1860.

Kinderen van Uiltje en Jeltje:

1 Pieter Uiltjes Wiersma [1.10.3.1.1.1], geboren op 27-11-1840 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1840. Pieter is overleden op 09-01-1841 in Wymbritsradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1841.
2 Pieter Uiltjes Wiersma [1.10.3.1.1.2], geboren op 18-05-1844 in Oudega (gem. Wymbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1844. Pieter is overleden op 23-08-1862 in Oudega (gem. Wymbritseradeel), 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-08-1862. Pieter bleef ongehuwd.
3 Willem Uiltjes Wiersma [1.10.3.1.1.3], geboren op 29-07-1853 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1853. Willem is overleden op 01-08-1853 in Wymbritsradeel, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1853.
1.10.3.1.3 Lolkjen Pieters Wiersma is geboren op 25-08-1822 in Wymbritsradeel, dochter van Pieter Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.1) en Zytske Jans (Sietsche) Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1822. Lolkjen is overleden op 11-06-1890 in Wymbritsradeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1890. Lolkjen trouwde, 26 jaar oud, op 09-06-1849 in Wymbritsradeel met Yke Harmens Ykema, 25 jaar oud. Yke is geboren op 02-03-1824 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1824. Yke is overleden op 15-12-1892 in Wymbritsradeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1892.

1.10.3.1.4 Iemkjen Pieters Wiersma is geboren op 29-03-1826 in Wymbritsradeel, dochter van Pieter Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.1) en Zytske Jans (Sietsche) Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1826. Iemkjen is overleden op 13-04-1871 in Wymbritsradeel, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1871. Iemkjen:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 16-10-1847 in Wymbritsradeel met Sytse Hielkes Wiersma, 24 jaar oud. Zie 1.10.6.6 voor persoonsgegevens van Sytse.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 29-02-1868 in Wymbritsradeel met Eeuwe Harmens Dijkstra, 26 jaar oud. Eeuwe is geboren op 13-01-1842 in Schoterland. Eeuwe is overleden op 18-03-1930 in Sneek, 88 jaar oud. Hij is begraven in Wymbritsradeel.

Kinderen van Iemkjen en Sytse:

1 Hylke Sytses Wiersma, geboren op 03-01-1848 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.1.4.1.
2 Sytske Sytses Wiersma, geboren op 22-11-1849 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.4.2.
3 Antje Sytses Wiersma, geboren op 26-10-1851 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.1.4.3.
4 Pieter Sytses Wiersma [1.10.3.1.4.4], geboren op 08-11-1853 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1853. Pieter is overleden op 02-05-1854 in Wymbritsradeel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1854.
5 naamloos Wiersma [1.10.3.1.4.5], levenloos geboren dochter, geboren op 20-01-1855.
6 Lolkjen Sytses Wiersma [1.10.3.1.4.6], geboren op 04-02-1856 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1856. Lolkjen is overleden op 22-07-1856 in Wymbritsradeel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1856.
7 Lolkjen Sytses Wiersma [1.10.3.1.4.7], geboren op 05-03-1857 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1857. Lolkjen is overleden op 24-05-1857 in Wymbritsradeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1857.
8 Lolkjen Sytses Wiersma, geboren op 02-05-1858 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.1.4.8.
9 Pietje Sytses Wiersma [1.10.3.1.4.9], geboren op 15-01-1860 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1860. Pietje is overleden op 21-10-1924 in Idaarderadeel, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1924.
10 Trijntje Sytses Wiersma, geboren op 02-03-1861 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.4.10.
11 Pieter Sytses Wiersma, geboren op 10-12-1863 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.1.4.11.
12 Baukje Sytses Wiersma [1.10.3.1.4.12], geboren op 11-08-1866 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1866. Baukje is overleden.

Kinderen van Iemkjen en Eeuwe:

13 Harmen Eeuwes Dijkstra [1.10.3.1.4.13], geboren op 27-07-1868 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1868. Harmen is overleden op 02-09-1868 in Wymbritsradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1868.
14 Harmen Eeuwes Dijkstra [1.10.3.1.4.14], geboren op 08-06-1870 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1870. Harmen is overleden.

1.10.3.1.4.1 Hylke Sytses Wiersma is geboren op 03-01-1848 in Wymbritsradeel, zoon van Sytse Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.6) en Iemkjen Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1848. Hylke is overleden op 10-09-1895 in Wymbritsradeel, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1895. Hylke trouwde, 22 jaar oud, op 01-07-1870 in Wymbritsradeel met Trijntje Nauta, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 28-03-1846 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1846. Trijntje is overleden op 06-04-1921 in Sneek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1921.

Kinderen van Hylke en Trijntje:

1 Tjitske Hylkes Wiersma [1.10.3.1.4.1.1], geboren op 05-06-1872 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1872. Tjitske is overleden op 29-05-1941 in Sneek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1941.
2 Ymkje Hylkes Wiersma [1.10.3.1.4.1.2], geboren op 23-11-1873 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1873. Ymkje is overleden op 11-05-1874 in Wymbritsradeel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1874.
3 Sytze Hylkes Wiersma [1.10.3.1.4.1.3], geboren op 20-03-1876 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1876. Sytze is overleden op 06-05-1877 in Wymbritsradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1877.
4 Sytze Hylkes Wiersma [1.10.3.1.4.1.4], geboren op 16-05-1878 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1878. Sytze is overleden op 05-03-1879 in Wymbritsradeel, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1879.
5 Sytze Hylkes Wiersma, geboren op 19-02-1880 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.1.4.1.5.
1.10.3.1.4.1.5 Sytze Hylkes Wiersma is geboren op 19-02-1880 in Wymbritsradeel, zoon van Hylke Sytses Wiersma (zie 1.10.3.1.4.1) en Trijntje Nauta. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1880. Sytze is overleden op 07-02-1941 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1941. Hij is begraven in Nijland (gem. Wymbritseradeel). Sytze trouwde, 25 jaar oud, op 19-03-1905 in Wymbritsradeel met Rigtje Sybolts de Vries, 24 jaar oud. Rigtje is geboren op 01-10-1880 in IJlst. Rigtje is overleden op 29-01-1932, 51 jaar oud. Zij is begraven in Nijland (gem. Wymbritseradeel).

1.10.3.1.4.2 Sytske Sytses Wiersma is geboren op 22-11-1849 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Sytse Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.6) en Iemkjen Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1849. Sytske is overleden. Sytske trouwde, 21 jaar oud, op 10-06-1871 in Hennaarderadeel met Age Theunis’ Wynia, 25 jaar oud. Age is geboren op 29-03-1846 in Wommels, zoon van Theunis Meinderts Wynia en Janke Popes Slim. Age is overleden op 14-06-1889 in Wommels, 43 jaar oud.

Kind van Sytske en Age:

1 Theunis Ages Wynia, geboren op 29-01-1876 in Wommels (Hennaarderadeel)Volgt 1.10.3.1.4.2.1.

1.10.3.1.4.2.1 Theunis Ages Wynia is geboren op 29-01-1876 in Wommels (Hennaarderadeel), zoon van Age Theunis’ Wynia en Sytske Sytses Wiersma (zie 1.10.3.1.4.2). Theunis is overleden op 12-07-1955 in Oosterbierum (gem. Barradeel), 79 jaar oud. Theunis trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1904 in Wonseradeel met Antje Jeltes Mensonides, 27 jaar oud. Antje is geboren op 26-03-1877 in Burgwerd (gem. Wonseradeel). Antje is overleden op 30-03-1959 in Oosterbierum (gem. Barradeel), 82 jaar oud.

Kind van Theunis en Antje:

1 Sytske Theunis’ Wijnia, geboren op 05-02-1906 in Burgwerd (gem. Wonseradeel)Volgt 1.10.3.1.4.2.1.1.
1.10.3.1.4.2.1.1 Sytske Theunis’ Wijnia is geboren op 05-02-1906 in Burgwerd (gem. Wonseradeel), dochter van Theunis Ages Wynia (zie 1.10.3.1.4.2.1) en Antje Jeltes Mensonides. Sytske is overleden op 16-11-1995, 89 jaar oud. Zij is begraven in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Sytske trouwde, 24 jaar oud, op 01-09-1930 in Wymbritseradeel met Durk Sybrens Nijdam, 27 jaar oud. Durk is geboren op 01-08-1903 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), zoon van Sybren Durks Nijdam en Wybrig Riegstra. Durk is overleden op 29-10-1978, 75 jaar oud. Hij is begraven in Oosthem (gem. Wymbritseradeel).
1.10.3.1.4.3 Antje Sytses Wiersma is geboren op 26-10-1851 in Wymbritsradeel, dochter van Sytse Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.6) en Iemkjen Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1851. Antje is overleden. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1872 in Wymbritsradeel met Tjeerd Taekes Groenland, 22 of 23 jaar oud. Tjeerd is geboren in 1849 in Sneek. Tjeerd is overleden.
1.10.3.1.4.8 Lolkjen Sytses Wiersma is geboren op 02-05-1858 in Wymbritsradeel, dochter van Sytse Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.6) en Iemkjen Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1858. Lolkjen is overleden op 02-04-1891 in Wymbritsradeel, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1891. Lolkjen trouwde, 20 jaar oud, op 19-10-1878 in Wymbritsradeel met Hendrik Johannesz Ykema, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-01-1855 in Westhem. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1855. Hendrik is overleden op 25-03-1929 in Wymbritsradeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1929.
1.10.3.1.4.10 Trijntje Sytses Wiersma is geboren op 02-03-1861 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Sytse Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.6) en Iemkjen Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1861. Trijntje is overleden op 19-02-1921 in Bolsward, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1921. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 08-05-1880 in Wymbritsradeel met Murk Wytzes Yntema, 24 jaar oud. Murk is geboren op 06-05-1856 in Nijland (gem. Wymbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1856. Murk is overleden.

1.10.3.1.4.11 Pieter Sytses Wiersma is geboren op 10-12-1863 in Wymbritsradeel, zoon van Sytse Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.6) en Iemkjen Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1863. Pieter is overleden op 20-12-1934 in IJlst, 71 jaar oud. Hij is begraven in Oosthem. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1889 in Wymbritsradeel met Corneliske Jans Eisma, 27 jaar oud. Corneliske is geboren op 25-05-1861 in Nijland (gem. Wymbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1861. Corneliske is overleden op 16-01-1926 in Bolsward, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1926. Zij is begraven in Oosthem.

Kinderen van Pieter en Corneliske:

1 Sytze Pieters Wiersma, geboren op 29-08-1890 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.4.11.1.
2 Jan Pieters Wiersma, geboren op 20-03-1893 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.4.11.2.
3 Hylke Pieters Wiersma, geboren op 30-04-1895 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.4.11.3.
4 Wiebrig Pieters Wiersma, geboren op 01-10-1899 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.4.11.4.
1.10.3.1.4.11.1 Sytze Pieters Wiersma is geboren op 29-08-1890 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Pieter Sytses Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11) en Corneliske Jans Eisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1890. Sytze is overleden op 08-07-1970 in Haarlem, 79 jaar oud. Sytze trouwde, 26 jaar oud, op 05-10-1916 in Wymbritsradeel met Ytje Tjeerds Wiersma, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 24-09-1918 in Haarlem. Zie 1.10.6.3.2.1 voor persoonsgegevens van Ytje.
1.10.3.1.4.11.2 Jan Pieters Wiersma is geboren op 20-03-1893 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Pieter Sytses Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11) en Corneliske Jans Eisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1893. Jan is overleden op 14-07-1965 in Zwolle, 72 jaar oud. Hij is begraven op 19-07-1965 in Hattem. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 29-01-1920 in Wijmbritseradeel met Neeltje Willems Atsma, 26 jaar oud, nadat zij op 29-01-1920 in Oosthem in ondertrouw zijn gegaan. Neeltje is geboren op 06-04-1893 in Uitwellingerga (gem. Wymbritseradeel). Neeltje is overleden op 20-07-1975 in Zwolle, 82 jaar oud. Zij is begraven op 25-07-1975 in Hattem.

1.10.3.1.4.11.3 Hylke Pieters Wiersma is geboren op 30-04-1895 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Pieter Sytses Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11) en Corneliske Jans Eisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1895. Hylke is overleden op 11-11-1970 in Sneek, 75 jaar oud. Hij is begraven in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Hylke trouwde, 25 jaar oud, op 19-08-1920 in IJlst met Geertje Bakker, 24 jaar oud. Geertje is geboren op 25-10-1895 in IJlst, dochter van Tjerk Bakker en Yttje Muller. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1895. Geertje is overleden op 24-01-1971 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 75 jaar oud. Zij is begraven in Oosthem (gem. Wymbritseradeel).

Kinderen van Hylke en Geertje:

1 Yttje (Yt) Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.1], geboren op 29-08-1921 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Yt is overleden op 10-10-1985 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 64 jaar oud. Zij is begraven in Oosthem. Yt bleef ongehuwd.
2 Corrie WiersmaVolgt 1.10.3.1.4.11.3.2.
3 Anneke Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.3].
4 Pietje (Zus) Wiersma, geboren op 05-07-1929 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.4.11.3.4.
5 Piet Wiersma, geboren op 05-07-1929 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.4.11.3.5.
1.10.3.1.4.11.3.2 Corrie Wiersma, dochter van Hylke Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11.3) en Geertje Bakker. Corrie trouwde met Klaas Wolthuizen.
1.10.3.1.4.11.3.4 Pietje (Zus) Wiersma is geboren op 05-07-1929 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Hylke Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11.3) en Geertje Bakker. Zus trouwde, 26 jaar oud, op 03-01-1956 in Wymbritsradeel met Karel Kuiper, 26 jaar oud. Karel is geboren op 21-11-1929 in Groningen. Karel is overleden op 13-11-1995 in Sneek, 65 jaar oud. Hij is begraven in Oosthem (gem. Wymbritseradeel).

1.10.3.1.4.11.3.5 Piet Wiersma is geboren op 05-07-1929 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Hylke Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11.3) en Geertje Bakker. Piet trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1957 met Metje Westerhof, 24 of 25 jaar oud. Metje is geboren op 26-01-1932 in Nuis. Metje is overleden op 18-01-2012 in Sneek, 79 jaar oud. Zij is begraven op 23-01-2012 in Oosthem.

Kinderen van Piet en Metje:

1 Gerrie WiersmaVolgt 1.10.3.1.4.11.3.5.1.
2 Hylke WiersmaVolgt 1.10.3.1.4.11.3.5.2.
3 Eddy WiersmaVolgt 1.10.3.1.4.11.3.5.3.
4 Froukje WiersmaVolgt 1.10.3.1.4.11.3.5.4.
5 Lammert WiersmaVolgt 1.10.3.1.4.11.3.5.5.

1.10.3.1.4.11.3.5.1 Gerrie Wiersma, dochter van Piet Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11.3.5) en Metje Westerhof. Gerrie begon een relatie met Jelle Hitzert.

Kinderen van Gerrie en Jelle:

1 Jelmer Hitzert [1.10.3.1.4.11.3.5.1.1].
2 Marrit Hitzert [1.10.3.1.4.11.3.5.1.2].
3 Femke Hitzert [1.10.3.1.4.11.3.5.1.3].

1.10.3.1.4.11.3.5.2 Hylke Wiersma, zoon van Piet Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11.3.5) en Metje Westerhof. Hylke begon een relatie met Mattie Rypma.

Kinderen van Hylke en Mattie:

1 Evelien Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.5.2.1].
2 Rianne Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.5.2.2].
3 Nynke Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.5.2.3].

1.10.3.1.4.11.3.5.3 Eddy Wiersma, zoon van Piet Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11.3.5) en Metje Westerhof. Eddy trouwde met Akke Wiersma.

Kinderen van Eddy en Akke:

1 Antje Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.5.3.1].
2 Pieter Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.5.3.2].
3 Jetze Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.5.3.3].
4 Lammert Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.5.3.4].

1.10.3.1.4.11.3.5.4 Froukje Wiersma, dochter van Piet Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11.3.5) en Metje Westerhof. Froukje begon een relatie met Chris de Groot.

Kinderen van Froukje en Chris:

1 Pieterklaas de Groot [1.10.3.1.4.11.3.5.4.1].
2 Janet de Groot [1.10.3.1.4.11.3.5.4.2].
3 Hilke de Groot [1.10.3.1.4.11.3.5.4.3].

1.10.3.1.4.11.3.5.5 Lammert Wiersma, zoon van Piet Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11.3.5) en Metje Westerhof. Lammert begon een relatie met Johanna Zaagmans.

Kinderen van Lammert en Johanna:

1 Silke Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.5.5.1].
2 Mathys Wiersma [1.10.3.1.4.11.3.5.5.2].
1.10.3.1.4.11.4 Wiebrig Pieters Wiersma is geboren op 01-10-1899 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Pieter Sytses Wiersma (zie 1.10.3.1.4.11) en Corneliske Jans Eisma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1899. Wiebrig is overleden op 27-06-1979 in Blauwhuis, 79 jaar oud. Zij is begraven in IJlst (Algemeen). Wiebrig trouwde met Sibbele Bakker. Sibbele is geboren op 28-04-1897 in IJlst. Sibbele is overleden op 30-06-1970 in IJlst, 73 jaar oud. Hij is begraven in IJlst (Algemeen).

1.10.3.1.5 Jan Pieters Wiersma is geboren op 07-05-1829 in Wymbritsradeel, zoon van Pieter Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.1) en Zytske Jans (Sietsche) Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1829. Jan is overleden op 10-09-1897 in Wymbritsradeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1897. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 11-06-1853 in Wymbritsradeel met Antje Keimpes Bloemhoff, 30 jaar oud. Antje is geboren op 04-06-1823 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1823. Antje is overleden op 01-02-1904 in Wymbritsradeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1904.

Kinderen van Jan en Antje:

1 Sytske Jans Wiersma, geboren op 28-06-1854 in Oudega (Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.5.1.
2 Jitske Jans Wiersma [1.10.3.1.5.2], geboren op 17-03-1857 in Oudega (Wymbritseradeel). Jitske is overleden op 13-04-1913 in Zwartsluis, 56 jaar oud. Zij is begraven in Wymbritseradeel.
3 Pietertje Jans Wiersma [1.10.3.1.5.3], geboren op 17-02-1859 in Oudega (Wymbritseradeel). Pietertje is overleden.
4 Keimpe Jans Wiersma [1.10.3.1.5.4], geboren op 09-06-1861 in Oudega (Wymbritseradeel). Keimpe is overleden op 16-04-1949 in Heeg (gem. Wymbritseradeel), 87 jaar oud.

1.10.3.1.5.1 Sytske Jans Wiersma is geboren op 28-06-1854 in Oudega (Wymbritseradeel), dochter van Jan Pieters Wiersma (zie 1.10.3.1.5) en Antje Keimpes Bloemhoff. Sytske is overleden op 16-09-1926 in Goënga (gem. Wymbritseradeel), 72 jaar oud. Zij is begraven in Goënga (gem. Wymbritseradeel). Sytske trouwde, 18 jaar oud, op 10-05-1873 in Wymbritseradeel met Marten Isaaks Kuipers, 25 jaar oud. Marten is geboren op 23-05-1847 in Oudega (Wymbritseradeel), zoon van Isaak Durks Kuipers en Magdalena Matthijs Eerdmans. Marten is overleden op 25-12-1927 in Makkum (gem. Wonseradeel), 80 jaar oud. Hij is begraven in Goënga (gem. Wymbritseradeel).

Kinderen van Sytske en Marten:

1 Jan Martens Kuipers [1.10.3.1.5.1.1], geboren op 25-12-1873 in Oudega (Wymbritseradeel). Jan is overleden.
2 Magdalena Martens Kuipers, geboren op 24-03-1875 in Oudega (Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.5.1.2.
3 Izaäk Martens Kuipers [1.10.3.1.5.1.3], geboren op 23-09-1876 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd). Izaäk is overleden.
4 Antje Martens Kuipers [1.10.3.1.5.1.4], geboren op 07-09-1878 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd). Antje is overleden op 25-05-1881 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd), 2 jaar oud.
5 Durk Martens Kuipers [1.10.3.1.5.1.5], geboren op 04-02-1880 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd). Durk is overleden.
6 Keimpe Martens Kuipers [1.10.3.1.5.1.6], geboren op 09-03-1882 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd). Keimpe is overleden op 07-07-1883 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd), 1 jaar oud.
7 Bernardus Martens Kuipers, geboren op 13-12-1883 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd)Volgt 1.10.3.1.5.1.7.
8 Antje Martens Kuipers [1.10.3.1.5.1.8], geboren op 31-01-1886 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd). Antje is overleden.
9 Saapje Martens Kuipers [1.10.3.1.5.1.9], geboren op 22-11-1887 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd). Saapje is overleden.
10 Pietertje Martens Kuipers [1.10.3.1.5.1.10], geboren op 31-05-1889 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd). Pietertje is overleden.
11 Keimpe Martens Kuipers, geboren op 02-08-1891 in Nijega (Hemelumerb Oldeferd)Volgt 1.10.3.1.5.1.11.
12 Jitske Martens Kuipers, geboren op 06-12-1893 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd)Volgt 1.10.3.1.5.1.12.
13 Matthijs Martens Kuipers [1.10.3.1.5.1.13], geboren op 07-03-1896 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd). Matthijs is overleden.
1.10.3.1.5.1.2 Magdalena Martens Kuipers is geboren op 24-03-1875 in Oudega (Wymbritseradeel), dochter van Marten Isaaks Kuipers en Sytske Jans Wiersma (zie 1.10.3.1.5.1). Magdalena is overleden op 23-10-1957 in Makkum, 82 jaar oud. Magdalena trouwde, 20 jaar oud, op 31-05-1895 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd) met Rein Reins Reinsma, 22 jaar oud. Rein is geboren op 02-09-1872 in Makkum (gem. Wonseradeel). Rein is overleden op 18-07-1944 in Makkum (gem. Wonseradeel), 71 jaar oud.
1.10.3.1.5.1.7 Bernardus Martens Kuipers is geboren op 13-12-1883 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd), zoon van Marten Isaaks Kuipers en Sytske Jans Wiersma (zie 1.10.3.1.5.1). Bernardus is overleden. Bernardus trouwde, 23 jaar oud, op 11-07-1907 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd) met Antje Pieters Hofstra, 22 jaar oud. Antje is geboren op 17-12-1884 in Roordahuizen (gem. Idaarderadeel). Antje is overleden.

1.10.3.1.5.1.11 Keimpe Martens Kuipers is geboren op 02-08-1891 in Nijega (Hemelumerb Oldeferd), zoon van Marten Isaaks Kuipers en Sytske Jans Wiersma (zie 1.10.3.1.5.1). Keimpe is overleden op 06-06-1955, 63 jaar oud. Hij is begraven in Goënga (gem. Wymbritseradeel). Keimpe trouwde, 27 jaar oud, op 19-06-1919 in Workum met Tjipkje Alles Kuipers, 23 jaar oud. Tjipkje is geboren op 29-10-1895 in Makkum (gem. Wonseradeel), dochter van Alle Jacobs Kuipers en Femke Bouwes Kalma. Tjipkje is overleden op 08-06-1965, 69 jaar oud. Zij is begraven in Goënga (gem. Wymbritseradeel).

Kinderen van Keimpe en Tjipkje:

1 Pietje Kuipers, geboren op 05-05-1920 in WorkumVolgt 1.10.3.1.5.1.11.1.
2 Femkje Kuipers, geboren op 16-06-1923 in Goënga (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.5.1.11.2.
3 Marten Kuipers, geboren op 25-10-1925 in Goënga (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.1.5.1.11.3.
4 Alle Bouwe Kuipers, geboren op 16-01-1934 in GoëngaVolgt 1.10.3.1.5.1.11.4.

1.10.3.1.5.1.11.1 Pietje Kuipers is geboren op 05-05-1920 in Workum, dochter van Keimpe Martens Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11) en Tjipkje Alles Kuipers. Pietje is overleden. Pietje trouwde, 32 jaar oud, op 11-09-1952 in Wymbritseradeel met Cornelis Gramsma, 46 jaar oud. Cornelis is geboren op 27-07-1906 in Leeuwarden, zoon van Reinder Gramsma en Rinskje Boetes. Cornelis is overleden.

Kinderen van Pietje en Cornelis:

1 Tjipkje Gerdina Gramsma, geboren op 17-11-1953. Volgt 1.10.3.1.5.1.11.1.1.
2 Reinder Keimpe Gramsma, geboren op 15-01-1956. Volgt 1.10.3.1.5.1.11.1.2.
3 Regina Aleida Bouwina Gramsma, geboren op 22-09-1960. Volgt 1.10.3.1.5.1.11.1.3.
1.10.3.1.5.1.11.1.1 Tjipkje Gerdina Gramsma is geboren op 17-11-1953, dochter van Cornelis Gramsma en Pietje Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.1). Tjipkje trouwde met Dirk K. Annema.
1.10.3.1.5.1.11.1.2 Reinder Keimpe Gramsma is geboren op 15-01-1956, zoon van Cornelis Gramsma en Pietje Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.1). Reinder trouwde met Elsje Zeldenrust.
1.10.3.1.5.1.11.1.3 Regina Aleida Bouwina Gramsma is geboren op 22-09-1960, dochter van Cornelis Gramsma en Pietje Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.1). Regina trouwde met Dirk S. Slager.

1.10.3.1.5.1.11.2 Femkje Kuipers is geboren op 16-06-1923 in Goënga (gem. Wymbritseradeel), dochter van Keimpe Martens Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11) en Tjipkje Alles Kuipers. Femkje is overleden. Femkje trouwde, 24 jaar oud, op 10-06-1948 in Wymbritseradeel met Feite Faber, 25 jaar oud. Feite is geboren op 19-02-1923 in Beets (gem. Opsterland), zoon van Bernardus Faber en Aaltje Reidsma. Feite is overleden.

Kinderen van Femkje en Feite:

1 Tjipkje Petronella Faber, geboren op 07-12-1949 in Sexbierum (gem. Barradeel)Volgt 1.10.3.1.5.1.11.2.1.
2 Bernardus Gerard Faber, geboren op 18-12-1953 in Sexbierum (gem. Barradeel)Volgt 1.10.3.1.5.1.11.2.2.
3 Keimpe Marten Faber, geboren op 30-07-1956 in Sexbierum (gem. Barradeel)Volgt 1.10.3.1.5.1.11.2.3.
4 Gerard Freerk Faber [1.10.3.1.5.1.11.2.4], geboren op 11-05-1961 in Sexbierum (gem. Barradeel).
1.10.3.1.5.1.11.2.1 Tjipkje Petronella Faber is geboren op 07-12-1949 in Sexbierum (gem. Barradeel), dochter van Feite Faber en Femkje Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.2). Tjipkje trouwde met Johannes K. G. Viel.
1.10.3.1.5.1.11.2.2 Bernardus Gerard Faber is geboren op 18-12-1953 in Sexbierum (gem. Barradeel), zoon van Feite Faber en Femkje Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.2). Bernardus trouwde met Marianne Boersma.
1.10.3.1.5.1.11.2.3 Keimpe Marten Faber is geboren op 30-07-1956 in Sexbierum (gem. Barradeel), zoon van Feite Faber en Femkje Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.2). Keimpe trouwde met Albertha R. Van der Mei.

1.10.3.1.5.1.11.3 Marten Kuipers is geboren op 25-10-1925 in Goënga (gem. Wymbritseradeel), zoon van Keimpe Martens Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11) en Tjipkje Alles Kuipers. Marten is overleden. Marten:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 03-01-1952 in Baarderadeel met Klaaske de boer, 27 jaar oud. Klaaske is geboren op 12-07-1924 in Scharnegoutum (gem. Wymbritseradeel). Klaaske is overleden op 06-05-1959 in Zwanenburg, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 02-10-1963 in Wymbritseradeel met Jitske Kornelis, 26 jaar oud. Jitske is geboren op 01-12-1936 in Goënga (gem. Wymbritseradeel). Jitske is overleden.

Kinderen van Marten en Klaaske:

1 Keimpe Kuipers [1.10.3.1.5.1.11.3.1], geboren op 06-11-1952 in Leeuwarden.
2 Thomaske Kuipers, geboren op 06-11-1952 in LeeuwardenVolgt 1.10.3.1.5.1.11.3.2.
3 Egbert Wicher Kuipers, geboren op 04-05-1954 in RotterdamVolgt 1.10.3.1.5.1.11.3.3.
4 Tjipkje (Tineke) Kuipers, geboren op 19-06-1955 in RotterdamVolgt 1.10.3.1.5.1.11.3.4.

Kinderen van Marten en Jitske:

5 Marten Kuipers [1.10.3.1.5.1.11.3.5], geboren op 12-07-1964 in Zwanenburg.
6 Anna Jitske Kuipers [1.10.3.1.5.1.11.3.6], geboren op 30-10-1965 in Alkmaar.
7 Alexander Kuipers [1.10.3.1.5.1.11.3.7], geboren op 15-10-1968 in Alkmaar.
8 Magdalena Kuipers [1.10.3.1.5.1.11.3.8], geboren op 12-06-1972 in Alkmaar.
1.10.3.1.5.1.11.3.2 Thomaske Kuipers is geboren op 06-11-1952 in Leeuwarden, dochter van Marten Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.3) en Klaaske de boer. Thomaske trouwde met Gerrit-Jan Visser.
1.10.3.1.5.1.11.3.3 Egbert Wicher Kuipers is geboren op 04-05-1954 in Rotterdam, zoon van Marten Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.3) en Klaaske de boer. Egbert trouwde met Marianne P. D. Misere.
1.10.3.1.5.1.11.3.4 Tjipkje (Tineke) Kuipers is geboren op 19-06-1955 in Rotterdam, dochter van Marten Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.3) en Klaaske de boer. Tineke trouwde met Adrianus Nic. Klaver.

1.10.3.1.5.1.11.4 Alle Bouwe Kuipers is geboren op 16-01-1934 in Goënga, zoon van Keimpe Martens Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11) en Tjipkje Alles Kuipers. Alle is overleden op 16-09-1997, 63 jaar oud. Alle trouwde, 26 jaar oud, op 23-04-1960 in Sussex, N.J. USA met Wypkje van Tuinen, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-04-1960 in Sussex, N.J. USA. Zie 1.10.6.2.2.1.3.4 voor persoonsgegevens van Wypkje.

Kinderen van Alle en Wypkje:

1 Allen Lloyd Kuipers [1.10.3.1.5.1.11.4.1], geboren op 23-03-1969 in Ridgewood, NJ USA. Allen is overleden op 12-07-1969 in Midlandpark, NJ USA, 3 maanden oud.
2 Wendy Ann Kuipers, geboren op 12-06-1970 in Ridgewood, NJ USAVolgt 1.10.3.1.5.1.11.4.2.
1.10.3.1.5.1.11.4.2 Wendy Ann Kuipers is geboren op 12-06-1970 in Ridgewood, NJ USA, dochter van Alle Bouwe Kuipers (zie 1.10.3.1.5.1.11.4) en Wypkje van Tuinen (zie 1.10.6.2.2.1.3.4). Wendy trouwde met Madara.
1.10.3.1.5.1.12 Jitske Martens Kuipers is geboren op 06-12-1893 in Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd), dochter van Marten Isaaks Kuipers en Sytske Jans Wiersma (zie 1.10.3.1.5.1). Jitske is overleden op 23-11-1961 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Jitske trouwde, 24 jaar oud, op 25-07-1918 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd) met Gerrit Louwerens Mulder, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 28-05-1895 in Hemelum (gem. Hemelumer Oldeferd). Gerrit is overleden.

1.10.3.2 Siebren Uiltjes Wiersma is geboren op 15-05-1796 in Abbega, zoon van Uilke Pieters (Uiltje) Wiersma (zie 1.10.3) en Lolkjen Sybrens (Lolkien) Bruinsma. Hij is gedoopt op 29-05-1796 in Abbega. Siebren is overleden op 12-01-1869 in IJlst, 72 jaar oud. Siebren trouwde, 22 jaar oud, op 06-03-1819 in Wymbritsradeel met Vroukjen Jans (Frouwkje) Wijnja, 20 jaar oud. Frouwkje is geboren op 07-03-1798 in Idzega, dochter van Jan Meinderts Wijnja en Oelkjen Sytses (Uilkjen). Zij is gedoopt op 11-03-1798 in Oudega (Wymbritseradeel). Frouwkje is overleden op 01-05-1874 in IJlst, 76 jaar oud.

Kinderen van Siebren en Frouwkje:

1 Lolkjen Sybrens Wiersma [1.10.3.2.1], geboren op 30-06-1819 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1819. Lolkjen is overleden op 22-06-1829 in Wymbritsradeel, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1829.
2 Jan Sybrens Wiersma, geboren op 27-07-1821 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel)Volgt 1.10.3.2.2.
3 Uilkjen Siebrens Wiersma, geboren op 04-09-1823 in Oudega (gem. Wymbritsradeel)Volgt 1.10.3.2.3.
4 Uiltje Sybrens Wiersma, geboren op 25-08-1825 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.2.4.
5 Gerrit Siebrens Wiersma, geboren op 20-01-1828 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.2.5.
6 Lolkje Sybrens Wiersma [1.10.3.2.6], geboren op 07-01-1833 in Oudega ( gem. Wymbritsradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1833. Lolkje is overleden op 03-09-1869 in IJlst, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1869.
7 Antje Sybrens Wiersma [1.10.3.2.7], geboren op 15-03-1835 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1835. Antje is overleden op 18-09-1896 in IJlst, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1896.
8 Geiske Sybrens Wiersma [1.10.3.2.8], geboren op 28-11-1836 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1836. Geiske is overleden.
9 Sytse Sybrens Wiersma [1.10.3.2.9], geboren op 29-09-1838 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1838. Sytse is overleden.
10 Geiske Sybrens Wiersma, geboren op 02-02-1840 in IJlstVolgt 1.10.3.2.10.
11 Sytse Sybrens Wiersma [1.10.3.2.11], geboren op 19-02-1843 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1843. Sytse is overleden.
1.10.3.2.2 Jan Sybrens Wiersma is geboren op 27-07-1821 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel), zoon van Siebren Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.2) en Vroukjen Jans (Frouwkje) Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1821. Jan is overleden op 26-09-1886 in Baarderadeel, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-09-1886. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 08-06-1846 in Baarderadeel met Aaltje Wybes Schaafsma, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 27-05-1823 in Wieuwerd (gem. Baarderadeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1823. Aaltje is overleden op 13-03-1888 in Baarderadeel, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1888.
1.10.3.2.3 Uilkjen Siebrens Wiersma is geboren op 04-09-1823 in Oudega (gem. Wymbritsradeel), dochter van Siebren Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.2) en Vroukjen Jans (Frouwkje) Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1823. Uilkjen is overleden op 10-11-1900 in IJlst, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1900. Zij is begraven in IJlst (Algemeen). Uilkjen trouwde, 24 jaar oud, op 27-02-1848 in IJlst met Okke Baukes van der Wal, 23 jaar oud. Okke is geboren op 17-04-1824 in Wommels, zoon van Bauke Dirks van der Wal en Johanna Hoites. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1824. Okke is overleden op 27-02-1917 in IJlst, 92 jaar oud. Hij is begraven in IJlst (Algemeen).

1.10.3.2.4 Uiltje Sybrens Wiersma is geboren op 25-08-1825 in Wymbritsradeel, zoon van Siebren Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.2) en Vroukjen Jans (Frouwkje) Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1825. Uiltje is overleden op 09-04-1892 in IJlst, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1892. Uiltje trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1851 in IJlst met Ynskje Aukes Leenstra, 20 of 21 jaar oud. Ynskje is geboren in 1830 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Ynskje is overleden.

Kinderen van Uiltje en Ynskje:

1 Sybren Uiltjes Wiersma [1.10.3.2.4.1], geboren op 26-04-1852 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1852. Sybren is overleden op 12-05-1901 in IJlst, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1901. Sybren bleef ongehuwd.
2 Auke Uiltjes Wiersma [1.10.3.2.4.2], geboren op 30-10-1854 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1854. Auke is overleden op 18-05-1855 in IJlst, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1855.
3 Auke Uiltjes Wiersma, geboren op 02-11-1856 in IJlstVolgt 1.10.3.2.4.3.
4 Jan Uiltjes Wiersma [1.10.3.2.4.4], geboren op 08-05-1858 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1858. Jan is overleden op 21-06-1858 in IJlst, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1858.
5 Uilkje Uiltjes Wiersma [1.10.3.2.4.5], geboren op 14-11-1859 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1859. Uilkje is overleden op 20-11-1859 in IJlst, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1859.
6 Uilkjen Uiltjes Wiersma, geboren op 17-03-1862 in IJlstVolgt 1.10.3.2.4.6.
7 Froukje Uiltjes Wiersma [1.10.3.2.4.7], geboren op 24-05-1863 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1863. Froukje is overleden.
8 Wiepkje Uiltjes Wiersma [1.10.3.2.4.8], geboren op 01-11-1864 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1864. Wiepkje is overleden.
9 Jan Uiltjes Wiersma [1.10.3.2.4.9], geboren op 03-06-1869 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1869. Jan is overleden op 07-06-1869 in IJlst, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1869.
1.10.3.2.4.3 Auke Uiltjes Wiersma is geboren op 02-11-1856 in IJlst, zoon van Uiltje Sybrens Wiersma (zie 1.10.3.2.4) en Ynskje Aukes Leenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1856. Auke is overleden op 15-06-1937 in Sneek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1937. Auke trouwde, 32 jaar oud, op 26-05-1889 in IJlst met Barendtje Barteles Meilof, 26 jaar oud. Barendtje is geboren op 20-08-1862 in Hommerts (gem. Wymbritsradeel). Barendtje is overleden op 28-01-1936, 73 jaar oud. Zij is begraven in IJlst.
1.10.3.2.4.6 Uilkjen Uiltjes Wiersma is geboren op 17-03-1862 in IJlst, dochter van Uiltje Sybrens Wiersma (zie 1.10.3.2.4) en Ynskje Aukes Leenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1862. Uilkjen is overleden. Uilkjen trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1888 in IJlst met Sjoerd Minkema, 28 of 29 jaar oud. Sjoerd is geboren in 1859 in IJlst. Sjoerd is overleden.

1.10.3.2.5 Gerrit Siebrens Wiersma is geboren op 20-01-1828 in Wymbritsradeel, zoon van Siebren Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.2) en Vroukjen Jans (Frouwkje) Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1828. Gerrit is overleden op 03-12-1893 in IJlst, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1893. Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1849 in IJlst met Jantje Minnes Boelens, 22 of 23 jaar oud. Jantje is geboren in 1826 in Oppenhuizen (gem. Wymbritseradeel). Jantje is overleden.

Kinderen van Gerrit en Jantje:

1 Sybren Gerrits Wiersma, geboren op 28-03-1850 in IJlstVolgt 1.10.3.2.5.1.
2 Grietje Gerrits Wiersma [1.10.3.2.5.2], geboren op 29-04-1852 in IJlst. Grietje is overleden.
3 Froukjen Gerrits Wiersma [1.10.3.2.5.3], geboren op 25-10-1854 in IJlst. Froukjen is overleden.
4 Corneliske Gerrits Wiersma [1.10.3.2.5.4], geboren op 28-12-1857 in IJlst. Corneliske is overleden.
5 Uilkjen Gerrits Wiersma [1.10.3.2.5.5], geboren op 16-04-1861 in IJlst. Uilkjen is overleden.
6 Antje Gerrits Wiersma [1.10.3.2.5.6], geboren op 14-12-1864 in IJlst. Antje is overleden.

1.10.3.2.5.1 Sybren Gerrits Wiersma is geboren op 28-03-1850 in IJlst, zoon van Gerrit Siebrens Wiersma (zie 1.10.3.2.5) en Jantje Minnes Boelens. Sybren is overleden. Sybren trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1874 in IJlst met Baukjen Rients Abma, 21 jaar oud. Baukjen is geboren op 19-05-1853 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), dochter van Rients Ruurds Abma en Geertje Huites Piebenga. Baukjen is overleden.

Kinderen van Sybren en Baukjen:

1 Gerrit Sybrens Wiersma [1.10.3.2.5.1.1], geboren op 27-03-1875 in IJlst. Gerrit is overleden.
2 Geertje Sybrens Wiersma [1.10.3.2.5.1.2], geboren op 18-01-1877 in IJlst. Geertje is overleden.
3 Rients Sybrens Wiersma [1.10.3.2.5.1.3], geboren op 02-07-1879 in Sneek. Rients is overleden.
4 Jantje Sybrens Wiersma [1.10.3.2.5.1.4], geboren op 24-05-1882 in Sneek. Jantje is overleden.
5 Jan Sybrens Wiersma [1.10.3.2.5.1.5], geboren op 24-11-1884 in Sneek. Jan is overleden.
1.10.3.2.10 Geiske Sybrens Wiersma is geboren op 02-02-1840 in IJlst, dochter van Siebren Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.2) en Vroukjen Jans (Frouwkje) Wijnja. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1840. Geiske is overleden. Geiske trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1864 in IJlst met Jan Jentjes Wiarda, 22 jaar oud. Jan is geboren op 09-10-1841 in Oosterzee (gem. Lemsterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1841. Jan is overleden.

1.10.3.3 Foppe Uiltjes Wiersma is geboren op 07-05-1798 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), zoon van Uilke Pieters (Uiltje) Wiersma (zie 1.10.3) en Lolkjen Sybrens (Lolkien) Bruinsma. Hij is gedoopt op 28-05-1798 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Foppe is overleden op 17-11-1885 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 87 jaar oud. Hij is begraven op 21-11-1885 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Foppe trouwde, 39 jaar oud, op 27-05-1837 in Wymbritsradeel met Maike Haitses (Maaike) Visser, 26 jaar oud. Maaike is geboren op 06-10-1810 in Koudum, dochter van Haitse Klazes Visser en Jetske Jetzes van der Ploeg. Zij is gedoopt op 28-10-1810 in Koudum. Maaike is overleden op 04-02-1879 in Oosthem, 68 jaar oud. Zij is begraven op 08-02-1879 in Abbega.

Kinderen van Foppe en Maaike:

1 Uiltje Foppes Wiersma, geboren op 02-04-1838 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.1.
2 Haitze Foppes Wiersma, geboren op 31-05-1842 in AbbegaVolgt 1.10.3.3.2.
3 Jetske Foppes Wiersma, geboren op 12-08-1845 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.3.
4 Lolkjen Foppes Wiersma [1.10.3.3.4], geboren op 12-08-1845 in Abbega (gem. Wymbritsradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1845. Lolkjen is overleden op 24-02-1900 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1900. Zij is begraven op 01-03-1900 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Lolkjen bleef ongehuwd.

1.10.3.3.1 Uiltje Foppes Wiersma is geboren op 02-04-1838 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Foppe Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.3) en Maike Haitses (Maaike) Visser. Hij is gedoopt op 22-04-1838 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Uiltje is overleden op 29-10-1916 in Koudum, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1916. Hij is begraven op 01-11-1916 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Uiltje trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1863 in Wymbritseradeel met Antje Reinders Bouma, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-05-1863 in Oosthem. Antje is geboren op 07-11-1841 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), dochter van Reinder Jans Bouma en Sietsche Johannes’ (Sytske) de Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1841. Zij is gedoopt in Nijland (gem. Wymbritseradeel). Antje is overleden op 08-07-1898 om 08:30 in Alphen a/d Rijn, 56 jaar oud. Zij is begraven op 13-07-1898 in Abbega.

Kinderen van Uiltje en Antje:

1 Maaike Uiltjes Wiersma [1.10.3.3.1.1], geboren op 19-03-1864 in Abbega. Zij is gedoopt op 08-05-1864 in Abbega. Maaike is overleden op 27-01-1886 in Rijssen, 21 jaar oud (oorzaak: TBC). Zij is begraven op 31-01-1886 in Abbega. Maaike bleef ongehuwd.
2 Sijtsche Uiltjes (Sietske) Wiersma [1.10.3.3.1.2], geboren op 08-10-1865 in Oosthem. Zij is gedoopt op 10-12-1865 in Oosthem. Sietske is overleden op 18-08-1948 in Sneek, 82 jaar oud. Zij is begraven op 21-08-1948 in Abbega. Sietske bleef ongehuwd.
3 Lolkje Uiltjes Wiersma [1.10.3.3.1.3], geboren op 22-01-1868 in Oosthem. Zij is gedoopt op 16-02-1868 in Oosthem. Lolkje is overleden op 14-07-1894 om 05:30 in Alphen a/d Rijn, 26 jaar oud (oorzaak: TBC). Zij is begraven op 18-07-1894 in Abbega. Lolkje bleef ongehuwd.

1.10.3.3.2 Haitze Foppes Wiersma is geboren op 31-05-1842 in Abbega, zoon van Foppe Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.3) en Maike Haitses (Maaike) Visser. Haitze is overleden op 19-09-1918 in Oosthem, 76 jaar oud. Hij is begraven op 23-09-1918 in Abbega. Haitze:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 21-05-1864 in Wymbritsradeel met Pietje Gerlofs Syperda, 32 jaar oud. Pietje is geboren op 10-04-1832 in Bozum (gem. Baarderadeel), dochter van Gerlof Jacobs Syperda en Fokeltje Douwes Joustra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1832. Pietje is overleden op 04-08-1878 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1878.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 12-03-1881 in Wymbritseradeel met Jiskjen Klazes (Jiskje) Ringnalda, 37 jaar oud. Jiskje is geboren op 29-07-1843 in Tjerkwerd (gem. Wonseradeel), dochter van Klaas Fongers Ringnalda en Klaaske Pieters Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1843. Jiskje is overleden op 06-03-1917 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 73 jaar oud. Zij is begraven op 10-03-1917 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Jiskje is weduwe van Hylke Pieters Wiersma (1835-1876), met wie zij trouwde op 30-04-1864 in Wymbritsradeel, zie 1.10.6.2.2.

Kinderen van Haitze en Pietje:

1 Foppe Haitzes Wiersma [1.10.3.3.2.1], geboren op 21-09-1864 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1864. Foppe is overleden op 30-09-1864 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1864.
2 Maaike Haitzes Wiersma, geboren op 01-04-1866 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.2.
3 Foppe Haitzes Wiersma, geboren op 24-08-1867 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.3.
4 Fokeltje Haitzes Wiersma [1.10.3.3.2.4], geboren op 04-10-1869 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1869. Fokeltje is overleden op 10-09-1932 in Vrouwenparochie (gem. Het Bildt), 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1932. Zij is begraven op 13-09-1932 in Abbega. Fokeltje bleef ongehuwd.
5 Gerlof Haitzes Wiersma, geboren op 07-04-1871 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.5.
6 Minke Haitzes Wiersma [1.10.3.3.2.6], geboren op 07-04-1871 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Minke is overleden op 15-05-1872 in Wymbritsradeel, 1 jaar oud.
7 Minke Haitzes Wiersma, geboren op 13-08-1872 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.7.
8 Jetske Haitzes Wiersma, geboren op 21-06-1874 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.8.
9 Uiltje Haitzes Wiersma, geboren op 21-06-1874 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.9.
10 Jacob Haitzes Wiersma, geboren op 02-10-1876 in Abbega (gem. Wymbritsradeel)Volgt 1.10.3.3.2.10.

Kinderen van Haitze en Jiskje:

11 Hijlke Haitzes Wiersma, geboren op 19-09-1882 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.11.
12 Fonger Haitzes Wiersma, geboren op 30-11-1885 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.12.
13 Lolke Haitzes Wiersma, geboren op 08-03-1887 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.13.
14 Piet Haitzes Wiersma, geboren op 18-07-1888 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.14.

1.10.3.3.2.2 Maaike Haitzes Wiersma is geboren op 01-04-1866 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Pietje Gerlofs Syperda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1866. Maaike is overleden op 01-06-1954 in IJmuiden, 88 jaar oud. Zij is begraven in IJmuiden-De Wester. Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1890 in Wymbritsradeel met Pieter Pieters de Jong, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 02-07-1866 in IJlst, zoon van Pieter Engeles de Jong en Akke Jentjes Buma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1866. Pieter is overleden op 31-10-1946 in IJmuiden, 80 jaar oud. Hij is begraven op 04-11-1946 in IJmuiden (Westerbegraafplaats).

Kinderen van Maaike en Pieter:

1 Haitze Pieters de Jong, geboren op 04-06-1891 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.2.1.
2 Pieter Pieters de Jong, geboren op 04-05-1893 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.2.2.
3 Foppe Pieters de Jong, geboren op 04-09-1895 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.2.3.
4 Klaas Pieters de Jong, geboren op 19-09-1897 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.2.4.
5 Gerlof de Jong, geboren op 25-12-1901 in HoogbloklandVolgt 1.10.3.3.2.2.5.
1.10.3.3.2.2.1 Haitze Pieters de Jong is geboren op 04-06-1891 in Sneek, zoon van Pieter Pieters de Jong en Maaike Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-06-1892. Haitze is overleden. Haitze trouwde, 23 jaar oud, op 15-10-1914 in Amsterdam met Gijsberta Francisca Louis’ Van der Burg, 22 of 23 jaar oud. Gijsberta is geboren in 1891 in Amsterdam. Gijsberta is overleden.
1.10.3.3.2.2.2 Pieter Pieters de Jong is geboren op 04-05-1893 in Sneek, zoon van Pieter Pieters de Jong en Maaike Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1893. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 09-10-1919 in Velsen met Trijntje Jacobs Burger, 26 of 27 jaar oud. Trijntje is geboren in 1892 in Venhuizen. Trijntje is overleden. Trijntje is weduwe van Arie Cornelis’ van Leeuwen (1890-1918), met wie zij trouwde op 12-08-1915 in Velsen.
1.10.3.3.2.2.3 Foppe Pieters de Jong is geboren op 04-09-1895 in Sneek, zoon van Pieter Pieters de Jong en Maaike Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1895. Foppe is overleden. Foppe trouwde, 27 jaar oud, op 12-04-1923 in Groningen met Jantina Tjiskiena Dost, 26 jaar oud. Jantina is geboren op 20-12-1896 in Amsterdam. Jantina is overleden.
1.10.3.3.2.2.4 Klaas Pieters de Jong is geboren op 19-09-1897 in Sneek, zoon van Pieter Pieters de Jong en Maaike Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1897. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 24-08-1927 in Wijk aan Zee en Duin met Aaltje Pieters Ens, 26 of 27 jaar oud. Aaltje is geboren in 1900 in Bovenkarspel. Aaltje is overleden.
1.10.3.3.2.2.5 Gerlof de Jong is geboren op 25-12-1901 in Hoogblokland, zoon van Pieter Pieters de Jong en Maaike Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.2). Gerlof is overleden op 14-07-1957 in Velsen, 55 jaar oud. Gerlof trouwde, 27 jaar oud, op 25-07-1929 in Velsen met Aaltje Coster, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 17-05-1904 in Hattem. Aaltje is overleden.

1.10.3.3.2.3 Foppe Haitzes Wiersma is geboren op 24-08-1867 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Pietje Gerlofs Syperda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1867. Foppe is overleden op 16-05-1949 in Scharnegoutum, 81 jaar oud. Hij is begraven op 19-05-1949 in Scharnegoutum. Foppe trouwde, 26 jaar oud, op 30-12-1893 in Wymbritsradeel met Evertje Sjoerds Rijpsma, 23 jaar oud. Evertje is geboren op 12-11-1870 in Balk (gem. Gaasterland), dochter van Sjoerd Douwes Rijpsma en Janke Hanzes Veldkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1870. Evertje is overleden op 27-01-1913 in Scharnegoutum (gem. Wymbritseradeel), 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1913. Zij is begraven op 30-01-1913 in Scharnegoutum.

Kinderen van Foppe en Evertje:

1 Haitze Foppes Wiersma, geboren op 18-03-1894 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.3.2.3.1.
2 Janke Foppes Wiersma, geboren op 12-08-1896 in ScharnegoutumVolgt 1.10.3.3.2.3.2.
3 Pietje Foppes Wiersma, geboren op 07-11-1897 in Vierverlaten (Gem. Hoogkerk)Volgt 1.10.3.3.2.3.3.
4 Sjoerd Foppes Wiersma, geboren op 06-11-1899 in Scharnegoutum (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.3.4.
5 Maaike Foppes Wiersma [1.10.3.3.2.3.5], geboren op 08-12-1901 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1901. Maaike is overleden op 21-12-1965 in Wymbritsradeel, 64 jaar oud. Zij is begraven in Scharnegoutum. Maaike bleef ongehuwd.
6 Wobbigje Wiersma [1.10.3.3.2.3.6], geboren op 21-04-1904 in Scharnegoutum. Wobbigje is overleden op 02-03-1984, 79 jaar oud. Zij is begraven in Scharnegoutum. Wobbigje bleef ongehuwd.
7 Gerlof Wiersma, geboren op 18-10-1905 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.3.2.3.7.
8 Fokeltje Wiersma, geboren op 04-05-1908 in ScharnegoutumVolgt 1.10.3.3.2.3.8.
9 Uiltje Wiersma [1.10.3.3.2.3.9], geboren in 04-1910 in Emmen. Uiltje is overleden op 19-06-1910 in Scharnegoutum, 2 maanden oud.

1.10.3.3.2.3.1 Haitze Foppes Wiersma is geboren op 18-03-1894 in Wymbritsradeel, zoon van Foppe Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3) en Evertje Sjoerds Rijpsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1894. Haitze is overleden op 13-12-1976 in Nijmegen, 82 jaar oud. Hij is begraven op 16-12-1976 in Nijmegen (Rustoord). Haitze trouwde, 31 jaar oud, op 01-09-1925 in Nijmegen met Jannigje Barts Bor, 29 jaar oud. Jannigje is geboren op 26-02-1896 in Nijmegen. Jannigje is overleden.

Kinderen van Haitze en Jannigje:

1 Foppe Wiersma, geboren op 18-07-1926. Volgt 1.10.3.3.2.3.1.1.
2 Bart Wiersma [1.10.3.3.2.3.1.2], geboren in 1927. Bart is overleden.
3 Arie Wiersma [1.10.3.3.2.3.1.3], geboren in 1930. Arie is overleden.
4 Sjoerd Wiersma [1.10.3.3.2.3.1.4], geboren in 1931. Sjoerd is overleden.
5 Jan Wiersma [1.10.3.3.2.3.1.5], geboren in 1934. Jan is overleden.
1.10.3.3.2.3.1.1 Foppe Wiersma is geboren op 18-07-1926, zoon van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3.1) en Jannigje Barts Bor. Foppe is overleden op 06-01-2005, 78 jaar oud. Hij is begraven in Emmeloord. Foppe trouwde met Foekje Bootsma. Foekje is geboren op 27-04-1924. Foekje is overleden op 08-04-1991, 66 jaar oud. Zij is begraven in Emmeloord.
1.10.3.3.2.3.2 Janke Foppes Wiersma is geboren op 12-08-1896 in Scharnegoutum, dochter van Foppe Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3) en Evertje Sjoerds Rijpsma. Janke is overleden op 19-11-1980 in IJlst, 84 jaar oud. Zij is begraven in IJlst. Janke bleef kinderloos. Janke trouwde, 26 jaar oud, op 07-09-1922 in IJlst met Jentje Jans Nooitgedagt, 44 jaar oud. Jentje is geboren op 08-03-1878 in IJlst, zoon van Jan Jarigs Nooitgedagt en Baukje Aalderts Wafelaar. Jentje is overleden op 15-06-1955 in IJlst, 77 jaar oud. Hij is begraven in IJlst. Jentje is weduwnaar van Geertje Fokkes Koopmans (1879-1919), met wie hij trouwde op 12-11-1903 in Wymbritsradeel.
1.10.3.3.2.3.3 Pietje Foppes Wiersma is geboren op 07-11-1897 in Vierverlaten (Gem. Hoogkerk), dochter van Foppe Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3) en Evertje Sjoerds Rijpsma. Pietje is overleden op 27-10-1968, 70 jaar oud. Zij is begraven in Leusden Rusthof. Pietje trouwde, 25 jaar oud, op 30-08-1923 in Wymbritseradeel met Sybe Thomas’ Boersma, 26 jaar oud. Sybe is geboren op 25-04-1897 in Goënga (gem. Wymbritseradeel). Sybe is overleden op 18-01-1986, 88 jaar oud. Hij is begraven in Leusden Rusthof.

1.10.3.3.2.3.4 Sjoerd Foppes Wiersma is geboren op 06-11-1899 in Scharnegoutum (gem. Wymbritseradeel), zoon van Foppe Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3) en Evertje Sjoerds Rijpsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1899. Sjoerd is overleden op 10-04-1971 in Sneek, 71 jaar oud. Hij is begraven op 15-04-1971 in Joure (Algemene begraafplaats). Sjoerd trouwde, 26 jaar oud, op 15-04-1926 in Wymbritseradeel met Tryntsje Bakker, 23 jaar oud. Tryntsje is geboren op 24-02-1903 in Scharnegoutum, dochter van Teade Bakker en Johanna de Graaf. Tryntsje is overleden op 17-01-1994, 90 jaar oud. Zij is begraven in Joure.

Kinderen van Sjoerd en Tryntsje:

1 Jolanda Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.1], geboren in 1926. Jolanda is overleden.
2 Foppe Wiersma, geboren op 09-03-1928 in Sloten (Fr.)Volgt 1.10.3.3.2.3.4.2.
3 Teade Wiersma, geboren op 26-03-1930 in Sloten (Fr.)Volgt 1.10.3.3.2.3.4.3.
4 Douwe Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.4], geboren in 1934. Douwe is overleden.
1.10.3.3.2.3.4.2 Foppe Wiersma is geboren op 09-03-1928 in Sloten (Fr.), zoon van Sjoerd Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3.4) en Tryntsje Bakker. Foppe is overleden op 29-07-2014 in Heerenveen, 86 jaar oud. Hij is begraven op 02-08-2014 in Joure. Foppe trouwde met Fettje Tel.

1.10.3.3.2.3.4.3 Teade Wiersma is geboren op 26-03-1930 in Sloten (Fr.), zoon van Sjoerd Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3.4) en Tryntsje Bakker. Teade is overleden op 04-09-2006 in Sneek, 76 jaar oud. Teade trouwde, 26 jaar oud, op 04-10-1956 met Trijntje (Tine) Veldstra, 23 of 24 jaar oud. Tine is geboren in 1932.

Kinderen van Teade en Tine:

1 Sjoerd Wiersma, geboren in 1959. Volgt 1.10.3.3.2.3.4.3.1.
2 Jetze WiersmaVolgt 1.10.3.3.2.3.4.3.2.
3 Tineke Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.3].

1.10.3.3.2.3.4.3.1 Sjoerd Wiersma is geboren in 1959, zoon van Teade Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3.4.3) en Trijntje (Tine) Veldstra. Sjoerd trouwde met Geartsje van der Velde. Geartsje is geboren op 13-03-1959. Geartsje is overleden op 17-09-2015 in IJlst, 56 jaar oud. Zij is begraven op 22-09-2015 in IJlst.

Kinderen van Sjoerd en Geartsje:

1 Tjitske Wiersma, geboren in 1982. Volgt 1.10.3.3.2.3.4.3.1.1.
2 Teade Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.1.2], geboren in 1984.
3 Age Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.1.3], geboren in 1988.
4 Rienk Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.1.4], geboren in 1991.
5 Haitze Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.1.5], geboren in 1993.
6 Nynke Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.1.6], geboren in 1996.

1.10.3.3.2.3.4.3.1.1 Tjitske Wiersma is geboren in 1982, dochter van Sjoerd Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3.4.3.1) en Geartsje van der Velde. Tjitske begon een relatie met Peter.

Kinderen van Tjitske en Peter:

1 Doutzen [1.10.3.3.2.3.4.3.1.1.1].
2 Jitze [1.10.3.3.2.3.4.3.1.1.2].
3 Yeldau [1.10.3.3.2.3.4.3.1.1.3].

1.10.3.3.2.3.4.3.2 Jetze Wiersma, zoon van Teade Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3.4.3) en Trijntje (Tine) Veldstra. Jetze begon een relatie met Joanne.

Kinderen van Jetze en Joanne:

1 Kristina Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.2.1].
2 Jennifer Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.2.2].
3 Nathan Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.2.3].
4 Jilliéne Wiersma [1.10.3.3.2.3.4.3.2.4].

1.10.3.3.2.3.7 Gerlof Wiersma is geboren op 18-10-1905 in Wymbritsradeel, zoon van Foppe Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3) en Evertje Sjoerds Rijpsma. Gerlof is overleden op 16-05-1984 in Scharnegoutum (gem. Wymbritseradeel), 78 jaar oud. Hij is begraven in Scharnegoutum. Gerlof trouwde met Harmanna Bols. Harmanna is geboren op 12-11-1908 in Hollandscheveld (Hoogeveen). Harmanna is overleden op 14-03-1995 in Scharnegoutum, 86 jaar oud. Zij is begraven in Scharnegoutum.

Kinderen van Gerlof en Harmanna:

1 Geke Wiersma [1.10.3.3.2.3.7.1], geboren in 1936.
2 Foppe Wiersma [1.10.3.3.2.3.7.2], geboren in 1938.
3 Evertje Wiersma [1.10.3.3.2.3.7.3], geboren in 1940.
4 Berend (Peter) Wiersma, geboren in 1941. Volgt 1.10.3.3.2.3.7.4.
5 Janke Wiersma [1.10.3.3.2.3.7.5], geboren in 1945.
6 Harm Wiersma [1.10.3.3.2.3.7.6], geboren in 1947.
7 Haitze Wiersma [1.10.3.3.2.3.7.7], geboren in 1949.
8 Sjoerd Wiersma [1.10.3.3.2.3.7.8], geboren in 1949.

1.10.3.3.2.3.7.4 Berend (Peter) Wiersma is geboren in 1941, zoon van Gerlof Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3.7) en Harmanna Bols.

Kind van Peter uit onbekende relatie:

1 Berm Wiersma [1.10.3.3.2.3.7.4.1].
1.10.3.3.2.3.8 Fokeltje Wiersma is geboren op 04-05-1908 in Scharnegoutum, dochter van Foppe Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.3) en Evertje Sjoerds Rijpsma. Fokeltje is overleden op 28-06-1997, 89 jaar oud. Zij is begraven in Zuidhorn. Fokeltje trouwde, 27 jaar oud, op 28-11-1935 in Wymbritseradeel met Auke Mollema, 28 jaar oud. Auke is geboren op 02-06-1907 in Medemblik, zoon van Anske Mollema en Geertje Van der Heide. Auke is overleden op 17-06-1976, 69 jaar oud. Hij is begraven in Zuidhorn.

1.10.3.3.2.5 Gerlof Haitzes Wiersma is geboren op 07-04-1871 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Pietje Gerlofs Syperda. Gerlof is overleden op 24-12-1936 in Wymbritsradeel (Heeg), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1936. Hij is begraven op 28-12-1936 in Heeg. Gerlof trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1897 in Wymbritseradeel met Teatsche Groen, 22 jaar oud. Teatsche is geboren op 24-08-1874 in Hommerts (gem. Wymbritsradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1874. Teatsche is overleden op 22-02-1946 in Sint Nicolaasga, 71 jaar oud. Zij is begraven op 26-02-1946 in Heeg.

Kind van Gerlof en Teatsche:

1 Willemkje (Willemke) Wiersma, geboren op 27-01-1904 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.5.1.
1.10.3.3.2.5.1 Willemkje (Willemke) Wiersma is geboren op 27-01-1904 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Gerlof Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.5) en Teatsche Groen. Willemke is overleden op 18-07-1982, 78 jaar oud. Zij is begraven in Legemeer. Willemke bleef kinderloos. Willemke trouwde, 22 jaar oud, op 27-03-1926 in Wymbritseradeel met Jelle Post, 23 jaar oud. Jelle is geboren op 09-09-1902 in Oudega ( gem. Hemelumer Oldeferd). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1902. Jelle is overleden op 16-09-1980, 78 jaar oud.

1.10.3.3.2.7 Minke Haitzes Wiersma is geboren op 13-08-1872 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Pietje Gerlofs Syperda. Minke is overleden op 27-06-1947 in Westhem, 74 jaar oud. Zij is begraven op 01-07-1947 in Westhem. Minke trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1897 in Wymbritsradeel met Pieter Wytzes Wiersma, 27 jaar oud. Zie 1.10.6.2.6.2 voor persoonsgegevens van Pieter.

Kinderen van Minke en Pieter:

1 Wytze Pieters Wiersma [1.10.3.3.2.7.1], geboren op 05-03-1898 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1898. Wytze is overleden op 06-10-1904 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1904.
2 Pietje Pieters Wiersma, geboren op 25-04-1899 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.3.2.7.2.
3 Haitze Pieters Wiersma, geboren op 07-10-1900 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.7.3.
4 Tjerk Pieters Wiersma, geboren op 09-01-1902 in WymbritsradeelVolgt 1.10.3.3.2.7.4.
5 Antje Wiersma, geboren op 06-11-1903 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.7.5.
6 Wietze Wiersma, geboren op 30-09-1905 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.7.6.
7 Foppe Wiersma, geboren op 27-07-1910 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.7.7.
8 Uiltje Wiersma [1.10.3.3.2.7.8], geboren op 03-05-1912 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Uiltje is overleden op 20-06-1983 in Sneek, 71 jaar oud. Hij is begraven op 23-06-1983 in Westhem.
1.10.3.3.2.7.2 Pietje Pieters Wiersma is geboren op 25-04-1899 in Wymbritsradeel, dochter van Pieter Wytzes Wiersma (zie 1.10.6.2.6.2) en Minke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1899. Pietje is overleden op 31-08-1956 in Hieslum, 57 jaar oud. Zij is begraven in Hieslum (Kerk). Pietje trouwde, 30 jaar oud, op 09-05-1929 in Wymbritsradeel met Jan Hessels Kluiwstra, 31 jaar oud. Jan is geboren op 25-01-1898 in Workum. Jan is overleden op 15-05-1993 in Balk, 95 jaar oud (oorzaak: Aan de gevolgen van een verkeersongeluk.). Hij is begraven in Hieslum (Kerk).

1.10.3.3.2.7.3 Haitze Pieters Wiersma is geboren op 07-10-1900 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), zoon van Pieter Wytzes Wiersma (zie 1.10.6.2.6.2) en Minke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1900. Haitze is overleden op 08-04-1954, 53 jaar oud. Hij is begraven in Abbega. Haitze trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1927 in Wymbritseradeel met Tetje Jans Terpstra, 29 jaar oud. Tetje is geboren op 26-10-1897 in Birdaard (gem. Dantumadeel). Tetje is overleden op 23-09-1982 in Bolsward, 84 jaar oud. Zij is begraven op 28-09-1982 in Abbega.

Kinderen van Haitze en Tetje:

1 Grietje Wiersma, geboren op 06-05-1928 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.7.3.1.
2 Piet WiersmaVolgt 1.10.3.3.2.7.3.2.
3 Nynke Wiersma [1.10.3.3.2.7.3.3].
4 Tita Wiersma [1.10.3.3.2.7.3.4].

1.10.3.3.2.7.3.1 Grietje Wiersma is geboren op 06-05-1928 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), dochter van Haitze Pieters Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7.3) en Tetje Jans Terpstra. Grietje is overleden op 08-05-2015 in Blauwhuis (gem. Wymbritseradeel), 87 jaar oud. Zij is begraven op 12-05-2015 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Grietje trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1952 in Wymbritseradeel met Jacob (Jaap) Osinga, 23 of 24 jaar oud. Jaap is geboren op 11-03-1928 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Pier Anne Tjittes Osinga en Tetje Jacobs de Jong. Jaap is overleden op 23-04-2015 in Blauwhuis (gem. Wymbritseradeel), 87 jaar oud. Hij is begraven op 29-04-2015 in Abbega (gem. Wymbritseradeel).

Kinderen van Grietje en Jaap:

1 Pier Anne Osinga, geboren op 04-08-1952 in Nijezijl (gem. Wijmbritsradeel)Volgt 1.10.3.3.2.7.3.1.1.
2 Tetsje OsingaVolgt 1.10.3.3.2.7.3.1.2.
3 Haitze Osinga [1.10.3.3.2.7.3.1.3].
4 Greetje OsingaVolgt 1.10.3.3.2.7.3.1.4.
1.10.3.3.2.7.3.1.1 Pier Anne Osinga is geboren op 04-08-1952 in Nijezijl (gem. Wijmbritsradeel), zoon van Jacob (Jaap) Osinga en Grietje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7.3.1). Pier is overleden op 07-07-2014 in Bolsward, 61 jaar oud. Pier trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1978 met Afke Bruinsma.
1.10.3.3.2.7.3.1.2 Tetsje Osinga, dochter van Jacob (Jaap) Osinga en Grietje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7.3.1). Tetsje begon een relatie met Geart. Geart is overleden.
1.10.3.3.2.7.3.1.4 Greetje Osinga, dochter van Jacob (Jaap) Osinga en Grietje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7.3.1). Greetje begon een relatie met Nico.
1.10.3.3.2.7.3.2 Piet Wiersma, zoon van Haitze Pieters Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7.3) en Tetje Jans Terpstra. Piet trouwde met Ant Huitema.
1.10.3.3.2.7.4 Tjerk Pieters Wiersma is geboren op 09-01-1902 in Wymbritsradeel, zoon van Pieter Wytzes Wiersma (zie 1.10.6.2.6.2) en Minke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1902. Tjerk is overleden op 17-02-1983 in Wymbritsradeel, 81 jaar oud. Hij is begraven in Oosthem. Tjerk trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-1930 in Hennaarderadeel met Antje Doetje Rispens, 31 jaar oud. Antje is geboren op 20-11-1898 in Hennaarderadeel, dochter van Taede Rispens en Attje Walstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1898. Antje is overleden op 09-09-1982, 83 jaar oud. Zij is begraven in Oosthem.
1.10.3.3.2.7.5 Antje Wiersma is geboren op 06-11-1903 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Pieter Wytzes Wiersma (zie 1.10.6.2.6.2) en Minke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7). Antje is overleden op 22-12-1985, 82 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Antje trouwde, 23 jaar oud, op 21-05-1927 in Wymbritseradeel met Jetze Gatzes Wijnja, 28 jaar oud. Zie 1.10.6.2.6.3.2 voor persoonsgegevens van Jetze.

1.10.3.3.2.7.6 Wietze Wiersma is geboren op 30-09-1905 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Pieter Wytzes Wiersma (zie 1.10.6.2.6.2) en Minke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7). Wietze is overleden op 02-05-1953 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel), 47 jaar oud. Hij is begraven in Wolsum (gem. Wymbritsradeel). Wietze trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1930 in Wymbritseradeel met Hendrikje Adema, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op 06-10-1907 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel). Hendrikje is overleden op 04-01-2007 in Blauwhuis (gem. Wymbritseradeel), 99 jaar oud. Zij is begraven op 09-01-2007 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel).

Kinderen van Wietze en Hendrikje:

1 Janny Wiersma [1.10.3.3.2.7.6.1].
2 Jettie Wiersma [1.10.3.3.2.7.6.2].

1.10.3.3.2.7.7 Foppe Wiersma is geboren op 27-07-1910 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Pieter Wytzes Wiersma (zie 1.10.6.2.6.2) en Minke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7). Foppe is overleden op 13-11-1958 in Westhem (gem. Wymbritseradeel), 48 jaar oud. Foppe trouwde, 26 jaar oud, op 24-04-1937 in Wymbritseradeel met Akke Foekema, 19 of 20 jaar oud. Akke is geboren in 1917 in Westhem (gem. Wymbritseradeel). Akke is overleden.

Kinderen van Foppe en Akke:

1 Sietske Wiersma [1.10.3.3.2.7.7.1].
2 Haitze Wiersma, geboren op 14-07-1941 in Westhem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.7.7.2.

1.10.3.3.2.7.7.2 Haitze Wiersma is geboren op 14-07-1941 in Westhem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Foppe Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7.7) en Akke Foekema. Haitze is overleden op 09-07-2020 in Blauwhuis (gem. Wymbritseradeel), 78 jaar oud. Hij is begraven op 13-07-2020 in Westhem (gem. Wymbritseradeel). Haitze trouwde met Trijntje (Tine) Regeling. Tine is geboren op 14-04-1941 in Ferwoude (gem. Wonseradeel), dochter van Kornelis Regeling en Afke Bakker. Tine is overleden op 11-01-2017 in Blauwhuis (gem. Wymbritseradeel), 75 jaar oud. Zij is begraven op 16-01-2017 in Westhem (gem. Wymbritseradeel).

Kinderen van Haitze en Tine:

1 Ankie WiersmaVolgt 1.10.3.3.2.7.7.2.1.
2 Cor Wiersma [1.10.3.3.2.7.7.2.2].

1.10.3.3.2.7.7.2.1 Ankie Wiersma, dochter van Haitze Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7.7.2) en Trijntje (Tine) Regeling. Ankie trouwde met Arjen Witteveen.

Kinderen van Ankie en Arjen:

1 Tineke WitteveenVolgt 1.10.3.3.2.7.7.2.1.1.
2 Haitze WitteveenVolgt 1.10.3.3.2.7.7.2.1.2.
3 Harm Witteveen [1.10.3.3.2.7.7.2.1.3].

1.10.3.3.2.7.7.2.1.1 Tineke Witteveen, dochter van Arjen Witteveen en Ankie Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7.7.2.1). Tineke begon een relatie met Arno.

Kinderen van Tineke en Arno:

1 Tim [1.10.3.3.2.7.7.2.1.1.1].
2 Luuk [1.10.3.3.2.7.7.2.1.1.2].
3 Julian [1.10.3.3.2.7.7.2.1.1.3].

1.10.3.3.2.7.7.2.1.2 Haitze Witteveen, zoon van Arjen Witteveen en Ankie Wiersma (zie 1.10.3.3.2.7.7.2.1). Haitze begon een relatie met Jildou.

Kind van Haitze en Jildou:

1 Eline Witteveen [1.10.3.3.2.7.7.2.1.2.1].

1.10.3.3.2.8 Jetske Haitzes Wiersma is geboren op 21-06-1874 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Pietje Gerlofs Syperda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1874. Jetske is overleden op 27-05-1947 in Harderwijk, 72 jaar oud. Zij is begraven op 30-05-1947 in Harderwijk. Jetske trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1897 in Harderwijk met Gerrit Bartus’ Kraaijenhof, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 18-09-1867 in Harderwijk. Gerrit is overleden op 10-10-1941 in Harderwijk, 74 jaar oud. Hij is begraven in Harderwijk.

Kinderen van Jetske en Gerrit:

1 Bartus Kraaijenhof, geboren op 04-02-1898 in HarderwijkVolgt 1.10.3.3.2.8.1.
2 Haitze Kraaijenhof [1.10.3.3.2.8.2], geboren op 24-04-1899 in Harderwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1899. Haitze is overleden.
3 Johannes Kraaijenhof [1.10.3.3.2.8.3], geboren op 22-01-1902 in Harderwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1902. Johannes is overleden.
4 Pietje Kraaijenhof [1.10.3.3.2.8.4], geboren op 16-06-1904 in Harderwijk. Pietje is overleden.
5 Naatje Kraaijenhof [1.10.3.3.2.8.5], geboren op 09-10-1906 in Harderwijk. Naatje is overleden op 30-04-1916 in Harderwijk, 9 jaar oud.
6 Maaike Maria Kraaijenhof [1.10.3.3.2.8.6], geboren op 10-04-1910 in Harderwijk. Maaike is overleden.
1.10.3.3.2.8.1 Bartus Kraaijenhof is geboren op 04-02-1898 in Harderwijk, zoon van Gerrit Bartus’ Kraaijenhof en Jetske Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1898. Bartus is overleden op 17-11-1956 in Harderwijk, 58 jaar oud. Bartus trouwde met Lubbertje Mosterd. Lubbertje is overleden.

1.10.3.3.2.9 Uiltje Haitzes Wiersma is geboren op 21-06-1874 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Pietje Gerlofs Syperda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1874. Uiltje is overleden op 27-02-1949 in Amersfoort, 74 jaar oud. Uiltje trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1897 in Wymbritsradeel met Lutske Pieters Hornstra, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1897 in Abbega. Lutske is geboren op 22-09-1875 in Hennaarderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1875. Lutske is overleden op 31-03-1950 in Waalre, 74 jaar oud.

Kinderen van Uiltje en Lutske:

1 Sijke Uiltjes (Sija) Wiersma, geboren op 14-04-1898 in HaarlemVolgt 1.10.3.3.2.9.1.
2 Pietje (Iet) Wiersma, geboren op 19-07-1899 in HennaarderadeelVolgt 1.10.3.3.2.9.2.
3 Pieter Wiersma, geboren op 06-11-1901 in Wommels (Hennaarderadeel)Volgt 1.10.3.3.2.9.3.
4 Maaike Uiltjes Wiersma [1.10.3.3.2.9.4], geboren op 13-01-1903 in Hennaarderadeel. Maaike is overleden op 01-12-1904 in Emmen, 1 jaar oud.
5 Sietske (Siets) Wiersma, geboren op 27-04-1904 in Wommels (Hennaarderadeel)Volgt 1.10.3.3.2.9.5.
6 Haitze Wiersma, geboren op 25-09-1905 in HennaarderadeelVolgt 1.10.3.3.2.9.6.
7 Foppe Wiersma, geboren op 11-07-1908 in Wommels (Hennaarderadeel)Volgt 1.10.3.3.2.9.7.
8 Jetske Wiersma, geboren op 05-05-1911 in WommelsVolgt 1.10.3.3.2.9.8.
9 Jacob (Jaap) Wiersma [1.10.3.3.2.9.9], geboren op 15-03-1914 in Wommels. Jaap is overleden.
10 Emma Wiersma [1.10.3.3.2.9.10], geboren op 08-03-1919 in Wommels. Emma is overleden.
1.10.3.3.2.9.1 Sijke Uiltjes (Sija) Wiersma is geboren op 14-04-1898 in Haarlem, dochter van Uiltje Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9) en Lutske Pieters Hornstra. Sija is overleden. Sija trouwde, 36 jaar oud, op 08-10-1934 in Middelburg (Zeeland) met Gerrit Johannes’ de Looze, 43 jaar oud. Gerrit is geboren op 28-08-1891 in Leeuwarden, zoon van Johannes Lambertus de Looze en Beitske Hendriks Nijland. Gerrit is overleden.
1.10.3.3.2.9.2 Pietje (Iet) Wiersma is geboren op 19-07-1899 in Hennaarderadeel, dochter van Uiltje Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9) en Lutske Pieters Hornstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1899. Iet is overleden. Iet trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1922 in Hennaarderadeel met Wobbe Postma, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 02-01-1956 in Paramaribo. Wobbe is geboren op 04-07-1899 in Appelscha (gem. Ooststellingwerf), zoon van Bonne Postma en Janna Fredrika Wilhelmina Bruinsma. Wobbe is overleden.
1.10.3.3.2.9.3 Pieter Wiersma is geboren op 06-11-1901 in Wommels (Hennaarderadeel), zoon van Uiltje Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9) en Lutske Pieters Hornstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1901. Pieter is overleden op 04-09-2006, 104 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 24-06-1926 in Wommels (Hennaarderadeel) met Trijntje Ulbes Plantinga, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 11-02-1903 in Wommels (Hennaarderadeel). Trijntje is overleden.
1.10.3.3.2.9.5 Sietske (Siets) Wiersma is geboren op 27-04-1904 in Wommels (Hennaarderadeel), dochter van Uiltje Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9) en Lutske Pieters Hornstra. Siets is overleden. Siets trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1929 in Wommels (Hennaarderadeel) met Huite Wolthuizen, 25 jaar oud. Huite is geboren op 26-04-1904 in Bolsward, zoon van Steffen Bouwes Wolthuizen en Neeltje Harmens Klom. Huite is overleden.

1.10.3.3.2.9.6 Haitze Wiersma is geboren op 25-09-1905 in Hennaarderadeel, zoon van Uiltje Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9) en Lutske Pieters Hornstra. Haitze is overleden in 1982 in Amersfoort, 76 of 77 jaar oud. Haitze trouwde, 28 jaar oud, op 22-08-1934 in Amersfoort met Willemijntje Brundel, 22 jaar oud, nadat zij op 03-08-1934 in Amersfoort in ondertrouw zijn gegaan. Willemijntje is geboren op 28-02-1912 in Hoogland. Willemijntje is overleden.

Kinderen van Haitze en Willemijntje:

1 Emma Wiersma [1.10.3.3.2.9.6.1], geboren op 18-07-1940 in Amersfoort.
2 naamloos Wiersma [1.10.3.3.2.9.6.2], levenloos geboren kind, geboren op 28-03-1947 in Amersfoort.
3 Ulko Wiersma [1.10.3.3.2.9.6.3], geboren op 18-08-1950 in Amersfoort.
1.10.3.3.2.9.7 Foppe Wiersma is geboren op 11-07-1908 in Wommels (Hennaarderadeel), zoon van Uiltje Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9) en Lutske Pieters Hornstra. Foppe is overleden op 24-09-1944 in Oosterbeek (gem. Renkum), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1948. Foppe trouwde, 24 jaar oud, op 04-08-1932 in Akkrum (gem. Utingeradeel) met Pietertje Bakker, 23 jaar oud. Pietertje is geboren op 01-10-1908 in Akkrum (gem. Utingeradeel). Pietertje is overleden.

1.10.3.3.2.9.8 Jetske Wiersma is geboren op 05-05-1911 in Wommels, dochter van Uiltje Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9) en Lutske Pieters Hornstra. Jetske is overleden op 30-07-1990 in Hoogeveen, 79 jaar oud. Jetske trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1935 met Teunis Oskam, 26 jaar oud. Teunis is geboren op 31-01-1909 in Aalzum. Teunis is overleden op 03-07-1994 in Hoogeveen, 85 jaar oud.

Kinderen van Jetske en Teunis:

1 Lutske Emma Oskam, geboren op 24-02-1937 in HarenVolgt 1.10.3.3.2.9.8.1.
2 Reijntje Elisabeth Oskam, geboren op 08-07-1939 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.9.8.2.
3 Cornelis Jan Oskam [1.10.3.3.2.9.8.3], geboren op 06-12-1943 in Groningen. Cornelis is overleden op 10-01-1968 in Groningen, 24 jaar oud. Cornelis bleef ongehuwd.
4 Elisabeth Hendrika Oskam, geboren op 03-12-1947. Volgt 1.10.3.3.2.9.8.4.
5 Ulco Foppe Oskam, geboren op 27-04-1954 in HarenVolgt 1.10.3.3.2.9.8.5.
1.10.3.3.2.9.8.1 Lutske Emma Oskam is geboren op 24-02-1937 in Haren, dochter van Teunis Oskam en Jetske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9.8). Lutske trouwde, 26 jaar oud, op 04-09-1963 in Haren met Wouter van Heuvel, 23 jaar oud. Wouter is geboren op 28-01-1940 in Vught.
1.10.3.3.2.9.8.2 Reijntje Elisabeth Oskam is geboren op 08-07-1939 in Sneek, dochter van Teunis Oskam en Jetske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9.8). Reijntje trouwde, 21 jaar oud, op 24-01-1961 in Haren met Roelof Hendrik Potman. Roelof is overleden op 27-07-2001 in Lochum.
1.10.3.3.2.9.8.4 Elisabeth Hendrika Oskam is geboren op 03-12-1947, dochter van Teunis Oskam en Jetske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9.8). Elisabeth trouwde met Julius Wolthuis.
1.10.3.3.2.9.8.5 Ulco Foppe Oskam is geboren op 27-04-1954 in Haren, zoon van Teunis Oskam en Jetske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.9.8). Ulco trouwde, 21 jaar oud, op 29-10-1975 in Groningen met Geertruida Elisabeth Theresia Hijlkema, 20 jaar oud. Geertruida is geboren op 18-02-1955 in Groningen.

1.10.3.3.2.10 Jacob Haitzes Wiersma is geboren op 02-10-1876 in Abbega (gem. Wymbritsradeel), zoon van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Pietje Gerlofs Syperda. Jacob is overleden op 06-01-1930 in Oosthem, 53 jaar oud. Hij is begraven op 10-01-1930 in Oosthem. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1901 in Tholen met Maria Hendrika Baaij, 21 jaar oud. Maria is geboren op 14-03-1880 in Tholen, dochter van Nicolaas Pieter Baaij en Dina Adriana Lindhout. Maria is overleden op 16-07-1954 in Wymbritsradeel, 74 jaar oud. Zij is begraven op 19-07-1954 in Oosthem.

Kinderen van Jacob en Maria:

1 Pietje Wiersma [1.10.3.3.2.10.1], geboren op 06-11-1901 in Rotterdam. Pietje is overleden.
2 Dina Adriana Wiersma [1.10.3.3.2.10.2], geboren op 02-04-1903 in Tholen. Van de geboorte is aangifte gedaan. Dina is overleden in 1966, 62 of 63 jaar oud.
3 Haitze Wiersma, geboren op 15-10-1904 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.10.3.
4 Engelina Wiersma, geboren op 28-03-1906 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.10.4.
5 Adriana Johanna Wiersma, geboren op 29-10-1907 in WymbritseradeelVolgt 1.10.3.3.2.10.5.
6 naamloos Wiersma [1.10.3.3.2.10.6], levenloos geboren dochter, geboren op 15-01-1909 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1909.
7 Maaike Wiersma [1.10.3.3.2.10.7], geboren op 12-05-1911. Maaike is overleden op 23-10-2003, 92 jaar oud. Zij is begraven in Ternaard (gem. Westdongeradeel).
8 Catherina Wiersma [1.10.3.3.2.10.8], geboren in 1916. Catherina is overleden in 1977, 60 of 61 jaar oud.
9 Minke (Zus) Wiersma, geboren op 26-07-1917. Volgt 1.10.3.3.2.10.9.
10 Nicolaas (Nico) Wiersma [1.10.3.3.2.10.10], geboren in 1919. Nico is overleden.
11 Hendrik Wiersma [1.10.3.3.2.10.11], geboren in 1920. Hendrik is overleden.
12 Uiltje Wiersma [1.10.3.3.2.10.12], geboren in 1921. Uiltje is overleden.
13 Foppe Wiersma, geboren op 06-10-1924 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.10.13.
1.10.3.3.2.10.3 Haitze Wiersma is geboren op 15-10-1904 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Jacob Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.10) en Maria Hendrika Baaij. Haitze is overleden. Haitze trouwde, 37 jaar oud, op 06-02-1942 in Brunssum met Johanna Emma Klara Willner, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 09-03-1915 in Wüstewaltersdorf (Duitsland). Johanna is overleden.
1.10.3.3.2.10.4 Engelina Wiersma is geboren op 28-03-1906 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Jacob Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.10) en Maria Hendrika Baaij. Engelina is overleden in 1975, 68 of 69 jaar oud. Engelina trouwde, 29 jaar oud, op 25-01-1936 in Wymbritseradeel met Johannes van Donselaar, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 12-02-1908 in Velsen. Johannes is overleden.
1.10.3.3.2.10.5 Adriana Johanna Wiersma is geboren op 29-10-1907 in Wymbritseradeel, dochter van Jacob Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.10) en Maria Hendrika Baaij. Adriana is overleden. Adriana trouwde, 33 jaar oud, op 09-07-1941 in Bloemndaal met Pieter Cornelis Esselman, 32 jaar oud. Pieter is geboren op 13-10-1908 in Hillegom. Pieter is overleden op 09-07-1941 in Bloemendaal, 32 jaar oud.

1.10.3.3.2.10.9 Minke (Zus) Wiersma is geboren op 26-07-1917, dochter van Jacob Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.10) en Maria Hendrika Baaij. Zus is overleden op 27-02-1999, 81 jaar oud. Zij is begraven in Scharnegoutum. Zus trouwde met Hendrik Bleeker. Hendrik is geboren op 01-04-1912. Hendrik is overleden op 10-02-1992, 79 jaar oud. Hij is begraven in Scharnegoutum.

Kind van Zus en Hendrik:

1 Maria BleekerVolgt 1.10.3.3.2.10.9.1.
1.10.3.3.2.10.9.1 Maria Bleeker, dochter van Hendrik Bleeker en Minke (Zus) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.10.9). Maria is overleden. Maria trouwde met Jan Eringa.
1.10.3.3.2.10.13 Foppe Wiersma is geboren op 06-10-1924 in Oosthem, zoon van Jacob Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.10) en Maria Hendrika Baaij. Foppe is overleden op 01-08-1982, 57 jaar oud. Hij is begraven in IJsbrechtum. Foppe trouwde met Pietertje Bakker. Pietertje is geboren op 04-08-1931. Pietertje is overleden op 05-04-2010, 78 jaar oud.

1.10.3.3.2.11 Hijlke Haitzes Wiersma is geboren op 19-09-1882 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Jiskjen Klazes (Jiskje) Ringnalda. Hijlke is overleden op 08-12-1952 in Sneek, 70 jaar oud. Hij is begraven in Sneek (Algemeen). Hijlke trouwde, 21 jaar oud, op 31-10-1903 in Wymbritsradeel met Lolkje Jakobs Dijkstra, 23 jaar oud. Lolkje is geboren op 12-06-1880 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Jakob Klazes Dijkstra en Lijsbeth Tjitzes (Elisabeth) Hesselius. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1880. Lolkje is overleden op 26-07-1969 in Sneek, 89 jaar oud. Zij is begraven op 29-07-1969 in Sneek (Algemeen).

Kinderen van Hijlke en Lolkje:

1 Elisabeth Wiersma, geboren op 05-03-1904 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.11.1.
2 Haitze Wiersma, geboren op 10-02-1907 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.11.2.
3 Jacob (Jaap) Wiersma, geboren op 26-12-1909 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.11.3.
4 Pieter Wiersma, geboren op 18-08-1913. Volgt 1.10.3.3.2.11.4.
5 Fonger Wiersma, geboren op 21-04-1917 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.11.5.
6 Catharinus Wiersma, geboren op 14-12-1920 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.11.6.

1.10.3.3.2.11.1 Elisabeth Wiersma is geboren op 05-03-1904 in Sneek, dochter van Hijlke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11) en Lolkje Jakobs Dijkstra. Elisabeth is overleden op 13-01-1978 in Sneek, 73 jaar oud. Zij is begraven in Sneek (Algemeen). Elisabeth trouwde, 31 jaar oud, op 20-04-1935 in Sneek met Hessel de Bruin, 31 jaar oud. Hessel is geboren op 23-01-1904 in Sneek, zoon van Johannes Hessels de Bruin en Aafke Siemons Wiersma. Hessel is overleden op 01-12-1951 in Oppenhuizen/Uitwellingerga, 47 jaar oud (oorzaak: Hart infarct (stilstand)). Hij is begraven in Sneek (Algemeen).

Kinderen van Elisabeth en Hessel:

1 Johannes (Joop) de Bruin, geboren op 13-06-1937 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.11.1.1.
2 Hylke de Bruin, geboren op 28-11-1940 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.11.1.2.

1.10.3.3.2.11.1.1 Johannes (Joop) de Bruin is geboren op 13-06-1937 in Sneek, zoon van Hessel de Bruin en Elisabeth Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.1). Joop trouwde, 27 jaar oud, op 25-09-1964 met Botje (Bobbie) Brens, 23 jaar oud. Bobbie is geboren op 26-08-1941.

Kinderen van Joop en Bobbie:

1 Hilda de Bruin [1.10.3.3.2.11.1.1.1], geboren op 09-02-1968 in IJsbrechtum.
2 Elisabeth (Elsa) de Bruin [1.10.3.3.2.11.1.1.2], geboren op 16-05-1971 in IJsbrechtum.
3 Hessel de Bruin [1.10.3.3.2.11.1.1.3], geboren op 23-03-1973 in IJsbrechtum.

1.10.3.3.2.11.1.2 Hylke de Bruin is geboren op 28-11-1940 in Sneek, zoon van Hessel de Bruin en Elisabeth Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.1). Hylke is overleden op 27-11-2019 in Sneek, 78 jaar oud. Hylke trouwde, 24 jaar oud, op 22-01-1965 met Frida Auguste Matszat, 25 jaar oud. Frida is geboren op 26-11-1939.

Kinderen van Hylke en Frida:

1 Hessel Hylkes de Bruin [1.10.3.3.2.11.1.2.1], geboren op 19-05-1966.
2 Henk Christiaan de Bruin [1.10.3.3.2.11.1.2.2], geboren op 28-05-1967.
3 Monica Suzanne de Bruin [1.10.3.3.2.11.1.2.3], geboren op 10-08-1969.

1.10.3.3.2.11.2 Haitze Wiersma is geboren op 10-02-1907 in Sneek, zoon van Hijlke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11) en Lolkje Jakobs Dijkstra. Haitze is overleden op 03-11-1985 in Zwolle, 78 jaar oud. Hij is begraven op 07-11-1985 in Sneek (Algemeen). Haitze trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1931 in Sneek met Margarete Marie Leopoldine (Grete) Schöninger, 21 jaar oud. Grete is geboren op 06-06-1909 in Wenen (Oostenrijk). Grete is overleden op 06-08-1994 in Sneek, 85 jaar oud. Zij is begraven in Sneek (Algemeen).

Kinderen van Haitze en Grete:

1 Hylke Herbert Wiersma, geboren op 19-05-1932. Volgt 1.10.3.3.2.11.2.1.
2 Karel Leopold Wiersma, geboren op 18-12-1934. Volgt 1.10.3.3.2.11.2.2.
3 Nico Haitze Wiersma, geboren op 23-05-1938 in LisseVolgt 1.10.3.3.2.11.2.3.
4 Leopoldine Lolkje Wiersma, geboren op 25-02-1940. Volgt 1.10.3.3.2.11.2.4.
5 Hans Jacob Wiersma, geboren op 15-07-1944. Volgt 1.10.3.3.2.11.2.5.

1.10.3.3.2.11.2.1 Hylke Herbert Wiersma is geboren op 19-05-1932, zoon van Haitze Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.2) en Margarete Marie Leopoldine (Grete) Schöninger. Hylke trouwde, 25 jaar oud, op 26-07-1957 met Anneke C. Fiesler, 29 jaar oud. Anneke is geboren op 27-03-1928.

Kinderen van Hylke en Anneke:

1 Hans Haitze Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.1.1], geboren op 02-11-1961.
2 Paul Charles Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.1.2], geboren op 17-08-1963.
3 Margarete Elisabeth Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.1.3], geboren op 01-02-1967.

1.10.3.3.2.11.2.2 Karel Leopold Wiersma is geboren op 18-12-1934, zoon van Haitze Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.2) en Margarete Marie Leopoldine (Grete) Schöninger. Karel trouwde, 28 jaar oud, op 15-07-1963 met Hendrika H. (Let) Boxman, 25 jaar oud. Let is geboren op 11-05-1938.

Kinderen van Karel en Let:

1 Peter Haitze Leopold Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.2.1], geboren op 16-07-1964.
2 Mariska Margarete Leopoldina Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.2.2], geboren op 12-04-1966.
3 Ronald Johan Leopold Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.2.3], geboren op 07-05-1969.

1.10.3.3.2.11.2.3 Nico Haitze Wiersma is geboren op 23-05-1938 in Lisse, zoon van Haitze Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.2) en Margarete Marie Leopoldine (Grete) Schöninger. Nico trouwde, 30 jaar oud, op 04-10-1968 met Marja J. van Berkum, 26 jaar oud. Marja is geboren op 27-08-1942.

Kinderen van Nico en Marja:

1 Jan Haitze Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.3.1], geboren op 22-08-1970.
2 Kristel Nikolet Wiersma, geboren op 22-09-1973. Volgt 1.10.3.3.2.11.2.3.2.
1.10.3.3.2.11.2.3.2 Kristel Nikolet Wiersma is geboren op 22-09-1973, dochter van Nico Haitze Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.2.3) en Marja J. van Berkum. Kristel trouwde met Tukker.

1.10.3.3.2.11.2.4 Leopoldine Lolkje Wiersma is geboren op 25-02-1940, dochter van Haitze Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.2) en Margarete Marie Leopoldine (Grete) Schöninger. Leopoldine trouwde, 23 jaar oud, op 16-08-1963 met Albertus Haquebord, 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 19-12-2007. Albertus is geboren op 16-07-1937.

Kinderen van Leopoldine en Albertus:

1 Pieter Albertus Haike Haquebord [1.10.3.3.2.11.2.4.1], geboren op 30-10-1965.
2 Marnix Haitze Haquebord [1.10.3.3.2.11.2.4.2], geboren op 26-05-1967.

1.10.3.3.2.11.2.5 Hans Jacob Wiersma is geboren op 15-07-1944, zoon van Haitze Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.2) en Margarete Marie Leopoldine (Grete) Schöninger. Hans trouwde, 24 jaar oud, op 17-12-1968 met Sippy Algra, 21 jaar oud. Sippy is geboren op 08-07-1947.

Kinderen van Hans en Sippy:

1 Hylke Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.5.1], geboren op 10-04-1971.
2 Coby Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.5.2], geboren op 29-12-1972.
3 Poldy Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.5.3], geboren op 17-06-1975.
4 Haitze Wiersma [1.10.3.3.2.11.2.5.4], geboren op 18-03-1979.

1.10.3.3.2.11.3 Jacob (Jaap) Wiersma is geboren op 26-12-1909 in Sneek, zoon van Hijlke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11) en Lolkje Jakobs Dijkstra. Jaap is overleden op 15-03-1991 in Sneek, 81 jaar oud. Hij is begraven op 19-03-1991 in Sneek (Algemeen). Jaap trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1933 met Riemke Atsma, 26 jaar oud. Riemke is geboren op 25-04-1907 in Oudega ( gem. Hemelumer Oldeferd). Riemke is overleden op 13-05-2000 in Sneek, 93 jaar oud. Zij is begraven op 17-05-2000 in Sneek (Algemeen).

Kinderen van Jaap en Riemke:

1 Hielke Wiersma [1.10.3.3.2.11.3.1], geboren op 04-06-1934 in Sneek. Hielke is overleden op 21-08-1994 in Sneek, 60 jaar oud. Hij is begraven op 25-08-1994 in Sneek (Algemeen). Hielke bleef ongehuwd.
2 Wietsche Lolkje Wiersma, geboren op 07-11-1937. Volgt 1.10.3.3.2.11.3.2.
3 Ekke Wiersma, geboren op 26-01-1942. Volgt 1.10.3.3.2.11.3.3.
4 Haitze Wiersma, geboren op 29-08-1944. Volgt 1.10.3.3.2.11.3.4.

1.10.3.3.2.11.3.2 Wietsche Lolkje Wiersma is geboren op 07-11-1937, dochter van Jacob (Jaap) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.3) en Riemke Atsma. Wietsche trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1964 met Anne Jan Abelskamp, 24 jaar oud. Anne is geboren op 29-11-1939.

Kinderen van Wietsche en Anne:

1 Linda Riemke Abelskamp [1.10.3.3.2.11.3.2.1], geboren op 04-04-1966.
2 Ronald Linze Abelskamp [1.10.3.3.2.11.3.2.2], geboren op 12-02-1968.

1.10.3.3.2.11.3.3 Ekke Wiersma is geboren op 26-01-1942, zoon van Jacob (Jaap) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.3) en Riemke Atsma. Ekke trouwde, 24 jaar oud, op 13-07-1966 met Trijntje Leeuwke Struikmans, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 09-11-1943.

Kinderen van Ekke en Trijntje:

1 Jaap Edgar Wiersma [1.10.3.3.2.11.3.3.1], geboren op 16-12-1967. Jaap is overleden op 20-12-1996, 29 jaar oud.
2 Tjeerd René Wiersma [1.10.3.3.2.11.3.3.2], geboren op 10-10-1969.

1.10.3.3.2.11.3.4 Haitze Wiersma is geboren op 29-08-1944, zoon van Jacob (Jaap) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.3) en Riemke Atsma. Haitze trouwde, 23 jaar oud, op 28-03-1968 met Ybeltje van der Velde, 25 jaar oud. Ybeltje is geboren op 13-11-1942.

Kinderen van Haitze en Ybeltje:

1 Margriet Wiersma [1.10.3.3.2.11.3.4.1], geboren op 13-10-1968.
2 Jacob Wiersma [1.10.3.3.2.11.3.4.2], geboren op 20-02-1970.
3 Jelle Wiersma [1.10.3.3.2.11.3.4.3], geboren op 19-12-1972.

1.10.3.3.2.11.4 Pieter Wiersma is geboren op 18-08-1913, zoon van Hijlke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11) en Lolkje Jakobs Dijkstra. Pieter is overleden op 18-02-1994, 80 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1939 met Jeltje Nauta, 26 jaar oud. Jeltje is geboren op 18-03-1913. Jeltje is overleden op 26-09-1998, 85 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Jeltje:

1 Walle Hylke Wiersma, geboren op 01-08-1940. Volgt 1.10.3.3.2.11.4.1.
2 Lolkje Ytje (Loeky) Wiersma, geboren op 30-09-1943. Volgt 1.10.3.3.2.11.4.2.
3 Jetske Anne Elisabeth (Annelies) Wiersma, geboren op 15-02-1947. Volgt 1.10.3.3.2.11.4.3.

1.10.3.3.2.11.4.1 Walle Hylke Wiersma is geboren op 01-08-1940, zoon van Pieter Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.4) en Jeltje Nauta. Walle is overleden op 18-03-2002, 61 jaar oud. Walle trouwde, 26 jaar oud, op 30-06-1967 met Marianne van Kesselen, 24 jaar oud. Marianne is geboren op 15-03-1943.

Kinderen van Walle en Marianne:

1 Sigrid Gudron Wiersma [1.10.3.3.2.11.4.1.1], geboren op 15-12-1969.
2 Femke Sonja Wiersma [1.10.3.3.2.11.4.1.2], geboren op 16-06-1972.
1.10.3.3.2.11.4.2 Lolkje Ytje (Loeky) Wiersma is geboren op 30-09-1943, dochter van Pieter Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.4) en Jeltje Nauta. Loeky is kinderloos. Loeky trouwde, 37 jaar oud, op 10-07-1981 met Ernst V. C. Lopez, 43 jaar oud. Ernst is geboren op 08-01-1938.

1.10.3.3.2.11.4.3 Jetske Anne Elisabeth (Annelies) Wiersma is geboren op 15-02-1947, dochter van Pieter Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.4) en Jeltje Nauta. Annelies trouwde, 24 jaar oud, op 02-10-1971 met Jacob Hendrik Buisman, 33 jaar oud. Jacob is geboren op 25-02-1938. Jacob is overleden op 27-01-2005, 66 jaar oud.

Kinderen van Annelies en Jacob:

1 Alexander Pieter Buisman [1.10.3.3.2.11.4.3.1], geboren op 11-06-1978.
2 Menno Jacob Buisman [1.10.3.3.2.11.4.3.2], geboren op 29-07-1981.

1.10.3.3.2.11.5 Fonger Wiersma is geboren op 21-04-1917 in Sneek, zoon van Hijlke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11) en Lolkje Jakobs Dijkstra. Fonger is overleden op 04-01-2001 in Den Haag, 83 jaar oud. Hij is begraven in Sneek. Fonger trouwde, 30 jaar oud, op 03-09-1947 met Trijntje (Tinie) Hiemstra, 27 jaar oud. Tinie is geboren op 08-07-1920.

Kinderen van Fonger en Tinie:

1 Corneliske (Corrie) Wiersma, geboren op 06-04-1949. Volgt 1.10.3.3.2.11.5.1.
2 Lolkje Wiersma, geboren op 04-04-1951. Volgt 1.10.3.3.2.11.5.2.
3 Jentje Wiersma, geboren op 11-02-1955. Volgt 1.10.3.3.2.11.5.3.
4 Hylke Fonger Wiersma, geboren op 11-09-1958. Volgt 1.10.3.3.2.11.5.4.

1.10.3.3.2.11.5.1 Corneliske (Corrie) Wiersma is geboren op 06-04-1949, dochter van Fonger Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.5) en Trijntje (Tinie) Hiemstra. Corrie trouwde, 21 jaar oud, op 15-08-1970 met Johan Gilles Verschoor, 26 jaar oud. Johan is geboren op 25-03-1944. Johan is overleden op 26-11-2003, 59 jaar oud.

Kinderen van Corrie en Johan:

1 Cornelia Christine (Corry) Verschoor, geboren op 31-05-1971. Volgt 1.10.3.3.2.11.5.1.1.
2 Albert Frederik (Bart) Verschoor [1.10.3.3.2.11.5.1.2], geboren op 08-02-1973.
3 Petra Jolande Verschoor [1.10.3.3.2.11.5.1.3], geboren op 05-09-1977.

1.10.3.3.2.11.5.1.1 Cornelia Christine (Corry) Verschoor is geboren op 31-05-1971, dochter van Johan Gilles Verschoor en Corneliske (Corrie) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.5.1). Corry trouwde met Fred Brans. Fred is geboren op 22-12-1964.

Kinderen van Corry en Fred:

1 Jochem Brans [1.10.3.3.2.11.5.1.1.1], geboren op 06-08-2001.
2 Iris Brans [1.10.3.3.2.11.5.1.1.2], geboren op 09-06-2004.

1.10.3.3.2.11.5.2 Lolkje Wiersma is geboren op 04-04-1951, dochter van Fonger Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.5) en Trijntje (Tinie) Hiemstra. Lolkje trouwde, 23 jaar oud, op 18-12-1974 met Johan Twerda, 28 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 12-1999. Johan is geboren op 29-12-1945.

Kinderen van Lolkje en Johan:

1 Martine Twerda [1.10.3.3.2.11.5.2.1], geboren op 17-10-1976.
2 Femke Caroline Twerda [1.10.3.3.2.11.5.2.2], geboren op 08-07-1978.
3 Jelle Dirk Twerda [1.10.3.3.2.11.5.2.3], geboren op 31-07-1982.

1.10.3.3.2.11.5.3 Jentje Wiersma is geboren op 11-02-1955, zoon van Fonger Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.5) en Trijntje (Tinie) Hiemstra. Jentje trouwde, 22 jaar oud, op 04-03-1977 met Loes Deijl, 21 jaar oud. Loes is geboren op 05-05-1955.

Kinderen van Jentje en Loes:

1 Fraukje Wiersma [1.10.3.3.2.11.5.3.1], geboren op 05-10-1980.
2 Fonger Wiersma [1.10.3.3.2.11.5.3.2], geboren op 11-03-1983.

1.10.3.3.2.11.5.4 Hylke Fonger Wiersma is geboren op 11-09-1958, zoon van Fonger Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.5) en Trijntje (Tinie) Hiemstra. Hylke:

(1) trouwde met Mies Verhoog. Mies is geboren op 23-08-1961.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 20-03-1998 met Diane Pelgrims, 41 jaar oud. Diane is geboren op 22-08-1956.

Kinderen van Hylke en Mies:

1 Gerrit Fonger Wiersma [1.10.3.3.2.11.5.4.1], geboren op 26-08-1988.
2 Trijntje Elisabeth Odile (Nynke) Wiersma [1.10.3.3.2.11.5.4.2], geboren op 31-01-1991.

1.10.3.3.2.11.6 Catharinus Wiersma is geboren op 14-12-1920 in Sneek, zoon van Hijlke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11) en Lolkje Jakobs Dijkstra. Catharinus is overleden op 24-12-2002, 82 jaar oud. Catharinus trouwde, 27 jaar oud, op 21-04-1948 met Jeltje Boschma, 22 jaar oud. Jeltje is geboren op 09-11-1925.

Kinderen van Catharinus en Jeltje:

1 Hielke Wiersma, geboren op 03-06-1950. Volgt 1.10.3.3.2.11.6.1.
2 Feike Wiersma, geboren op 02-06-1953. Volgt 1.10.3.3.2.11.6.2.
3 Lolkje Elisabeth Wiersma, geboren op 16-08-1957. Volgt 1.10.3.3.2.11.6.3.
4 Anne Wiersma, geboren op 31-08-1960. Volgt 1.10.3.3.2.11.6.4.

1.10.3.3.2.11.6.1 Hielke Wiersma is geboren op 03-06-1950, zoon van Catharinus Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.6) en Jeltje Boschma. Hielke trouwde, 28 jaar oud, op 23-02-1979 met Martha Nieuwenhof, 23 jaar oud. Martha is geboren op 17-06-1955.

Kinderen van Hielke en Martha:

1 Baucke Wiersma [1.10.3.3.2.11.6.1.1], geboren op 12-08-1982.
2 Annelies Wiersma [1.10.3.3.2.11.6.1.2], geboren op 31-07-1990.

1.10.3.3.2.11.6.2 Feike Wiersma is geboren op 02-06-1953, zoon van Catharinus Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.6) en Jeltje Boschma. Feike trouwde, 23 jaar oud, op 11-02-1977 met Hebé Lammerée, 24 jaar oud. Hebé is geboren op 20-12-1952.

Kind van Feike en Hebé:

1 Jellie Wiersma [1.10.3.3.2.11.6.2.1], geboren op 08-02-1981.

1.10.3.3.2.11.6.3 Lolkje Elisabeth Wiersma is geboren op 16-08-1957, dochter van Catharinus Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.6) en Jeltje Boschma. Lolkje trouwde, 28 jaar oud, op 23-08-1985 met Eric Jan de Hoog, 32 jaar oud. Eric is geboren op 15-08-1953.

Kinderen van Lolkje en Eric:

1 Maaike Elisabeth de Hoog [1.10.3.3.2.11.6.3.1], geboren op 13-02-1987.
2 Anna Catherine de Hoog [1.10.3.3.2.11.6.3.2], geboren op 21-04-1989.
3 Sara Jeltje de Hoog [1.10.3.3.2.11.6.3.3], geboren op 05-04-1992.

1.10.3.3.2.11.6.4 Anne Wiersma is geboren op 31-08-1960, zoon van Catharinus Wiersma (zie 1.10.3.3.2.11.6) en Jeltje Boschma. Anne trouwde, 34 jaar oud, op 28-10-1994 met Grietje (Rita) Visscher, 25 jaar oud. Rita is geboren op 06-06-1969.

Kinderen van Anne en Rita:

1 Gera Lisette (Lisette) Wiersma [1.10.3.3.2.11.6.4.1], geboren op 11-07-1996.
2 Daniël Catharinus (Daan) Wiersma [1.10.3.3.2.11.6.4.2], geboren op 08-06-1998.
3 Jan Jasper (Jasper) Wiersma [1.10.3.3.2.11.6.4.3], geboren op 11-12-2000.

1.10.3.3.2.12 Fonger Haitzes Wiersma is geboren op 30-11-1885 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Jiskjen Klazes (Jiskje) Ringnalda. Fonger is overleden op 13-06-1960 in Nijezijl, 74 jaar oud (oorzaak: zwak hart). Hij is begraven op 16-06-1960 in Oosthem. Fonger trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1910 in Sneek met Trijntje Thomas’ Nijdam, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 21-07-1885 in Gorredijk, dochter van Thomas Tjeerds Nijdam en Tjeerdje Willems Zult. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1885. Trijntje is overleden op 26-06-1965 in Sneek, 79 jaar oud (oorzaak: Hart infarct (stilstand)). Zij is begraven op 30-06-1965 in Oosthem.

Kinderen van Fonger en Trijntje:

1 Haitze (Wietze (schuilnaam in WO2)) Wiersma, geboren op 23-01-1911 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.1.
2 Thomas Wiersma, geboren op 10-12-1912 in Stadskanaal (gem. Wildervank)Volgt 1.10.3.3.2.12.2.
3 Hielke Wiersma [1.10.3.3.2.12.3], geboren op 07-09-1914 in Oosthem. Hielke is overleden op 05-07-1925 in 0osthem, 10 jaar oud (oorzaak: roodvonk (de ziekte heeft zijn nieren beschadigd)). Hij is begraven op 08-07-1925 in Oosthem.
4 Tjeerdje Wiersma, geboren op 27-08-1917 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.4.
5 Jiskje Wiersma, geboren op 19-09-1918 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.5.
6 Tjeerd (Tsjeard) Wiersma, geboren op 18-04-1920 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.6.
7 Lolke Wiersma [1.10.3.3.2.12.7], geboren op 25-02-1922 in Oosthem. Lolke is overleden op 22-01-1932 in Oosthem, 9 jaar oud (oorzaak: Hij had een zeer zwak hart.). Hij is begraven op 26-01-1932 in Oosthem.
8 Klaske Wiersma, geboren op 24-08-1923 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.8.
9 Maaike Wiersma [1.10.3.3.2.12.9], geboren op 01-06-1925 in Oosthem. Maaike is overleden op 08-10-1928 in Oosthem, 3 jaar oud (oorzaak: Verdronken in de Bolswardervaart. Buurman Abma had net struiken gesnoeid en het snoeiafval in de vaart gegooid. Maaike is voorover op het afval gevallen en hierin gestikt.). Zij is begraven op 11-10-1928 in Oosthem. Maaike bleef kinderloos.
10 Sjoerdje Wiersma, geboren op 10-03-1927 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.10.
11 Maaike Wiersma [1.10.3.3.2.12.11], geboren op 08-02-1929 in Oosthem. Maaike is overleden op 07-11-2005 in Oudemirdum, 76 jaar oud. Zij is begraven op 12-11-2005 in Oosthem. Maaike bleef ongehuwd. Maaike bleef kinderloos.
12 Hielke (Herman) Wiersma, geboren op 04-02-1931 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.12.12.

1.10.3.3.2.12.1 Haitze (Wietze (schuilnaam in WO2)) Wiersma is geboren op 23-01-1911 in Oosthem, zoon van Fonger Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12) en Trijntje Thomas’ Nijdam. Wietze (schuilnaam in WO2) is overleden op 03-10-1982 in Zeist, 71 jaar oud. Hij is begraven op 07-10-1982 in Zeist (algemene begraafplaats a/d Woudenbergseweg). Wietze (schuilnaam in WO2):

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 19-07-1934 in Den Haag met Erzsébet (Lies) Varga, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-08-1934 in Den Haag (Nieuwe Kerk : Spui). Lies is geboren op 28-11-1910 in Rakospalota (Hongarije), dochter van Janos Varga en Veronika Izabo. Lies is overleden op 13-07-1963 in Boskoop, 52 jaar oud. Zij is begraven op 17-07-1963 in Boskoop.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 28-08-1964 in Sneek met Yke Huistra, 49 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-08-1964 in Sneek (NH-kerk). Het huwelijk werd ontbonden op 06-02-1969. Yke is geboren op 04-04-1915 in Scharnegoutum (gem. Wymbritseradeel), dochter van Egge Oene Huistra en Doutzen Aukes Boersma. Yke is overleden op 22-01-1986, 70 jaar oud. Zij is begraven in Sneek (Algemeen). Yke is weduwe van Harmen Visser (1909-1961), met wie zij trouwde op 15-04-1953. Yke bleef kinderloos.
(3) trouwde, 61 jaar oud, op 17-02-1972 in Zeist met Klaszina (Klaske) Eijsinga, 52 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-02-1972 in Hervormde Kapel te Huis te Heide. Klaske is geboren op 12-07-1919 in Rotterdam. Klaske is overleden op 04-02-2006 in Zeist, 86 jaar oud. Zij is begraven op 09-02-2006 in Zeist (algemene begraafplaats a/d Woudenbergseweg). Klaske bleef kinderloos.

Kinderen van Wietze (schuilnaam in WO2) en Lies:

1 Trijntje (Trinie) Wiersma, geboren op 29-10-1936 in Den HaagVolgt 1.10.3.3.2.12.1.1.
2 Fonger Wiersma [1.10.3.3.2.12.1.2], geboren op 06-07-1938 in Boskoop. Fonger is overleden op 10-06-1998 in Zwolle, 59 jaar oud. Hij is gecremeerd in Urn in graf gezet op de begraafplaats te Oosthem. Fonger bleef ongehuwd.
3 Jan Wiersma [1.10.3.3.2.12.1.3], geboren op 29-01-1941 in Boskoop.
4 Veronika (Ronie) Wiersma [1.10.3.3.2.12.1.4], geboren op 30-11-1945 in Boskoop.
5 Thomas Wiersma, geboren op 15-10-1947 in BoskoopVolgt 1.10.3.3.2.12.1.5.
6 Tjeerd Wiersma [1.10.3.3.2.12.1.6], geboren op 05-03-1949 in Boskoop.
7 Hielke Wiersma [1.10.3.3.2.12.1.7], geboren op 22-01-1951 in Boskoop.
8 Jaike Wiersma [1.10.3.3.2.12.1.8], geboren op 09-06-1953 in Boskoop. Jaike is overleden in 2015, 61 of 62 jaar oud (oorzaak: Borstkanker).

1.10.3.3.2.12.1.1 Trijntje (Trinie) Wiersma is geboren op 29-10-1936 in Den Haag, dochter van Haitze (Wietze (schuilnaam in WO2)) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.1) en Erzsébet (Lies) Varga. Trinie trouwde, 23 jaar oud, op 30-12-1959 in Boskoop met Teunis (Theo) van Leeuwen, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-12-1959 in NH-kerk Boskoop. Theo is geboren op 24-03-1931 in Waddinxveen. Theo is overleden op 18-05-2019 in Huntwangen (Zwitserland), 88 jaar oud.

Kinderen van Trinie en Theo:

1 Erzsébet Marjanne van Leeuwen, geboren op 18-03-1961 in BoskoopVolgt 1.10.3.3.2.12.1.1.1.
2 Veronika van Leeuwen, geboren op 26-10-1962 in BoskoopVolgt 1.10.3.3.2.12.1.1.2.
3 Marlies van Leeuwen, geboren op 20-06-1964 in Emmen (Zwitserland)Volgt 1.10.3.3.2.12.1.1.3.
4 Hester van Leeuwen, geboren op 18-11-1965 in Bülach (Zwitserland)Volgt 1.10.3.3.2.12.1.1.4.

1.10.3.3.2.12.1.1.1 Erzsébet Marjanne van Leeuwen is geboren op 18-03-1961 in Boskoop, dochter van Teunis (Theo) van Leeuwen en Trijntje (Trinie) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.1.1). Erzsébet trouwde, 29 jaar oud, op 08-09-1990 in Wil (Zwitserland) met Peter Keller, 33 jaar oud. Peter is geboren op 16-03-1957 in Winterthur.

Kinderen van Erzsébet en Peter:

1 Jan Keller [1.10.3.3.2.12.1.1.1.1], geboren op 01-08-1991 in Winterthur.
2 Wim Keller [1.10.3.3.2.12.1.1.1.2], geboren op 30-01-1993 in Winterthur.
3 Meik Keller [1.10.3.3.2.12.1.1.1.3], geboren op 10-07-1994 in Winterthur.

1.10.3.3.2.12.1.1.2 Veronika van Leeuwen is geboren op 26-10-1962 in Boskoop, dochter van Teunis (Theo) van Leeuwen en Trijntje (Trinie) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.1.1). Veronika trouwde, 27 jaar oud, op 23-06-1990 met Ulrich Angst, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-06-1990 in Will (Zwitserland). Ulrich is geboren op 15-04-1963 in Buelach (Zwitserland).

Kinderen van Veronika en Ulrich:

1 Marijka Angst [1.10.3.3.2.12.1.1.2.1], geboren op 05-06-1991 in Monthey (Zwitserland).
2 Tineke Angst [1.10.3.3.2.12.1.1.2.2], geboren op 06-01-1993 in Monthey (Zwitserland).
1.10.3.3.2.12.1.1.3 Marlies van Leeuwen is geboren op 20-06-1964 in Emmen (Zwitserland), dochter van Teunis (Theo) van Leeuwen en Trijntje (Trinie) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.1.1). Marlies trouwde met Ernst Maechler. Ernst is geboren op 03-03-1946. Ernst is overleden op 06-09-1990 in Baden (Zwitserland), 44 jaar oud.

1.10.3.3.2.12.1.1.4 Hester van Leeuwen is geboren op 18-11-1965 in Bülach (Zwitserland), dochter van Teunis (Theo) van Leeuwen en Trijntje (Trinie) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.1.1). Hester trouwde, 26 jaar oud, op 12-09-1992 in Will (Zwitserland) met Daniël Rutschmann, 29 jaar oud. Daniël is geboren op 09-09-1963 in Buelach (Zwitserland).

Kinderen van Hester en Daniël:

1 Piet Daniël Rutschmann [1.10.3.3.2.12.1.1.4.1], geboren op 25-02-1994 in Dilsdorf.
2 Jan Willem Rutschmann [1.10.3.3.2.12.1.1.4.2], geboren op 24-01-1996 in Dilsdorf.

1.10.3.3.2.12.1.5 Thomas Wiersma is geboren op 15-10-1947 in Boskoop, zoon van Haitze (Wietze (schuilnaam in WO2)) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.1) en Erzsébet (Lies) Varga. Thomas trouwde, 24 jaar oud, op 12-11-1971 in Alphen a/d Rijn met Gerry Rijsdam. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-11-1971 in Adventskerk Alphena/d Rijn.

Kind van Thomas en Gerry:

1 Mirelle Wiersma [1.10.3.3.2.12.1.5.1], geboren op 04-05-1973 in Boskoop.

1.10.3.3.2.12.2 Thomas Wiersma is geboren op 10-12-1912 in Stadskanaal (gem. Wildervank), zoon van Fonger Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12) en Trijntje Thomas’ Nijdam. Thomas is overleden op 06-09-1992 in Bolsward, 79 jaar oud. Hij is begraven in Oosthem. Thomas trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1937 in Wijmbritseradeel met Geertje Roefstra, 24 jaar oud, nadat zij op 05-05-1937 in Wijmbritseradeel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-05-1937 in Longerhouw (NH-kerk). Geertje is geboren op 05-04-1913 in Longerhouw, dochter van Hendrik Frankes Roefstra en Gatske Laas Bonnema. Geertje is overleden op 04-10-2005 in Bolsward, 92 jaar oud. Zij is begraven op 10-10-2005 in Oosthem.

Kinderen van Thomas en Geertje:

1 Gatske (Gats) Wiersma, geboren op 15-04-1938 in BolswardVolgt 1.10.3.3.2.12.2.1.
2 Fonger Wiersma, geboren op 28-12-1939 in BolswardVolgt 1.10.3.3.2.12.2.2.
3 Trijntje (Trinie) Wiersma, geboren op 02-01-1945 in BolswardVolgt 1.10.3.3.2.12.2.3.
4 Lysbeth Wiersma [1.10.3.3.2.12.2.4], geboren op 27-04-1947 in Bolsward. Lysbeth is overleden op 11-02-1986 in Bolsward, 38 jaar oud (oorzaak: MS). Zij is begraven op 14-02-1986 in Oosthem. Lysbeth bleef ongehuwd.
5 Maaike Wiersma, geboren op 29-11-1949 in BolswardVolgt 1.10.3.3.2.12.2.5.

1.10.3.3.2.12.2.1 Gatske (Gats) Wiersma is geboren op 15-04-1938 in Bolsward, dochter van Thomas Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.2) en Geertje Roefstra. Gats is overleden op 03-09-2019 in Franeker, 81 jaar oud. Zij is gecremeerd op 09-09-2019 in Goutum. Gats:

(1) trouwde met Nies van der Meer. Nies is geboren op 30-11-1926 in Peins. Nies is overleden op 05-09-2003 in Leeuwarden, 76 jaar oud.
(2) ging samenwonen, 71 jaar oud, op 10-04-2010 in Berlikum met Anne Schiphof, 75 jaar oud. Anne is geboren op 20-07-1934 in Berlikum, zoon van Rein Minnes Schiphof en Froukje de Vries. Anne is overleden op 27-03-2013 in Berlikum, 78 jaar oud. Anne is weduwnaar van Reintje Kingma (1934-2003).

Kinderen van Gats en Nies:

1 Margreet van der MeerVolgt 1.10.3.3.2.12.2.1.1.
2 Nelly van der MeerVolgt 1.10.3.3.2.12.2.1.2.
3 Thomas van der MeerVolgt 1.10.3.3.2.12.2.1.3.
4 Willem van der MeerVolgt 1.10.3.3.2.12.2.1.4.

1.10.3.3.2.12.2.1.1 Margreet van der Meer, dochter van Nies van der Meer en Gatske (Gats) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.2.1). Margreet begon een relatie met Jappie.

Kinderen van Margreet en Jappie:

1 Bente [1.10.3.3.2.12.2.1.1.1].
2 Haye [1.10.3.3.2.12.2.1.1.2].

1.10.3.3.2.12.2.1.2 Nelly van der Meer, dochter van Nies van der Meer en Gatske (Gats) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.2.1). Nelly begon een relatie met Humphrey.

Kinderen van Nelly en Humphrey:

1 Edwin [1.10.3.3.2.12.2.1.2.1].
1.10.3.3.2.12.2.1.2.2 Reina, dochter van Humphrey en Nelly van der Meer (zie 1.10.3.3.2.12.2.1.2). Reina begon een relatie met Gerwian.
1.10.3.3.2.12.2.1.3 Thomas van der Meer, zoon van Nies van der Meer en Gatske (Gats) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.2.1). Thomas begon een relatie met Greetje.

1.10.3.3.2.12.2.1.4 Willem van der Meer, zoon van Nies van der Meer en Gatske (Gats) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.2.1). Willem begon een relatie met Agnes.

Kinderen van Willem en Agnes:

1 Kirsten van der MeerVolgt 1.10.3.3.2.12.2.1.4.1.
2 Miriam van der MeerVolgt 1.10.3.3.2.12.2.1.4.2.

1.10.3.3.2.12.2.1.4.1 Kirsten van der Meer, dochter van Willem van der Meer (zie 1.10.3.3.2.12.2.1.4) en Agnes. Kirsten begon een relatie met Jeroen.

Kinderen van Kirsten en Jeroen:

1 Senna [1.10.3.3.2.12.2.1.4.1.1].
2 Sterre [1.10.3.3.2.12.2.1.4.1.2].

1.10.3.3.2.12.2.1.4.2 Miriam van der Meer, dochter van Willem van der Meer (zie 1.10.3.3.2.12.2.1.4) en Agnes. Miriam begon een relatie met Jort.

Kinderen van Miriam en Jort:

1 Anne Agnes [1.10.3.3.2.12.2.1.4.2.1].
2 Tirza Tineke [1.10.3.3.2.12.2.1.4.2.2].

1.10.3.3.2.12.2.2 Fonger Wiersma is geboren op 28-12-1939 in Bolsward, zoon van Thomas Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.2) en Geertje Roefstra. Fonger trouwde met Grietje (Griet) van Dijk. Griet is geboren op 12-09-1943 in Franeker. Griet is overleden op 20-03-2019 in Bolsward, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op 26-03-2019 in Sneek.

Kinderen van Fonger en Griet:

1 Tom Wiersma [1.10.3.3.2.12.2.2.1].
2 Wilma Wiersma [1.10.3.3.2.12.2.2.2].
3 Peter Wiersma [1.10.3.3.2.12.2.2.3].
4 Agnes Wiersma [1.10.3.3.2.12.2.2.4].
1.10.3.3.2.12.2.3 Trijntje (Trinie) Wiersma is geboren op 02-01-1945 in Bolsward, dochter van Thomas Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.2) en Geertje Roefstra. Trinie trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1966 met Sytse de Boer.
1.10.3.3.2.12.2.5 Maaike Wiersma is geboren op 29-11-1949 in Bolsward, dochter van Thomas Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.2) en Geertje Roefstra. Maaike trouwde, 21 jaar oud, op 28-10-1971 in Bolsward met Anne Martin (Martin) Bergsma.

1.10.3.3.2.12.4 Tjeerdje Wiersma is geboren op 27-08-1917 in Oosthem, dochter van Fonger Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12) en Trijntje Thomas’ Nijdam. Tjeerdje is overleden op 07-01-1984 in Alphen a/d Rijn, 66 jaar oud. Zij is begraven op 11-01-1984 in Boskoop. Tjeerdje trouwde, 32 jaar oud, op 19-04-1950 in Boskoop met Leendert (Leen) van Bergen, 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-04-1950 in Boskoop (NH-kerk). Leen is geboren op 31-03-1917 in Boskoop, zoon van Willem Jans van Bergen en Sophia Carolina Hendrika Joha. Leen is overleden op 03-04-1981 in Boskoop, 64 jaar oud. Hij is begraven op 08-04-1981 in Boskoop.

Kinderen van Tjeerdje en Leen:

1 Willem Dirk van Bergen [1.10.3.3.2.12.4.1], geboren op 03-04-1951 in Boskoop. Willem is overleden op 10-04-1951 in Boskoop, 7 dagen oud. Hij is begraven in Boskoop.
2 Sophia Carolina (Fieke) van Bergen, geboren op 14-03-1952 in BoskoopVolgt 1.10.3.3.2.12.4.2.
3 Willem Dirk (Wim) van Bergen, geboren op 21-06-1953 in GoudaVolgt 1.10.3.3.2.12.4.3.
4 Tineke van Bergen, geboren op 23-04-1955 in GoudaVolgt 1.10.3.3.2.12.4.4.

1.10.3.3.2.12.4.2 Sophia Carolina (Fieke) van Bergen is geboren op 14-03-1952 in Boskoop, dochter van Leendert (Leen) van Bergen en Tjeerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.4). Fieke trouwde, 24 jaar oud, op 26-11-1976 in Boskoop met Thieu Korten.

Kinderen van Fieke en Thieu:

1 Anne Marleen Korten [1.10.3.3.2.12.4.2.1], geboren op 25-01-1982 in Boskoop.
2 Henrieke Tjeerdje Korten [1.10.3.3.2.12.4.2.2], geboren op 02-09-1984 in Boskoop.
3 Tjeerd Korten [1.10.3.3.2.12.4.2.3], geboren op 27-04-1988 in Moordrecht.

1.10.3.3.2.12.4.3 Willem Dirk (Wim) van Bergen is geboren op 21-06-1953 in Gouda, zoon van Leendert (Leen) van Bergen en Tjeerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.4). Wim trouwde, 35 jaar oud, op 28-12-1988 in Baden-Württemberg (Duitsland) met Iris Gehring, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-04-1989. Iris is geboren op 19-04-1966 in Stuttgart-Bad Cannstatt.

Kinderen van Wim en Iris:

1 Marco Leendert van Bergen [1.10.3.3.2.12.4.3.1], geboren op 07-08-1992 in Leuven (België).
2 Tina Sophia van Bergen [1.10.3.3.2.12.4.3.2], geboren op 03-01-1995 in Leonberg (Duitsland).

1.10.3.3.2.12.4.4 Tineke van Bergen is geboren op 23-04-1955 in Gouda, dochter van Leendert (Leen) van Bergen en Tjeerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.4). Tineke trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1979 in Delft met Egbert Huijing, 24 jaar oud. Egbert is geboren op 18-05-1954.

Kinderen van Tineke en Egbert:

1 Tjeerd Willem Leendert Huijing [1.10.3.3.2.12.4.4.1], geboren op 23-04-1985 in Alphen a/d Rijn.
2 Harm Klaas Albert Huijing [1.10.3.3.2.12.4.4.2], geboren op 08-06-1989 in Boskoop.

1.10.3.3.2.12.5 Jiskje Wiersma is geboren op 19-09-1918 in Oosthem, dochter van Fonger Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12) en Trijntje Thomas’ Nijdam. Jiskje is overleden op 07-02-2007 in Koudum, 88 jaar oud (oorzaak: reuma/longembolie). Zij is begraven op 12-02-2007 in Koudum (alg ). Jiskje trouwde, 23 jaar oud, op 24-12-1941 in Koudum met Wiebe Munniksma, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-12-1941 in Koudum NH-Kerk. Wiebe is geboren op 27-05-1911 in Warns, zoon van Rein Wiebes Munniksma en Antje Jilderts Smith. Wiebe is overleden op 26-09-2006 om 13:20 in Koudum, 95 jaar oud (oorzaak: zwak hart (15 jaar een pacemaker gehad)). Hij is begraven op 30-09-2006 in Koudum (alg ).

Kinderen van Jiskje en Wiebe:

1 Rein Munniksma, geboren op 29-12-1942 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.1.
2 Trijntje (Trienie) Munniksma, geboren op 25-08-1944 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.5.2.
3 Antje (Antsje/Ans) Munniksma, geboren op 10-06-1946 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.3.
4 Tjeerdje (Tea) Munniksma, geboren op 25-01-1948 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.4.
5 Jitske Munniksma, geboren op 28-11-1949 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.5.
6 Fonger Munniksma, geboren op 24-01-1952 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.6.
7 Jildert Munniksma, geboren op 31-10-1954 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.7.
8 Klaske Munniksma, geboren op 17-02-1961 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.8.

1.10.3.3.2.12.5.1 Rein Munniksma is geboren op 29-12-1942 in Koudum, zoon van Wiebe Munniksma en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.5). Hij is gedoopt op 14-02-1943 in Koudum. Rein trouwde, 22 jaar oud, op 26-02-1965 in Koudum met Aaltje (Ali) Heidema, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-02-1965 in Koudum NH-Kerk. Ali is geboren op 11-11-1943 in Amsterdam, dochter van Popke (Pop) Heidema en Klara Adele (Klara / Klärchen) Meyer.

Kinderen van Rein en Ali:

1 Wiebe Munniksma, geboren op 30-08-1965 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.1.1.
2 Clara Adèle Munniksma, geboren op 12-08-1967 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.1.2.
3 Popke Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op 18-02-1971 om 20:00 in Den Hoorn (Texel). Bij de geboorte woog Popke 3500 gr en was hij 53 cm lang. Hij is begraven op 22-02-1971 in Den Hoorn (Texel).
4 Popke Rein Munniksma, geboren op 23-02-1976 in Alphen a/d RijnVolgt 1.10.3.3.2.12.5.1.4.

1.10.3.3.2.12.5.1.1 Wiebe Munniksma is geboren op 30-08-1965 in Koudum, zoon van Rein Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.1) en Aaltje (Ali) Heidema. Hij is gedoopt op 26-09-1965 in Koudum. Wiebe:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1991 in Den Burg met Maria Theresia Elise (Elise) Groothuis, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-05-1991 in Den Hoorn (Texel). De scheiding werd uitgesproken op 29-10-2014 in Alkmaar. Elise is geboren op 31-08-1966 in Joure, dochter van Johannes Bernardus (Johan) Groothuis en Maria Theresia (Thery) Zijlstra.
(2) ging samenwonen, 53 jaar oud, op 01-09-2018 met Catharina Adriana Josepha Maria (Chantelle) Molenaar, 48 jaar oud. Chantelle is geboren op 21-03-1970 in Krommenie, dochter van Cornelis Anthonicus Jozeph (Cor) Molenaar en Allegonda Maria Adriana (Gonny) Eikenbroek. Chantelle trouwde voorheen op 02-02-2000 in Oostburg met Dominicus de Feijter (geb. 1968). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken in 05-2003 in Middelburg (Zeeland).

Kinderen van Wiebe en Elise:

1 Rein (Merein) Munniksma, geboren op 28-04-1997 in AlkmaarVolgt 1.10.3.3.2.12.5.1.1.1.
2 Eemke Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.1.1.2], geboren op 12-12-2000 in Alkmaar.

1.10.3.3.2.12.5.1.1.1 Rein (Merein) Munniksma is geboren op 28-04-1997 in Alkmaar, zoon van Wiebe Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.1.1) en Maria Theresia Elise (Elise) Groothuis. Merein trouwde, 23 jaar oud, op 06-01-2021 in Zaanstad met Soraya IJdel, 24 jaar oud. Soraya is geboren op 10-06-1996 in Westzaan.

Kind van Merein en Soraya:

1 Veerle Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.1.1.1.1], geboren op 29-12-2020 om 05:54 in Amsterdam. Bij de geboorte woog Veerle 1525 gr en was zij 40 cm lang.

1.10.3.3.2.12.5.1.2 Clara Adèle Munniksma is geboren op 12-08-1967 in Koudum, dochter van Rein Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.1) en Aaltje (Ali) Heidema. Zij is gedoopt op 29-10-1967 in Koudum. Clara trouwde, 22 jaar oud, op 12-10-1989 in Woubrugge (gem. Jacobswoude) met Johannes Hendrik Labordus, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-10-1989 in Woubrugge NH-Kerk ( predikant ds. H.L. Boonstra uit Hoogmade). Johannes is geboren op 15-10-1965 in Bodegraven, zoon van Johannes Philippus Labordus en Truus Adriana (Trudy) van Gelderen.

Kinderen van Clara en Johannes:

1 Aeltsje Adriana (Aeltsje) Labordus, geboren op 15-11-1990 in BodegravenVolgt 1.10.3.3.2.12.5.1.2.1.
2 Johannes Isaäc (Hanne) Labordus, geboren op 17-03-1993 in BodegravenVolgt 1.10.3.3.2.12.5.1.2.2.
3 Clarinda Jowanna (Rinda) Labordus, geboren op 02-11-1995 in BodegravenVolgt 1.10.3.3.2.12.5.1.2.3.
4 Esther Catharina (Nynke) Labordus [1.10.3.3.2.12.5.1.2.4], geboren op 10-05-2000 in Bodegraven.
1.10.3.3.2.12.5.1.2.1 Aeltsje Adriana (Aeltsje) Labordus is geboren op 15-11-1990 in Bodegraven, dochter van Johannes Hendrik Labordus en Clara Adèle Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.1.2). Aeltsje ging samenwonen, 26 jaar oud, op 11-07-2017 in Arkel met Patrick van der Oord, 25 jaar oud. Patrick is geboren op 03-10-1991 in Zwammerdam, zoon van Cornelis (Cees) van der Oord en Gabriëlle Uit den Boogaard.
1.10.3.3.2.12.5.1.2.2 Johannes Isaäc (Hanne) Labordus is geboren op 17-03-1993 in Bodegraven, zoon van Johannes Hendrik Labordus en Clara Adèle Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.1.2). Hij is gedoopt op 06-06-1993 in Bodegraven in de Salvatorkerk door ds. L. terlouw. Hanne ging samenwonen met Iris Touw. Iris is geboren op 20-06-1995 in Leiderdorp.
1.10.3.3.2.12.5.1.2.3 Clarinda Jowanna (Rinda) Labordus is geboren op 02-11-1995 in Bodegraven, dochter van Johannes Hendrik Labordus en Clara Adèle Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.1.2). Zij is gedoopt op 04-02-1996 in Bodegraven in de Dorpskerk door ds. G. Geitenbeek. Rinda ging samenwonen, 25 jaar oud, op 21-03-2021 in Alphen a/d Rijn met Arie Richard (Richard) Domburg, 23 jaar oud. Richard is geboren op 07-10-1997 in Ter Aar.

1.10.3.3.2.12.5.1.4 Popke Rein Munniksma is geboren op 23-02-1976 om 07:56 in Alphen a/d Rijn, zoon van Rein Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.1) en Aaltje (Ali) Heidema. Bij de geboorte woog Popke 4420 gr en was hij 55 cm lang. Hij is gedoopt op 11-04-1976 in Koudum. Popke trouwde, 32 jaar oud, op 30-05-2008 in Eindhoven met Esther Maria Hoogenhout, 27 jaar oud, nadat zij op 04-04-2008 in Eindhoven in ondertrouw zijn gegaan. Esther is geboren op 22-09-1980 in Dordrecht, dochter van Klaas Hoogenhout en Maria (Marja) van den Doel.

Kinderen van Popke en Esther:

1 Marit Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.1.4.1], geboren op 13-06-2009 om 18:44 in Geldrop.
2 Hidde Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.1.4.2], geboren op 20-07-2011 in Eindhoven.

1.10.3.3.2.12.5.2 Trijntje (Trienie) Munniksma is geboren op 25-08-1944 in Oosthem, dochter van Wiebe Munniksma en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.5). Trienie trouwde, 27 jaar oud, op 01-12-1971 in Koudum met Andries Sikkes, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-12-1971 in Koudum NH-Kerk. Andries is geboren op 03-12-1942 in Hindeloopen, zoon van Ette Pieters Sikkes en Wytske Sybrens Buma. Andries is overleden op 24-09-2017 in Siegen (Duitsland), 74 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-2017 in Hindeloopen (algemene begraafplaats).

Kinderen van Trienie en Andries:

1 Wietske Jiskje (Wietske) Sikkes, geboren op 27-10-1972 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.2.1.
2 Wiebe Ette (Wiebe) Sikkes [1.10.3.3.2.12.5.2.2], geboren op 15-12-1974 in Hindeloopen.
3 Klaske Jitske (Klaske) Sikkes, geboren op 02-07-1977 in HindeloopenVolgt 1.10.3.3.2.12.5.2.3.
4 Antsje Tseardsje (Antsje) Sikkes, geboren op 23-01-1980 in HindeloopenVolgt 1.10.3.3.2.12.5.2.4.

1.10.3.3.2.12.5.2.1 Wietske Jiskje (Wietske) Sikkes is geboren op 27-10-1972 in Koudum, dochter van Andries Sikkes en Trijntje (Trienie) Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.2). Wietske ging een geregistreerd partnerschap aan, 31 jaar oud, op 24-12-2003 met Johannes van der Veer.

Kinderen van Wietske en Johannes:

1 Jesk Antsje van der Veer [1.10.3.3.2.12.5.2.1.1], geboren op 14-12-2005 in Zwolle.
2 Sybren Egge van der Veer [1.10.3.3.2.12.5.2.1.2], geboren op 19-02-2008 in Zwolle.
3 Sinne Brecht van der Veer [1.10.3.3.2.12.5.2.1.3], geboren op 16-03-2010 in Zwolle.

1.10.3.3.2.12.5.2.3 Klaske Jitske (Klaske) Sikkes is geboren op 02-07-1977 in Hindeloopen, dochter van Andries Sikkes en Trijntje (Trienie) Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.2). Klaske begon een relatie met Pieter Creemer.

Kinderen van Klaske en Pieter:

1 Jiskje Anna Maria Creemer [1.10.3.3.2.12.5.2.3.1], geboren op 18-04-2009 in Utrecht.
2 Janne Trijntje Creemer [1.10.3.3.2.12.5.2.3.2], geboren op 16-05-2011 in Utrecht.
3 Jorn Andries Allard (Jorn) Creemer [1.10.3.3.2.12.5.2.3.3], geboren op 03-05-2014 om 05:35 in Utrecht. Bij de geboorte woog Jorn 3552 gr

1.10.3.3.2.12.5.2.4 Antsje Tseardsje (Antsje) Sikkes is geboren op 23-01-1980 in Hindeloopen, dochter van Andries Sikkes en Trijntje (Trienie) Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.2). Antsje begon een relatie met Paul Kerkhoven.

Kinderen van Antsje en Paul:

1 Bram Paul Kerkhoven [1.10.3.3.2.12.5.2.4.1], geboren op 02-12-2015 om 18:36 in Zeist. Bij de geboorte woog Bram 3560 gr en was hij 50 cm lang.
2 Sarah An Kerkhoven [1.10.3.3.2.12.5.2.4.2], geboren op 30-12-2017 in Utrecht.

1.10.3.3.2.12.5.3 Antje (Antsje/Ans) Munniksma is geboren op 10-06-1946 in Koudum, dochter van Wiebe Munniksma en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.5). Antsje/Ans trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1969 in Koudum met Reijer Schut, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-05-1979 in Koudum NH-Kerk. Reijer is geboren op 13-01-1938 in Boxmeer, zoon van Hendrikus (Drikus) Schut en Teuntje Kastelijn.

Kinderen van Antsje/Ans en Reijer:

1 Hendrikus (Henrie) Schut, geboren op 07-01-1970 in GennepVolgt 1.10.3.3.2.12.5.3.1.
2 Wiebe Schut, geboren op 12-09-1972 in GennepVolgt 1.10.3.3.2.12.5.3.2.

1.10.3.3.2.12.5.3.1 Hendrikus (Henrie) Schut is geboren op 07-01-1970 in Gennep, zoon van Reijer Schut en Antje (Antsje/Ans) Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.3). Henrie trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1997 in Gennep met Alberta Johanna Wilhelmina Maria (Babet) van der Heijde, 26 jaar oud. Babet is geboren op 07-09-1970 in Nijmegen.

Kinderen van Henrie en Babet:

1 Amber Albertha Schut [1.10.3.3.2.12.5.3.1.1], geboren op 25-05-1998 in Veghel.
2 Julia Antje Schut [1.10.3.3.2.12.5.3.1.2], geboren op 06-06-2000 in Erp.

1.10.3.3.2.12.5.3.2 Wiebe Schut is geboren op 12-09-1972 in Gennep, zoon van Reijer Schut en Antje (Antsje/Ans) Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.3). Wiebe trouwde, 26 jaar oud, op 09-09-1999 in Gennep met Jolanda de Vries, 29 jaar oud. Jolanda is geboren op 02-11-1969 in Delfzijl.

Kinderen van Wiebe en Jolanda:

1 Renske Schut [1.10.3.3.2.12.5.3.2.1], geboren op 31-12-1999 in Gennep.
2 Maaike Schut [1.10.3.3.2.12.5.3.2.2], geboren op 27-05-2002 in Gennep.

1.10.3.3.2.12.5.4 Tjeerdje (Tea) Munniksma is geboren op 25-01-1948 in Koudum, dochter van Wiebe Munniksma en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.5). Tea is overleden op 20-04-2021 in Oppenhuizen (gem. Wymbritseradeel), 73 jaar oud. Zij is gecremeerd op 28-04-2021 in Sneek. Tea trouwde, 20 jaar oud, op 22-05-1968 in Koudum met Gerrit Wijnia, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-05-1968 in Koudum NH-Kerk. Gerrit is geboren op 26-07-1943 in Oppenhuizen, zoon van Gerben Wijnia en Grietje van der Zee.

Kinderen van Tea en Gerrit:

1 Julia Tricia Wijnia, geboren op 20-08-1969 in LeeuwardenVolgt 1.10.3.3.2.12.5.4.1.
2 Gerben Sijmen (Gerwin) Wijnia, geboren op 14-12-1973 in IJsbrechtumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.4.2.

1.10.3.3.2.12.5.4.1 Julia Tricia Wijnia is geboren op 20-08-1969 in Leeuwarden, dochter van Gerrit Wijnia en Tjeerdje (Tea) Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.4). Julia trouwde, 30 jaar oud, op 23-06-2000 in Sneek met Johannes Henricus Franciscus (Jos) Oosterkamp, 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-06-2000 in Oppenhuizen. Jos is geboren op 04-10-1966 in Heerenveen. Hij is gedoopt in Wolvega.

Kinderen van Julia en Jos:

1 Sweder Wyntsen Oosterkamp [1.10.3.3.2.12.5.4.1.1], geboren op 21-03-2001 in Gouda.
2 Wessel Simon Oosterkamp [1.10.3.3.2.12.5.4.1.2], geboren op 23-01-2005 in Sneek.

1.10.3.3.2.12.5.4.2 Gerben Sijmen (Gerwin) Wijnia is geboren op 14-12-1973 in IJsbrechtum, zoon van Gerrit Wijnia en Tjeerdje (Tea) Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.4). Gerwin trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-2006 in Sneek met Wytske Sybrandy, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-05-2006 in IJsbrechtum (Herv.Kerk). Wytske is geboren op 22-08-1976 in Heeg.

Kinderen van Gerwin en Wytske:

1 Berber Sophia Wijnia [1.10.3.3.2.12.5.4.2.1], geboren op 15-03-2007 in Alkmaar.
2 Friso Gerben (Floris) Wijnia [1.10.3.3.2.12.5.4.2.2], geboren op 29-10-2008 in Alkmaar.

1.10.3.3.2.12.5.5 Jitske Munniksma is geboren op 28-11-1949 in Koudum, dochter van Wiebe Munniksma en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.5). Jitske trouwde, 19 jaar oud, op 11-07-1969 in Koudum met Ulfert de Jong, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-07-1979 in Koudum NH-Kerk. Ulfert is geboren op 28-05-1946 in Koudum, zoon van Sybolt de Jong en Wiepk Hoekema.

Kinderen van Jitske en Ulfert:

1 Jiskje Klaske de Jong, geboren op 18-07-1970 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.5.1.
2 Wiepk Ruerdtsje Ruth de Jong, geboren op 20-05-1973 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.5.2.
3 Sybolt Hinne (Sybolt) de Jong, geboren op 01-03-1979 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.5.3.

1.10.3.3.2.12.5.5.1 Jiskje Klaske de Jong is geboren op 18-07-1970 in Koudum, dochter van Ulfert de Jong en Jitske Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.5). Jiskje trouwde, 29 jaar oud, op 31-12-1999 in Workum (gem. Nijefurd) met Age Nauta, 28 jaar oud. Age is geboren op 25-01-1971 in Warns.

Kinderen van Jiskje en Age:

1 Jitse Ruurd Nauta [1.10.3.3.2.12.5.5.1.1], geboren op 08-12-2000 in Sneek.
2 Renske Anne Nauta [1.10.3.3.2.12.5.5.1.2], geboren op 27-10-2004 in Sneek.

1.10.3.3.2.12.5.5.2 Wiepk Ruerdtsje Ruth de Jong is geboren op 20-05-1973 in Koudum, dochter van Ulfert de Jong en Jitske Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.5). Wiepk trouwde, 32 jaar oud, op 02-09-2005 in Koudum (in het voormalige gemeentehuis van Hemelumer Oldeferd) met Edwin de Boer, 36 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-09-2005 in Koudum, in de Martinikerk. Edwin is geboren op 31-07-1969 in Sneek, zoon van de boer.

Kinderen van Wiepk en Edwin:

1 Redmer Sybolt de Boer [1.10.3.3.2.12.5.5.2.1], geboren op 16-05-2000 in Sneek.
2 Fardau Hanna de Boer [1.10.3.3.2.12.5.5.2.2], geboren op 02-02-2003 in Sneek.

1.10.3.3.2.12.5.5.3 Sybolt Hinne (Sybolt) de Jong is geboren op 01-03-1979 in Koudum, zoon van Ulfert de Jong en Jitske Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.5). Sybolt begon een relatie met Anna.

Kinderen van Sybolt en Anna:

1 Fenne Jitske Nanda (Fenne) de Jong [1.10.3.3.2.12.5.5.3.1], geboren op 15-07-2019 in Amersfoort.
2 Maria Antonia (Jinthe) de Jong [1.10.3.3.2.12.5.5.3.2], geboren op 20-05-2021 in Amersfoort.

1.10.3.3.2.12.5.6 Fonger Munniksma is geboren op 24-01-1952 in Koudum, zoon van Wiebe Munniksma en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.5). Fonger trouwde, 21 jaar oud, op 31-08-1973 in Koudum met Anneke Boersma, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-08-1973. Anneke is geboren op 12-11-1951 in Warns, dochter van Harmen Boersma en Katharina Kroeze.

Kinderen van Fonger en Anneke:

1 Wiebe Munniksma, geboren op 26-09-1974 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.6.1.
2 Harmen Munniksma, geboren op 03-01-1979 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.6.2.
3 Katharina Munniksma, geboren op 10-08-1982 in KoudumVolgt 1.10.3.3.2.12.5.6.3.

1.10.3.3.2.12.5.6.1 Wiebe Munniksma is geboren op 26-09-1974 in Koudum, zoon van Fonger Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.6) en Anneke Boersma. Wiebe trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1999 in Buitenpost met Meindertje Anna Ymkje (Mirjam) Bandstra, 23 jaar oud. Mirjam is geboren op 25-10-1975 in Harlingen.

Kinderen van Wiebe en Mirjam:

1 Anna Katharina Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.6.1.1], geboren op 06-05-2003 in Dokkum.
2 Hylke Harmen Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.6.1.2], geboren op 25-06-2005 in Sneek.
3 Fonger Age Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.6.1.3], geboren op 08-05-2007 om 01:00 in Sneek. Bij de geboorte woog Fonger 4000 gr
4 Ymkje Hieke Jiskje (Ymkje) Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.6.1.4], geboren op 21-09-2008 in Sneek.

1.10.3.3.2.12.5.6.2 Harmen Munniksma is geboren op 03-01-1979 in Koudum, zoon van Fonger Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.6) en Anneke Boersma. Harmen ging een geregistreerd partnerschap aan met Salla Antikainen.

Kinderen van Harmen en Salla:

1 Niils Fons Fabian Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.6.2.1], geboren op 30-01-2011 in Drachten.
2 Sisu Wiljo Wiebe (Sisu) Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.6.2.2], geboren op 23-11-2013 in Drachten.
3 Siiri Kirsti Katharina Munniksma [1.10.3.3.2.12.5.6.2.3], geboren op 10-12-2015 om 09:04 in Drachten. Bij de geboorte woog Siiri 3840 gr en was zij 52 cm lang.

1.10.3.3.2.12.5.6.3 Katharina Munniksma is geboren op 10-08-1982 in Koudum, dochter van Fonger Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.6) en Anneke Boersma. Katharina trouwde, 25 jaar oud, op 31-08-2007 in Gaasterland-Sleat met Christiaan Klaas Pander, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-08-2007 in Sloten (Fr.) Protestantse kerk. Christiaan is geboren op 16-04-1975 in Sloten (Fr.).

Kinderen van Katharina en Christiaan:

1 Friso Pieter Jan (Friso) Pander [1.10.3.3.2.12.5.6.3.1], geboren op 20-08-2008 om 06:07 in Sneek. Bij de geboorte woog Friso 3500 gr en was hij 51 cm lang.
2 Merijn Wiebe (Merijn Wiebe) Pander [1.10.3.3.2.12.5.6.3.2], geboren op 05-11-2009 om 04:45 in Sloten. Bij de geboorte woog Merijn Wiebe 3250 gr en was hij 52 cm lang.
3 Fonger Aan (Florian) Pander [1.10.3.3.2.12.5.6.3.3], geboren op 16-12-2012 in Sloten.

1.10.3.3.2.12.5.7 Jildert Munniksma is geboren op 31-10-1954 in Koudum, zoon van Wiebe Munniksma en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.5). Jildert trouwde, 22 jaar oud, op 02-08-1977 in Assen met Stientje Zwaantje Snippe, 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-08-1977 in Rolde. Stientje is geboren op 31-08-1957 in Bergum, dochter van Jan Snippe en Tjeerdje Nijdam.

Kinderen van Jildert en Stientje:

1 Jitsche Munniksma, geboren op 20-10-1978 in WolvegaVolgt 1.10.3.3.2.12.5.7.1.
2 Klaske Munniksma, geboren op 30-01-1981 in WolvegaVolgt 1.10.3.3.2.12.5.7.2.
3 Tineke Munniksma, geboren op 18-02-1988 in WolvegaVolgt 1.10.3.3.2.12.5.7.3.

1.10.3.3.2.12.5.7.1 Jitsche Munniksma is geboren op 20-10-1978 in Wolvega, dochter van Jildert Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.7) en Stientje Zwaantje Snippe. Jitsche trouwde, 30 jaar oud, op 08-06-2009 in Oldeberkoop met Rein Ymke van Manen.

Kinderen van Jitsche en Rein:

1 Ymkje Jiskje van Manen [1.10.3.3.2.12.5.7.1.1], geboren op 25-07-2012 in Heerenveen.
2 Elske Klaske van Manen [1.10.3.3.2.12.5.7.1.2], geboren op 28-01-2015 in Gorredijk.

1.10.3.3.2.12.5.7.2 Klaske Munniksma is geboren op 30-01-1981 in Wolvega, dochter van Jildert Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.7) en Stientje Zwaantje Snippe. Klaske trouwde, 24 jaar oud, op 10-09-2005 in Wolvega met Richard Baas, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-09-2005 in Spanga. Richard is geboren op 22-11-1975 in Harlingen.

Kinderen van Klaske en Richard:

1 Ayla Donata Baas [1.10.3.3.2.12.5.7.2.1], geboren op 24-12-2005 in Heerenveen.
2 Silke Tarja (Silke) Baas [1.10.3.3.2.12.5.7.2.2], geboren op 27-03-2010 in Groningen.

1.10.3.3.2.12.5.7.3 Tineke Munniksma is geboren op 18-02-1988 in Wolvega, dochter van Jildert Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.7) en Stientje Zwaantje Snippe. Tineke begon een relatie met Scheenstra.

Kind van Tineke en Scheenstra:

1 Harm Wiebe Scheenstra [1.10.3.3.2.12.5.7.3.1], geboren op 31-05-2018 in Heerenveen.

1.10.3.3.2.12.5.8 Klaske Munniksma is geboren op 17-02-1961 in Koudum, dochter van Wiebe Munniksma en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.5). Klaske trouwde, 22 jaar oud, op 02-09-1983 in Koudum met Erwin Reinier Rozestraten, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-09-1983 in Bakhuizen RK-Kerk. Erwin is geboren op 21-05-1958 in Amsterdam.

Kinderen van Klaske en Erwin:

1 Jildou-Nynke Rozestraten, geboren op 09-04-1987 in LangeraarVolgt 1.10.3.3.2.12.5.8.1.
2 Marrit Merlyn Rozestraten [1.10.3.3.2.12.5.8.2], geboren op 23-02-1989 in Langeraar.
3 Veerle Sophie Rozestraten [1.10.3.3.2.12.5.8.3], geboren op 29-12-1994 in Sneek.

1.10.3.3.2.12.5.8.1 Jildou-Nynke Rozestraten is geboren op 09-04-1987 in Langeraar, dochter van Erwin Reinier Rozestraten en Klaske Munniksma (zie 1.10.3.3.2.12.5.8). Jildou-Nynke begon een relatie met Onno de Boer. Onno is een zoon van de boer.

Kind van Jildou-Nynke en Onno:

1 Tim Erwin de Boer [1.10.3.3.2.12.5.8.1.1], geboren op 12-06-2019 in Groningen.

1.10.3.3.2.12.6 Tjeerd (Tsjeard) Wiersma is geboren op 18-04-1920 in Oosthem, zoon van Fonger Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12) en Trijntje Thomas’ Nijdam. Tsjeard is overleden op 05-05-1988 in Woodridge (Austr.), 68 jaar oud (oorzaak: Longkanker. Daarnaast had hij al jaren last van hevige reuma.). Hij is begraven op 09-05-1988 in Beenleigh (Austr.). Tsjeard trouwde, 28 jaar oud, op 24-03-1949 in Wymbritsradeel met Maaike (Maeike) Remerij, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-03-1949 in Oosthem (Ned. Herv. Kerk). Maeike is geboren op 15-02-1926 in Uitwellingerga (gem. Wymbritseradeel), dochter van Wybren Remerij en Elisabeth Renema. Maeike is overleden op 08-07-2018 in Blauwhuis, 92 jaar oud. Zij is begraven op 12-07-2018 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel).

Kinderen van Tsjeard en Maeike:

1 Fonger Wiersma, geboren op 17-01-1950 in GoïngaVolgt 1.10.3.3.2.12.6.1.
2 Elisabeth (Lieske) Wiersma, geboren op 08-03-1951 in RotterdamVolgt 1.10.3.3.2.12.6.2.
3 Tryntsje Wiersma, geboren op 01-02-1953 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.6.3.
4 Wybren Wiersma, geboren op 21-06-1954 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.6.4.
5 Haitze Wiersma, geboren op 30-07-1956 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.6.5.
6 Antsje Wiersma, geboren op 26-05-1958 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.6.6.
7 Jiskje (Jissie) Wiersma, geboren op 21-11-1959 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.6.7.
8 Teake Wiersma, geboren op 22-07-1961 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.6.8.
9 Lolke Wiersma, geboren op 02-11-1963 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.12.6.9.

1.10.3.3.2.12.6.1 Fonger Wiersma is geboren op 17-01-1950 in Goïnga, zoon van Tjeerd (Tsjeard) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.6) en Maaike (Maeike) Remerij. Fonger trouwde, 33 jaar oud, op 08-12-1983 met Joycelijn Ann (Joyce) Pratt, 28 jaar oud. Joyce is geboren op 01-12-1955.

Kinderen van Fonger en Joyce:

1 Ben Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.1.1], geboren op 11-07 (jaar onbekend).
2 Owen Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.1.2], geboren op 30-08-1974.
3 Tom Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.1.3], geboren op 27-05-1976.
4 Rudy Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.1.4], geboren op 13-05-1981.
5 Frank Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.1.5], geboren op 17-07-1987.
6 Kimberly Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.1.6], geboren op 13-03-1995.

1.10.3.3.2.12.6.2 Elisabeth (Lieske) Wiersma is geboren op 08-03-1951 in Rotterdam, dochter van Tjeerd (Tsjeard) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.6) en Maaike (Maeike) Remerij. Lieske is overleden op 03-09-2010 in Koudum, 59 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-2010 in Koudum. Lieske trouwde, 31 jaar oud, op 21-01-1983 in Koudum met Pieter Jan (Piet) Feenstra, 30 jaar oud. Piet is geboren op 24-05-1952 in Koudum, zoon van Jan Feenstra en Ytje Hylkema.

Kinderen van Lieske en Piet:

1 Jan Pieter Feenstra [1.10.3.3.2.12.6.2.1], geboren op 12-06-1983 in Koudum.
2 Tseard Feenstra [1.10.3.3.2.12.6.2.2], geboren op 23-01-1986 in Koudum.
3 Marijke Feenstra [1.10.3.3.2.12.6.2.3], geboren op 10-12-1988 in Koudum.

1.10.3.3.2.12.6.3 Tryntsje Wiersma is geboren op 01-02-1953 in Oosthem, dochter van Tjeerd (Tsjeard) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.6) en Maaike (Maeike) Remerij. Tryntsje trouwde, 18 jaar oud, op 01-04-1971 met Ronald (Ron) Tindall, 24 jaar oud. Ron is geboren op 12-07-1946 in Charlestown NSW. Ron is overleden op 03-12-2017, 71 jaar oud. Ron trouwde voorheen met onbekend.

Kinderen van Tryntsje en Ron:

1 Jeffrey Tindall [1.10.3.3.2.12.6.3.1], geboren op 30-11-1972.
2 Catherine Maaike Tindall [1.10.3.3.2.12.6.3.2], geboren op 22-11-1973.
3 Sally Ann Tindall [1.10.3.3.2.12.6.3.3], geboren op 07-07-1976.
4 Sheree Antsje Tindall [1.10.3.3.2.12.6.3.4], geboren op 12-03-1983.

1.10.3.3.2.12.6.4 Wybren Wiersma is geboren op 21-06-1954 in Oosthem, zoon van Tjeerd (Tsjeard) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.6) en Maaike (Maeike) Remerij. Wybren trouwde met Kerrie Ann Scott. Kerrie is geboren op 07-07-1958.

Kinderen van Wybren en Kerrie:

1 Emma Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.4.1].
2 Jennifer Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.4.2], geboren op 15-08-1980.
3 James Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.4.3], geboren op 06-05-1982.
4 Robert Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.4.4], geboren op 04-05-1984.
5 Katie Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.4.5], geboren op 12-09-1986.
6 Amanda Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.4.6], geboren op 27-09-1988.
7 Rachel Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.4.7], geboren op 27-09-1988.
8 Sara Antsje Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.4.8], geboren op 31-12-1990.

1.10.3.3.2.12.6.5 Haitze Wiersma is geboren op 30-07-1956 in Oosthem, zoon van Tjeerd (Tsjeard) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.6) en Maaike (Maeike) Remerij. Haitze is overleden op 20-01-2015 in Toowoomba (Australië), 58 jaar oud (oorzaak: zelfmoord gepleegd). Haitze trouwde, 22 jaar oud, op 26-02-1979 met Terry Ann Nak, 21 jaar oud. Terry is geboren op 25-08-1957.

Kinderen van Haitze en Terry:

1 Thomas Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.5.1], geboren op 17-06-1979.
2 Simon Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.5.2], geboren op 30-04-1980.
3 Lucas Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.5.3], geboren op 28-08-1982.
4 Marcus Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.5.4], geboren op 07-05-1984.

1.10.3.3.2.12.6.6 Antsje Wiersma is geboren op 26-05-1958 in Oosthem, dochter van Tjeerd (Tsjeard) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.6) en Maaike (Maeike) Remerij. Antsje trouwde, 27 jaar oud, op 27-11-1985 in Wymbritsradeel met Taeke Eibert van Popta, 37 jaar oud. Taeke is geboren op 17-04-1948 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van IJftinus van Popta en Wietske Abma.

Kinderen van Antsje en Taeke:

1 IJftinus Taeke van Popta [1.10.3.3.2.12.6.6.1], geboren op 30-08-1986 in Sneek.
2 Maaike Elisabeth van Popta [1.10.3.3.2.12.6.6.2], geboren op 02-10-1988 in Nijland (gem. Wymbritseradeel).
3 Wietske van Popta [1.10.3.3.2.12.6.6.3], geboren op 04-07-1990 in Nijland (gem. Wymbritseradeel).
4 Tjeerd van Popta [1.10.3.3.2.12.6.6.4], geboren op 23-04-1992 in Nijland (gem. Wymbritseradeel).
5 Corneliske van Popta [1.10.3.3.2.12.6.6.5], geboren op 17-10-1994 in Nijland (gem. Wymbritseradeel).
6 IJsbrandus Anneüs van Popta [1.10.3.3.2.12.6.6.6], geboren op 03-09-1996 in Nijland (gem. Wymbritseradeel).

1.10.3.3.2.12.6.7 Jiskje (Jissie) Wiersma is geboren op 21-11-1959 in Oosthem, dochter van Tjeerd (Tsjeard) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.6) en Maaike (Maeike) Remerij. Jissie trouwde, 31 jaar oud, op 05-10-1991 in Ipwich (Australië) met Mark David (Mark) Richards, 26 jaar oud. Mark is geboren op 02-12-1964 in Ipwich (Australië).

Kinderen van Jissie en Mark:

1 Matthew Sean Richards [1.10.3.3.2.12.6.7.1], geboren op 09-01-1996 in Ipswich (Australië).
2 Anneke Elizabeth Richards [1.10.3.3.2.12.6.7.2], geboren op 07-05-1998 in Ipswich (Australië).
3 Alexander John Richards [1.10.3.3.2.12.6.7.3], geboren op 20-08-1999 in Ipswich (Australië).

1.10.3.3.2.12.6.8 Teake Wiersma is geboren op 22-07-1961 in Oosthem, zoon van Tjeerd (Tsjeard) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.6) en Maaike (Maeike) Remerij. Teake is overleden op 16-05-2016 in Australië, 54 jaar oud. Teake trouwde op 17-04 (jaar onbekend) met Joanne Lipinske. Joanne is geboren op 04-09 (jaar onbekend).

Kinderen van Teake en Joanne:

1 Benjamin Jozef Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.8.1], geboren op 28-01-1987.
2 Barbera Victoria Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.8.2], geboren op 09-05-1990.
3 Daniël Teake Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.8.3], geboren op 24-01-1993.
4 Jacob Gregory (Jack) Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.8.4], geboren op 14-06-1995.
5 Adam John Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.8.5], geboren op 24-02-1998.
6 William Thomas Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.8.6], geboren op 04-03-2000.
7 Damien Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.8.7], geboren in 02-2002.
8 Nathan Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.8.8].

1.10.3.3.2.12.6.9 Lolke Wiersma is geboren op 02-11-1963 in Oosthem, zoon van Tjeerd (Tsjeard) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.6) en Maaike (Maeike) Remerij. Lolke trouwde, 30 jaar oud, op 10-09-1994 in Ipswich (Australië) met Melinda Winaford Masson, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-09-1994 in Ipswich (St Pauls Anglican Church). Melinda is geboren op 24-08-1968 in Ipswich (Australië).

Kinderen van Lolke en Melinda:

1 Mitchum Lolke Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.9.1], geboren op 10-01-1997 in Jimboomba (Australië).
2 Rohan Tjeerd Wiersma [1.10.3.3.2.12.6.9.2], geboren op 21-12-2000 in Jimboomba (Australië).

1.10.3.3.2.12.8 Klaske Wiersma is geboren op 24-08-1923 in Oosthem, dochter van Fonger Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12) en Trijntje Thomas’ Nijdam. Klaske is overleden op 17-06-2006 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Zij is begraven op 22-06-2006 in Folsgare. Klaske trouwde, 27 jaar oud, op 24-07-1951 in Leeuwarden met Julius Kooistra, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-07-1951 in Noordbergum. Julius is geboren op 12-09-1923 in Steenwijk, zoon van Simon Sipkes Kooistra en Tjitske Huistra. Julius is overleden op 24-08-1974 in Sneek, 50 jaar oud. Hij is begraven op 28-08-1974 in Folsgare.

Kinderen van Klaske en Julius:

1 Tjitske Kooistra, geboren op 02-07-1952 in LeeuwardenVolgt 1.10.3.3.2.12.8.1.
2 Trijntje (Tineke) Kooistra, geboren op 02-07-1952 in LeeuwardenVolgt 1.10.3.3.2.12.8.2.
3 Maaike Kooistra, geboren op 20-01-1955 in LeeuwardenVolgt 1.10.3.3.2.12.8.3.
4 Sietske Kooistra, geboren op 02-07-1957 in LeeuwardenVolgt 1.10.3.3.2.12.8.4.
5 Siemon Kooistra, geboren op 21-01-1959 in LeeuwardenVolgt 1.10.3.3.2.12.8.5.
6 Rinske Kooistra, geboren op 16-10-1960 in BrielleVolgt 1.10.3.3.2.12.8.6.

1.10.3.3.2.12.8.1 Tjitske Kooistra is geboren op 02-07-1952 in Leeuwarden, dochter van Julius Kooistra en Klaske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.8). Tjitske ging samenwonen met Jan Evert Meijer. Jan is geboren op 29-07-1955 in Zeist. Jan is overleden op 02-03-2017 in Schiphol, 61 jaar oud. Hij is gecremeerd op 10-03-2017 in Utrecht.

Kinderen van Tjitske en Jan:

1 Tjitse Meijer [1.10.3.3.2.12.8.1.1].
2 Jem Meijer [1.10.3.3.2.12.8.1.2].
1.10.3.3.2.12.8.2 Trijntje (Tineke) Kooistra is geboren op 02-07-1952 in Leeuwarden, dochter van Julius Kooistra en Klaske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.8). Tineke trouwde, 30 jaar oud, op 17-09-1982 in Monnickendam met Kees Ampt, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-09-1982 in Monnickendam (E-Lutherse kerk). Kees is geboren op 11-01-1953 in Marken.

1.10.3.3.2.12.8.3 Maaike Kooistra is geboren op 20-01-1955 in Leeuwarden, dochter van Julius Kooistra en Klaske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.8). Maaike trouwde met Romke Koops. Romke is geboren op 29-05-1951 in Sneek.

Kinderen van Maaike en Romke:

1 Julius Koops [1.10.3.3.2.12.8.3.1].
2 KJlaske Koops [1.10.3.3.2.12.8.3.2].

1.10.3.3.2.12.8.4 Sietske Kooistra is geboren op 02-07-1957 in Leeuwarden, dochter van Julius Kooistra en Klaske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.8). Sietske trouwde, 26 jaar oud, op 14-10-1983 in Metslawier met Douwe de Jong, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-10-1983 in Ee. Douwe is geboren op 27-11-1952 in Ee (gem. Dongeradeel).

Kinderen van Sietske en Douwe:

1 Julius de Jong [1.10.3.3.2.12.8.4.1].
2 Klaske de Jong [1.10.3.3.2.12.8.4.2], geboren op 24-01-1988 in Ee.
1.10.3.3.2.12.8.5 Siemon Kooistra is geboren op 21-01-1959 in Leeuwarden, zoon van Julius Kooistra en Klaske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.8). Siemon ging samenwonen met Lidwina Christina Maria Veegers. Lidwina is geboren op 18-08-1951 in Bakel/Milhese.
1.10.3.3.2.12.8.6 Rinske Kooistra is geboren op 16-10-1960 in Brielle, dochter van Julius Kooistra en Klaske Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.8). Rinske ging een geregistreerd partnerschap aan met Beatrijs Marijke Oerlemans. Beatrijs is geboren op 26-07-1966 in Schijndel.

1.10.3.3.2.12.10 Sjoerdje Wiersma is geboren op 10-03-1927 in Oosthem, dochter van Fonger Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12) en Trijntje Thomas’ Nijdam. Sjoerdje is overleden op 17-09-1973 in Nijezijl, 46 jaar oud (oorzaak: Baarmoeder/darmkanker). Zij is begraven op 19-09-1973 in Abbega. Sjoerdje trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1950 in Sneek (gemeente Wijmbritseradeel) met Tjitte Osinga, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-05-1950 in Oosthem. Tjitte is geboren op 17-10-1925 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Pier Anne Tjittes Osinga en Tetje Jacobs de Jong. Tjitte is overleden op 02-04-2011 in Nijezijl (gem. Wijmbritsradeel), 85 jaar oud. Hij is begraven op 07-04-2011 in Abbega.

Kinderen van Sjoerdje en Tjitte:

1 Pier Anne Osinga, geboren op 12-04-1951 in NijezijlVolgt 1.10.3.3.2.12.10.1.
2 Trijntje Osinga, geboren op 10-09-1952 in NijezijlVolgt 1.10.3.3.2.12.10.2.
3 Tetje Osinga, geboren op 24-04-1954 in NijezijlVolgt 1.10.3.3.2.12.10.3.
4 Fonger Osinga, geboren op 22-04-1956 in NijezijlVolgt 1.10.3.3.2.12.10.4.
5 Jacob Osinga, geboren op 09-11-1957 in NijezijlVolgt 1.10.3.3.2.12.10.5.
6 Haitze Osinga, geboren op 23-01-1959 in NijezijlVolgt 1.10.3.3.2.12.10.6.
7 Thomas Osinga, geboren op 04-09-1960 in NijezijlVolgt 1.10.3.3.2.12.10.7.
8 Tjeerd Osinga, geboren op 19-08-1962 in NijezijlVolgt 1.10.3.3.2.12.10.8.
9 Hielke Osinga, geboren op 19-01-1964 in NijezijlVolgt 1.10.3.3.2.12.10.9.

1.10.3.3.2.12.10.1 Pier Anne Osinga is geboren op 12-04-1951 in Nijezijl, zoon van Tjitte Osinga en Sjoerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.10). Pier trouwde, 25 jaar oud, op 01-09-1976 in IJlst met Grietje (Greetje) Walsweer, 24 jaar oud. Greetje is geboren op 14-01-1952 in Sneek.

Kind van Pier en Greetje:

1 Tjitte Sjoerd Osinga [1.10.3.3.2.12.10.1.1], geboren op 02-05-1979 in Stadskanaal.

1.10.3.3.2.12.10.2 Trijntje Osinga is geboren op 10-09-1952 in Nijezijl, dochter van Tjitte Osinga en Sjoerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.10). Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 28-07-1976 in Wijmbritseradeel met Sietze Kornelis Wester, 24 jaar oud. Sietze is geboren op 19-11-1951 in Tirns.

Kinderen van Trijntje en Sietze:

1 Piebe Pieter Wester [1.10.3.3.2.12.10.2.1], geboren op 16-03-1980 in Tirns.
2 Nynke Wester, geboren op 08-12-1985 in SneekVolgt 1.10.3.3.2.12.10.2.2.

1.10.3.3.2.12.10.2.2 Nynke Wester is geboren op 08-12-1985 in Sneek, dochter van Sietze Kornelis Wester en Trijntje Osinga (zie 1.10.3.3.2.12.10.2). Nynke begon een relatie met Maarten Andrnga.

Kinderen van Nynke en Maarten:

1 Jinthe Andrnga [1.10.3.3.2.12.10.2.2.1].
2 Hielke Andrnga [1.10.3.3.2.12.10.2.2.2], geboren op 14-11-2019 in Dedemsvaart.

1.10.3.3.2.12.10.3 Tetje Osinga is geboren op 24-04-1954 in Nijezijl, dochter van Tjitte Osinga en Sjoerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.10). Tetje trouwde, 20 jaar oud, op 20-12-1974 in Wijmbritseradeel met Broer Pieter Bouwe Oppedijk, 24 jaar oud. Broer is geboren op 19-11-1950 in Oosthem.

Kinderen van Tetje en Broer:

1 Wybren Durk Oppedijk [1.10.3.3.2.12.10.3.1], geboren op 08-06-1975 in Westhem.
2 Tjitte Pier Oppedijk [1.10.3.3.2.12.10.3.2], geboren op 11-06-1976 in Westhem.
3 Sjoerd Oppedijk [1.10.3.3.2.12.10.3.3], geboren op 02-09-1978 in Westhem.

1.10.3.3.2.12.10.4 Fonger Osinga is geboren op 22-04-1956 in Nijezijl, zoon van Tjitte Osinga en Sjoerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.10). Fonger trouwde, 24 jaar oud, op 21-03-1981 in Wijmbritseradeel met Magdalena de Boer, 21 jaar oud. Magdalena is geboren op 28-02-1960 in Nijland.

Kinderen van Fonger en Magdalena:

1 Ulbe Osinga [1.10.3.3.2.12.10.4.1], geboren op 17-04-1983 in Abbega.
2 Tjitske Osinga [1.10.3.3.2.12.10.4.2], geboren op 04-11-1985 in Abbega.

1.10.3.3.2.12.10.5 Jacob Osinga is geboren op 09-11-1957 in Nijezijl, zoon van Tjitte Osinga en Sjoerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.10). Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 27-11-1981 in Gaasterland met Kornelia Swart, 22 jaar oud. Kornelia is geboren op 28-08-1959 in Wijckel.

Kinderen van Jacob en Kornelia:

1 Sjoerdje Osinga [1.10.3.3.2.12.10.5.1], geboren op 26-09-1985 in IJlst.
2 Antje Osinga [1.10.3.3.2.12.10.5.2], geboren op 07-02-1988 in IJlst.
3 Auke Osinga [1.10.3.3.2.12.10.5.3], geboren op 24-04-1990 in Sneek.
4 Sietske Osinga [1.10.3.3.2.12.10.5.4], geboren op 04-11-1993 in IJlst.

1.10.3.3.2.12.10.6 Haitze Osinga is geboren op 23-01-1959 in Nijezijl, zoon van Tjitte Osinga en Sjoerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.10). Haitze trouwde, 23 jaar oud, op 22-07-1982 in Wijmbritseradeel met Antje (Annie) Abma, 21 jaar oud. Annie is geboren op 19-03-1961 in Oosthem, dochter van Anne Abma en Martzen Terpstra.

Kinderen van Haitze en Annie:

1 Martzen Osinga [1.10.3.3.2.12.10.6.1], geboren op 02-10-1983 in Oosthem.
2 Tjitte Sjoerd Osinga [1.10.3.3.2.12.10.6.2], geboren op 09-07-1985 in Oosthem.
3 Trienke Osinga [1.10.3.3.2.12.10.6.3], geboren op 05-02-1989 in Oosthem.
4 Pier Anne Osinga [1.10.3.3.2.12.10.6.4], geboren op 24-12-1993 in Abbega.

1.10.3.3.2.12.10.7 Thomas Osinga is geboren op 04-09-1960 in Nijezijl, zoon van Tjitte Osinga en Sjoerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.10). Thomas trouwde, 23 jaar oud, op 29-06-1984 in Rodenkirchen (Duitsland) met Sylke Meyer, 21 jaar oud. Sylke is geboren op 02-03-1963 in Varel (Duitsland).

Kinderen van Thomas en Sylke:

1 Torben Tjitte Osinga [1.10.3.3.2.12.10.7.1], geboren op 23-04-1985 in Varel (Duitsland).
2 Julia Maria Osinga [1.10.3.3.2.12.10.7.2], geboren op 02-11-1986 in Varel (Duitsland).
3 Niels Haitze Osinga [1.10.3.3.2.12.10.7.3], geboren op 12-05-1989 in Varel (Duitsland).

1.10.3.3.2.12.10.8 Tjeerd Osinga is geboren op 19-08-1962 in Nijezijl, zoon van Tjitte Osinga en Sjoerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.10). Tjeerd ging samenwonen met Aaltje Trijntje Piersma. Aaltje is geboren op 11-09-1963 in Hemelum.

Kinderen van Tjeerd en Aaltje:

1 Jorrit Auke Osinga [1.10.3.3.2.12.10.8.1], geboren op 15-02-1995 in Balk.
2 Jeen Haitse Osinga [1.10.3.3.2.12.10.8.2], geboren op 30-03-1997 in Sneek.
3 Simme Hessel Osinga [1.10.3.3.2.12.10.8.3], geboren op 12-05-1999 in Sneek.

1.10.3.3.2.12.10.9 Hielke Osinga is geboren op 19-01-1964 in Nijezijl, zoon van Tjitte Osinga en Sjoerdje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.10). Hielke trouwde, 22 jaar oud, op 21-03-1986 in Wijmbritseradeel met Maaike Koopmans, 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-03-1986 in Wolsum (NH-kerk). Maaike is geboren op 17-05-1966 in Wolsum.

Kinderen van Hielke en Maaike:

1 Mariëlle Osinga [1.10.3.3.2.12.10.9.1], geboren op 24-02-1992 in Sneek.
2 Iris Osinga [1.10.3.3.2.12.10.9.2], geboren op 28-09-1993 in Sneek.
3 Sander Osinga [1.10.3.3.2.12.10.9.3], geboren op 11-06-1998 in Sneek.

1.10.3.3.2.12.12 Hielke (Herman) Wiersma is geboren op 04-02-1931 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Fonger Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12) en Trijntje Thomas’ Nijdam. Herman trouwde, 24 jaar oud, op 24-06-1955 in Edmonton (Canada) met Magdalena Johanna Hedwig (Lenie) Sukkel, 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-06-1955 in Edmonton (Beverly Christian Reformed Church). Lenie is geboren op 20-01-1937 in Middelburg (Zeeland), dochter van Jacob Jacobus Sukkel en Hedwig Piechota. Lenie is overleden op 14-02-2014 om 05:00 in Edmonton, 77 jaar oud.

Kinderen van Herman en Lenie:

1 Freddie (Fred) Wiersma, geboren op 10-03-1956 in EdmontonVolgt 1.10.3.3.2.12.12.1.
2 Helen Wiersma, geboren op 07-05-1958 in EdmontonVolgt 1.10.3.3.2.12.12.2.
3 Jack Joshua Wiersma, geboren op 31-12-1959 in EdmontonVolgt 1.10.3.3.2.12.12.3.
4 Teresa Wiersma [1.10.3.3.2.12.12.4], geboren op 21-06-1963 in Edmonton. Teresa is overleden op 28-04-2017 in Edmonton, 53 jaar oud. Teresa bleef ongehuwd.
1.10.3.3.2.12.12.1 Freddie (Fred) Wiersma is geboren op 10-03-1956 in Edmonton, zoon van Hielke (Herman) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.12) en Magdalena Johanna Hedwig (Lenie) Sukkel. Fred is kinderloos. Fred trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1982 in Richland USA met Karin Willard, 26 jaar oud. Karin is geboren op 06-01-1956 in Richland USA.

1.10.3.3.2.12.12.2 Helen Wiersma is geboren op 07-05-1958 in Edmonton, dochter van Hielke (Herman) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.12) en Magdalena Johanna Hedwig (Lenie) Sukkel. Helen trouwde, 18 jaar oud, op 23-04-1977 in Edmonton met Rodger Mosicke, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 09-1987 in Edmonton. Rodger is geboren op 11-10-1955 in Warburg AB.

Kinderen van Helen en Rodger:

1 Terry Lyn Mosicke [1.10.3.3.2.12.12.2.1], geboren op 04-10-1977 in Edmonton.
2 Jody Ann Mosicke [1.10.3.3.2.12.12.2.2], geboren op 29-09-1979 in Edmonton.
3 Ryan Jason Mosicke [1.10.3.3.2.12.12.2.3], geboren op 25-05-1982 in Edmonton.

1.10.3.3.2.12.12.3 Jack Joshua Wiersma is geboren op 31-12-1959 in Edmonton, zoon van Hielke (Herman) Wiersma (zie 1.10.3.3.2.12.12) en Magdalena Johanna Hedwig (Lenie) Sukkel. Jack trouwde, 25 jaar oud, op 12-07-1985 in Edmonton met Audrey Gina Visser, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-07-1985 in Edmonton (West End Christian Reformed Church). Audrey is geboren op 24-08-1960 in Edmonton.

Kinderen van Jack en Audrey:

1 Anna Magdelena Wiersma [1.10.3.3.2.12.12.3.1], geboren op 22-01-1989 in Edmonton.
2 Joshua Wiersma [1.10.3.3.2.12.12.3.2], geboren op 22-01-1991 in Edmonton.

1.10.3.3.2.13 Lolke Haitzes Wiersma is geboren op 08-03-1887 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Jiskjen Klazes (Jiskje) Ringnalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1887. Lolke is overleden op 23-08-1953 in Oosthem, 66 jaar oud. Hij is begraven op 26-08-1953 in Oosthem. Lolke trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1910 in Wymbritsradeel met Janneke Minzes (Jans) van der Veen, 23 jaar oud. Jans is geboren op 03-07-1886 in Goïnga (gem. Wymbritseradeel), dochter van Minze Abrahams (Mintje) van der Veen en Klaaske Tjerks de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1886. Jans is overleden op 05-05-1955 in Oosthem, 68 jaar oud. Zij is begraven op 09-05-1955 in Oosthem.

Kinderen van Lolke en Jans:

1 J. WiersmaVolgt 1.10.3.3.2.13.1.
2 Haitze Wiersma, geboren op 07-10-1910 in IJlstVolgt 1.10.3.3.2.13.2.
3 Klaske Wiersma, geboren in 1913. Volgt 1.10.3.3.2.13.3.
4 Jiskje Wiersma, geboren op 14-07-1924. Volgt 1.10.3.3.2.13.4.
5 Trijntje Wiersma, geboren op 30-10-1926 in OosthemVolgt 1.10.3.3.2.13.5.
1.10.3.3.2.13.1 J. Wiersma, dochter van Lolke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.13) en Janneke Minzes (Jans) van der Veen. J. is overleden. J. trouwde met van der Veen. Hij is overleden.

1.10.3.3.2.13.2 Haitze Wiersma is geboren op 07-10-1910 in IJlst, zoon van Lolke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.13) en Janneke Minzes (Jans) van der Veen. Haitze is overleden op 27-02-2001 in Harlingen, 90 jaar oud. Hij is begraven op 03-03-2001 in Dronrijp (gem. Menaldumeradeel). Haitze trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1935 met Antje (Anne) Stapersma, 24 jaar oud. Anne is geboren op 25-06-1910 in Wommels. Anne is overleden op 22-10-1996 in Dronrijp (gem. Menaldumeradeel), 86 jaar oud. Zij is begraven op 26-10-1996 in Dronrijp (gem. Menaldumeradeel).

Kinderen van Haitze en Anne:

1 Nico Wiersma [1.10.3.3.2.13.2.1].
2 Janneke Wiersma [1.10.3.3.2.13.2.2].
3 Lolke Wiersma [1.10.3.3.2.13.2.3].
4 Anske Wiersma [1.10.3.3.2.13.2.4].
5 Klaske WiersmaVolgt 1.10.3.3.2.13.2.5.
1.10.3.3.2.13.2.5 Klaske Wiersma, dochter van Haitze Wiersma (zie 1.10.3.3.2.13.2) en Antje (Anne) Stapersma. Klaske trouwde met Van der Berg.
1.10.3.3.2.13.3 Klaske Wiersma is geboren in 1913, dochter van Lolke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.13) en Janneke Minzes (Jans) van der Veen. Klaske is overleden in 1999, 85 of 86 jaar oud. Klaske trouwde met J. de Haan. J. is overleden.

1.10.3.3.2.13.4 Jiskje Wiersma is geboren op 14-07-1924, dochter van Lolke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.13) en Janneke Minzes (Jans) van der Veen. Jiskje is overleden op 03-12-2002, 78 jaar oud. Zij is begraven in Oudemirdum (gem. Gaasterland). Jiskje trouwde met Otto Luinenberg. Otto is geboren op 04-07-1917. Otto is overleden op 12-04-2000, 82 jaar oud. Hij is begraven in Oudemirdum.

Kinderen van Jiskje en Otto:

1 Janneke Luinenberg [1.10.3.3.2.13.4.1], geboren in 1947.
2 Sjoukje Luinenberg [1.10.3.3.2.13.4.2], geboren in 1949.
1.10.3.3.2.13.5 Trijntje Wiersma is geboren op 30-10-1926 in Oosthem, dochter van Lolke Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.13) en Janneke Minzes (Jans) van der Veen. Trijntje is overleden op 17-10-1999 in Nieuw-Vennep, 72 jaar oud. Zij is begraven in Abbenes (algemeen). Trijntje trouwde met Gerrit van Es. Gerrit is geboren op 06-10-1923. Gerrit is overleden op 14-09-2015, 91 jaar oud. Hij is begraven in Abbenes (algemeen).

1.10.3.3.2.14 Piet Haitzes Wiersma is geboren op 18-07-1888 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Haitze Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.2) en Jiskjen Klazes (Jiskje) Ringnalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1888. Piet is overleden op 22-12-1958 in Oudega (gem. Wymbritsradeel), 70 jaar oud. Hij is begraven op 27-12-1958 in Oosthem. Piet trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1912 in Wymbritsradeel met Geeske Volberda, 19 jaar oud. Geeske is geboren op 10-02-1893 in Harich (gem. Gaasterland), dochter van Engele Symens Volberda en Hylkje Lammerts de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1893. Geeske is overleden op 26-09-1983, 90 jaar oud. Zij is begraven in Oosthem.

Kinderen van Piet en Geeske:

1 Haitze Wiersma, geboren op 06-09-1912 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.14.1.
2 Engele Wiersma, geboren op 27-05-1917 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.14.2.
3 Hijlke Wiersma, geboren op 16-09-1919 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.14.3.
4 Hylkje Geertje Wiersma [1.10.3.3.2.14.4], geboren in 04-1915 in Nijezijl. Hylkje is overleden op 11-02-1916 in Nijezijl, 10 maanden oud (oorzaak: Spaanse Griep).
5 Hylkje Geertje Wiersma, geboren op 05-01-1921 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.14.5.
6 Fonger Wiersma, geboren op 04-09-1922. Volgt 1.10.3.3.2.14.6.
7 Siemen Wiersma, geboren op 27-03-1925 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.14.7.
8 Jiskje Wiersma, geboren op 29-05-1931 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.14.8.
1.10.3.3.2.14.1 Haitze Wiersma is geboren op 06-09-1912 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Piet Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.14) en Geeske Volberda. Haitze is overleden. Haitze trouwde, 22 jaar oud, op 20-10-1934 in Sneek met Hiltje Schingenga, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 07-02-1958 in Sneek. Hiltje is geboren op 28-02-1903 in Wymbritseradeel. Hiltje is overleden.

1.10.3.3.2.14.2 Engele Wiersma is geboren op 27-05-1917 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), zoon van Piet Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.14) en Geeske Volberda. Engele is overleden op 01-09-1998, 81 jaar oud. Hij is begraven in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Engele:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 02-07-1945 in Rostock met Anna Tetsch, 44 jaar oud. Anna is geboren op 20-07-1900 in Viesecke, Kreis Westprignitz. Anna is overleden.
(2) trouwde met A. Lichtenbergh. A. is overleden.

1.10.3.3.2.14.3 Hijlke Wiersma is geboren op 16-09-1919 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), zoon van Piet Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.14) en Geeske Volberda. Hijlke is overleden. Hij is begraven in Koudum (alg ). Hijlke trouwde, 23 jaar oud, op 29-10-1942 in Balk (gem. Gaasterland) met Hendrikje van der Brug, 20 of 21 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1921 in Nijemirdum (gem. Gaasterland). Hendrikje is overleden. Zij is begraven in Koudum (alg ).

Kinderen van Hijlke en Hendrikje:

1 Piet Wiersma [1.10.3.3.2.14.3.1].
2 Janke Wiersma [1.10.3.3.2.14.3.2].
1.10.3.3.2.14.5 Hylkje Geertje Wiersma is geboren op 05-01-1921 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Piet Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.14) en Geeske Volberda. Hylkje is overleden op 23-05-1959 in Sneek, 38 jaar oud. Zij is begraven in Oudega (gem. Wymbritseradeel). Hylkje trouwde met Yke Valkema. Yke is geboren op 07-12-1916 in Oudega (gem. Wymbritseradeel). Yke is overleden op 04-01-1997 in Sneek, 80 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (gem. Wymbritseradeel).

1.10.3.3.2.14.6 Fonger Wiersma is geboren op 04-09-1922, zoon van Piet Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.14) en Geeske Volberda. Fonger is overleden op 09-01-2018 in Sneek, 95 jaar oud. Hij is begraven op 15-01-2018 in Gauw (gem. Wymbritseradeel). Fonger trouwde, 35 jaar oud, op 19-08-1958 met Trijntje (Tini) Bakker, 35 of 36 jaar oud. Tini is geboren in 1922.

Kinderen van Fonger en Tini:

1 Piet Wiersma [1.10.3.3.2.14.6.1].
2 Jaap Wiersma [1.10.3.3.2.14.6.2].
3 Geertje Wiersma [1.10.3.3.2.14.6.3].
4 Simon Wiersma [1.10.3.3.2.14.6.4].
5 Corrie Wiersma [1.10.3.3.2.14.6.5].
6 Riek Wiersma [1.10.3.3.2.14.6.6].
7 Elly Wiersma [1.10.3.3.2.14.6.7].
1.10.3.3.2.14.7 Siemen Wiersma is geboren op 27-03-1925 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Piet Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.14) en Geeske Volberda. Siemen is overleden. Siemen trouwde met J. Pijlman. J. is overleden.

1.10.3.3.2.14.8 Jiskje Wiersma is geboren op 29-05-1931 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Piet Haitzes Wiersma (zie 1.10.3.3.2.14) en Geeske Volberda. Jiskje trouwde, 21 jaar oud, op 08-05-1953 in Oudega (gem. Wymbritseradeel) met Huite Wolthuizen, 27 jaar oud. Huite is geboren op 31-05-1925 in IJlst, zoon van Jelle Huites Wolthuizen en Jacobje de Vlugt. Huite is overleden op 30-05-2014 in Heerhugowaard, 88 jaar oud. Hij is begraven op 04-06-2014 in Stompetoren.

Kinderen van Jiskje en Huite:

1 Geeske Wolthuizen, geboren in Sanfirden (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.2.14.8.1.
2 Coby Wolthuizen [1.10.3.3.2.14.8.2], geboren in IJlst.
3 Jelle Wolthuizen, geboren op 10-11-1959 in IJlstVolgt 1.10.3.3.2.14.8.3.
1.10.3.3.2.14.8.1 Geeske Wolthuizen is geboren in Sanfirden (gem. Wymbritseradeel), dochter van Huite Wolthuizen en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.14.8). Geeske trouwde met Kooij.
1.10.3.3.2.14.8.3 Jelle Wolthuizen is geboren op 10-11-1959 in IJlst, zoon van Huite Wolthuizen en Jiskje Wiersma (zie 1.10.3.3.2.14.8). Jelle is overleden op 11-06-2006, 46 jaar oud. Hij is begraven in Stompetoren. Jelle trouwde met Monique Kramer.

1.10.3.3.3 Jetske Foppes Wiersma is geboren op 12-08-1845 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Foppe Uiltjes Wiersma (zie 1.10.3.3) en Maike Haitses (Maaike) Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1845. Jetske is overleden op 24-02-1917 in Koudum, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1917. Zij is begraven op 27-02-1917 in Koudum ( begraafplaats Herv. Kerk). Jetske trouwde, 22 jaar oud, op 08-11-1867 in Wymbritsradeel met Sybren Jans de Jong, 24 jaar oud. Sybren is geboren op 06-12-1842 in Koudum, zoon van Jan Jacobs de Jong en Ittje Sybrens de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1842. Sybren is overleden op 05-05-1926 in Koudum, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1926. Hij is begraven op 08-05-1926 in Koudum ( begraafplaats Herv. Kerk).

Kinderen van Jetske en Sybren:

1 Ittje Sybrens de Jong, geboren op 15-08-1868 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.1.
2 Maaike Sybrens de Jong, geboren op 04-02-1870 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.2.
3 Jan Sybrens de Jong, geboren op 07-03-1872 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.3.
4 Foppe Sybrens de Jong, geboren op 28-04-1874 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.4.
5 Jakob Sybrens de Jong, geboren op 14-05-1876 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.5.
6 Haitze Sybrens de Jong, geboren op 07-11-1878 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.6.
7 Jeltje Sybrens de Jong [1.10.3.3.3.7], geboren op 06-02-1881 in Koudum. Jeltje is overleden op 21-04-1932 in Appelscha (gem. Ooststellingwerf), 51 jaar oud. Zij is begraven in Koudum ( begraafplaats Herv. Kerk). Jeltje bleef ongehuwd.
8 Hinke Sybrens de Jong [1.10.3.3.3.8], geboren op 23-02-1883 in Koudum. Hinke is overleden op 17-02-1885 in Koudum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1885.

1.10.3.3.3.1 Ittje Sybrens de Jong is geboren op 15-08-1868 in Koudum, dochter van Sybren Jans de Jong en Jetske Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.3). Ittje is overleden op 25-10-1894 in Koudum, 26 jaar oud. Ittje trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1893 in Koudum met Jan Dokkum, 29 jaar oud. Jan is geboren op 12-11-1863 in Warns, zoon van Willem Jans Dokkum en Grietje Jans Bouwstra. Jan is overleden op 14-08-1913 in Weststellingwerf, 49 jaar oud. Jan trouwde later op 12-06-1902 in Koudum met Rieme Cornelisd de Boer (1859-1922).

Kind van Ittje en Jan:

1 Willem Jans Dokkum, geboren op 14-03-1894 in Heeg (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.3.3.3.1.1.

1.10.3.3.3.1.1 Willem Jans Dokkum is geboren op 14-03-1894 in Heeg (gem. Wymbritseradeel), zoon van Jan Dokkum en Ittje Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1894. Willem is overleden op 11-09-1977, 83 jaar oud. Hij is begraven in Koudum ( begraafplaats Herv. Kerk). Willem trouwde, 27 jaar oud, op 17-11-1921 in Lemsterland met Meintje Jans van der Werff, 25 jaar oud. Meintje is geboren op 18-12-1895 in Echten (gem. Lemsterland), dochter van Jan Jans van der Werff en Harmke Koops Mast. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-12-1895. Meintje is overleden op 30-01-1981, 85 jaar oud. Zij is begraven in Koudum ( begraafplaats Herv. Kerk).

Kind van Willem en Meintje:

1 Harm Dokkum [1.10.3.3.3.1.1.1], geboren in 1927. Harm is overleden.

1.10.3.3.3.2 Maaike Sybrens de Jong is geboren op 04-02-1870 in Koudum, dochter van Sybren Jans de Jong en Jetske Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.3). Maaike is overleden op 23-09-1936 in Koudum, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1936. Maaike trouwde, 23 jaar oud, op 01-06-1893 in Koudum met Pier Jacobs Aukema, 22 jaar oud. Pier is geboren op 21-09-1870 in Nijehaske (gem. Haskerland), zoon van Jacob Piers Aukema en Durkjen Sjoukes van der Zee. Pier is overleden op 04-02-1947 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd), 76 jaar oud.

Kinderen van Maaike en Pier:

1 Jacob Piers Aukema, geboren op 17-10-1893 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.2.1.
2 Sybren Piers Aukema [1.10.3.3.3.2.2], geboren op 08-03-1895 in Koudum. Sybren is overleden op 12-10-1902 in Koudum, 7 jaar oud.
3 Sjouke Piers Aukema, geboren op 22-09-1896 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.2.3.
4 Ittje Piers Aukema, geboren op 03-03-1898 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.2.4.
5 Jan Piers Aukema [1.10.3.3.3.2.5], geboren op 18-08-1900 in Koudum. Jan is overleden.
6 naamloos Aukema [1.10.3.3.3.2.6], levenloos geboren zoon, geboren op 30-06-1904 in Koudum.
7 Sybren Piers Aukema, geboren op 05-12-1912 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.2.7.

1.10.3.3.3.2.1 Jacob Piers Aukema is geboren op 17-10-1893 in Koudum, zoon van Pier Jacobs Aukema en Maaike Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.2). Jacob is overleden op 23-12-1970 in Koudum, 77 jaar oud. Hij is begraven in Koudum. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 17-07-1919 in Koudum met Magdalena Nannes Fopma, 23 jaar oud. Magdalena is geboren op 25-08-1895 in Marssum (gem. Menaldumadeel). Magdalena is overleden op 25-10-1976 in Koudum, 81 jaar oud. Zij is begraven in Koudum.

Kinderen van Jacob en Magdalena:

1 Rieka Aukema [1.10.3.3.3.2.1.1].
2 Pier Aukema, geboren op 16-04-1922 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.2.1.2.
3 Nanne Aukema [1.10.3.3.3.2.1.3], geboren op 06-02-1925 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd). Nanne is overleden.
1.10.3.3.3.2.1.2 Pier Aukema is geboren op 16-04-1922 in Koudum, zoon van Jacob Piers Aukema (zie 1.10.3.3.3.2.1) en Magdalena Nannes Fopma. Pier is overleden op 28-10-1992, 70 jaar oud. Hij is begraven in Berlikum. Pier trouwde met Janke Travaille. Janke is geboren op 22-11-1927. Janke is overleden op 13-10-1987, 59 jaar oud.

1.10.3.3.3.2.3 Sjouke Piers Aukema is geboren op 22-09-1896 in Koudum, zoon van Pier Jacobs Aukema en Maaike Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.2). Sjouke is overleden op 30-11-1978 in Koudum, 82 jaar oud. Hij is begraven in Koudum. Sjouke trouwde, 25 jaar oud, op 17-11-1921 in Koudum met Grietje Rinkes van der Veen, 25 jaar oud. Grietje is geboren op 08-09-1896 in Koudum, dochter van Rinke Gosses van der Veen en Immetje Sipkes Westhof. Grietje is overleden op 07-08-1981 in Koudum, 84 jaar oud. Zij is begraven in Koudum (alg ).

Kinderen van Sjouke en Grietje:

1 Pier Aukema, geboren in 1922 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.2.3.1.
2 Rinke Aukema, geboren op 06-08-1928 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.2.3.2.
3 Jacob Aukema [1.10.3.3.3.2.3.3], geboren op 18-07-1930 in Koudum. Jacob is overleden op 05-11-1992 in Franeker, 62 jaar oud.
4 Aukema [1.10.3.3.3.2.3.4]. Hij is overleden.
1.10.3.3.3.2.3.1 Pier Aukema is geboren in 1922 in Koudum, zoon van Sjouke Piers Aukema (zie 1.10.3.3.3.2.3) en Grietje Rinkes van der Veen. Pier is overleden op 28-01-1992 v.Chr. in Berlikum, 3912 of 3913 jaar oud. Pier trouwde met Janke Travaille. Janke is overleden.
1.10.3.3.3.2.3.2 Rinke Aukema is geboren op 06-08-1928 in Koudum, zoon van Sjouke Piers Aukema (zie 1.10.3.3.3.2.3) en Grietje Rinkes van der Veen. Rinke is overleden op 05-09-2005 in Koudum, 77 jaar oud. Hij is begraven in Koudum (alg ). Rinke trouwde met Annie Hornstra. Annie is een dochter van Albert Hornstra en Pietje Jongsma.
1.10.3.3.3.2.4 Ittje Piers Aukema is geboren op 03-03-1898 in Koudum, dochter van Pier Jacobs Aukema en Maaike Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.2). Ittje is overleden op 13-01-1970 in Stavoren, 71 jaar oud. Zij is begraven in Stavoren (kerk). Ittje trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1923 in Koudum met Frederik Jans Bleeker, 29 jaar oud. Frederik is geboren op 17-10-1893 in Stavoren. Frederik is overleden op 10-04-1963 in Stavoren, 69 jaar oud. Hij is begraven in Stavoren (kerk).
1.10.3.3.3.2.7 Sybren Piers Aukema is geboren op 05-12-1912 in Koudum, zoon van Pier Jacobs Aukema en Maaike Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.2). Sybren is overleden. Sybren trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1936 in Opsterland met Marie van Eijk, 27 jaar oud. Marie is geboren op 17-05-1909 in Beets (gem. Opsterland). Marie is overleden.

1.10.3.3.3.3 Jan Sybrens de Jong is geboren op 07-03-1872 in Koudum, zoon van Sybren Jans de Jong en Jetske Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.3). Jan is overleden op 23-10-1956 in Dantumadeel, 84 jaar oud. Jan:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1894 in Koudum met Grietje Sytzes Sipkema, 20 jaar oud. Grietje is geboren op 21-10-1873 in Schettens (Gem. Wonseradeel). Grietje is overleden op 28-07-1922 in Koudum, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 02-08-1931 in Hoogeveen met Geertje Lucas Robaard, 49 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 13-10-1936 in Assen. Geertje is geboren op 03-08-1881 in Hoogeveen. Geertje is overleden op 08-04-1951 in Zwolle, 69 jaar oud.

Kinderen van Jan en Grietje:

1 Baukje de Jong [1.10.3.3.3.3.1], geboren op 20-07-1894 in Koudum. Baukje is overleden op 04-01-1952 in Rijs (gem. Gaasterland), 57 jaar oud.
2 Sybren de Jong [1.10.3.3.3.3.2], geboren op 01-10-1895 in Koudum. Sybren is overleden.
3 Jetske de Jong [1.10.3.3.3.3.3], geboren op 01-04-1897 in Molkwerum. Jetske is overleden.
4 Hinke de Jong [1.10.3.3.3.3.4], geboren op 28-04-1898 in Koudum. Hinke is overleden op 12-08-1975 in Gaastmeer, 77 jaar oud.
5 Sytze de Jong [1.10.3.3.3.3.5], geboren op 25-12-1900 in Molkwerum. Sytze is overleden.
6 Maaike de Jong, geboren op 24-03-1902 in MolkwerumVolgt 1.10.3.3.3.3.6.
7 Pieter de Jong [1.10.3.3.3.3.7], geboren op 12-05-1903 in Molkwerum. Pieter is overleden.
8 Pietertje de Jong [1.10.3.3.3.3.8], geboren op 23-07-1904 in Molkwerum. Pietertje is overleden.
9 Ittje de Jong [1.10.3.3.3.3.9], geboren op 20-05-1906 in Molkwerum. Ittje is overleden.
10 Pieter de Jong [1.10.3.3.3.3.10], geboren op 11-07-1907 in Molkwerum. Pieter is overleden.
11 Jeltje de Jong [1.10.3.3.3.3.11], geboren op 07-09-1909 in Molkwerum. Jeltje is overleden.
12 Foppe de Jong [1.10.3.3.3.3.12], geboren op 12-09-1911 in Molkwerum. Foppe is overleden.

1.10.3.3.3.3.6 Maaike de Jong is geboren op 24-03-1902 in Molkwerum, dochter van Jan Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.3) en Grietje Sytzes Sipkema. Maaike is overleden op 24-09-1953 in Warns, 51 jaar oud. Maaike trouwde, 21 jaar oud, op 07-06-1923 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd) met Sibbele Klazes Muizelaar, 21 of 22 jaar oud. Sibbele is geboren in 1901 in Warns (gem. Hemelumer Oldeferd), zoon van Klaas Muizelaar en Gatske Zeldenrst. Sibbele is overleden.

Kind van Maaike en Sibbele:

1 Gatske Muizelaar [1.10.3.3.3.3.6.1], geboren op 23-05-1924 in Warns (gem. Hemelumer Oldeferd). Gatske is overleden op 04-04-1954 in Den Haag, 29 jaar oud.

1.10.3.3.3.4 Foppe Sybrens de Jong is geboren op 28-04-1874 in Koudum, zoon van Sybren Jans de Jong en Jetske Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.3). Foppe is overleden op 26-10-1959 in Koudum, 85 jaar oud. Foppe trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1897 in Koudum met Yke Bootsma, 21 jaar oud. Yke is geboren op 13-05-1876 in Bozum (gem. Baarderadeel). Yke is overleden op 10-08-1942 in Koudum ( gem. Hemelumer Oldeferd), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1942.

Kinderen van Foppe en Yke:

1 Sybren Foppes de Jong, geboren op 27-05-1898 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.4.1.
2 Sjoerdtje de Jong, geboren op 24-04-1900 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.4.2.
3 Willem de Jong, geboren op 09-04-1902 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.4.3.
1.10.3.3.3.4.1 Sybren Foppes de Jong is geboren op 27-05-1898 in Koudum, zoon van Foppe Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.4) en Yke Bootsma. Sybren is overleden op 10-07-1982 in Koudum, 84 jaar oud. Hij is begraven in Koudum (algemene begraafplaats). Sybren trouwde op 18-06-1825 in Sneek met Klaaske Ruurds Abma. Klaaske is geboren op 01-08-1894 in Folsgare, dochter van Ruurd Rients Abma en Johannetje Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1896. Klaaske is overleden op 17-08-1958, 64 jaar oud. Zij is begraven in Koudum (algemene begraafplaats). Het huwelijk van Sybren en Klaaske bleef kinderloos.
1.10.3.3.3.4.2 Sjoerdtje de Jong is geboren op 24-04-1900 in Koudum, dochter van Foppe Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.4) en Yke Bootsma. Sjoerdtje is overleden op 21-11-1967 in Koudum, 67 jaar oud. Zij is begraven in Koudum (algemene begraafplaats). Sjoerdtje trouwde, 23 jaar oud, op 14-02-1924 in Koudum met Ype Sikkes de Jong, 23 jaar oud. Ype is geboren op 15-05-1900 in Engelen (gem. Menaldumadeel). Ype is overleden op 31-03-1973 in Koudum, 72 jaar oud. Hij is begraven in Koudum (alg ).

1.10.3.3.3.4.3 Willem de Jong is geboren op 09-04-1902 in Koudum, zoon van Foppe Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.4) en Yke Bootsma. Willem is overleden op 02-08-1937 in Leeuwarden, 35 jaar oud. Hij is begraven in Koudum (algemene begraafplaats). Willem trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1925 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd) met Jetske Eeuwes de Vries, 26 jaar oud. Jetske is geboren op 21-06-1898 in Scharl. Jetske is overleden op 15-04-1981 in Koudum, 82 jaar oud. Zij is begraven in Koudum (algemene begraafplaats).

Kinderen van Willem en Jetske:

1 Ieke de Jong [1.10.3.3.3.4.3.1].
2 Hieke Eeuw de Jong [1.10.3.3.3.4.3.2].
3 Foppe Sybren de Jong [1.10.3.3.3.4.3.3], geboren op 02-11-1935 in Koudum. Foppe is overleden op 21-02-2001 in Koudum, 65 jaar oud.

1.10.3.3.3.5 Jakob Sybrens de Jong is geboren op 14-05-1876 in Koudum, zoon van Sybren Jans de Jong en Jetske Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.3). Jakob is overleden op 03-01-1940 in Koudum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1940. Jakob trouwde, 39 jaar oud, op 21-05-1915 in Koudum met Zeger Hiddes Koornstra, 37 jaar oud. Zeger is geboren op 09-12-1877 in Koudum, dochter van Hidde Rinzes Koornstra en Aaltje Sikkes de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1877. Zeger is overleden op 05-04-1945 in Koudum, 67 jaar oud. Zij is begraven in Koudum (algemene begraafplaats).

Kinderen van Jakob en Zeger:

1 Hidde de Jong, geboren op 16-08-1916 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.5.1.
2 Jetske de Jong, geboren op 29-10-1917 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.5.2.
3 Sybren de Jong [1.10.3.3.3.5.3], geboren op 14-06-1919 in Koudum. Sybren is overleden op 12-07-2000 in Sneek, 81 jaar oud. Hij is begraven in Koudum (algemene begraafplaats). Sybren bleef ongehuwd.

1.10.3.3.3.5.1 Hidde de Jong is geboren op 16-08-1916 in Koudum, zoon van Jakob Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.5) en Zeger Hiddes Koornstra. Hidde is overleden op 12-06-2000, 83 jaar oud. Hij is begraven in Koudum (algemene begraafplaats). Hidde trouwde, 19 jaar oud, op 07-05-1936 in Westdongeradeel met Trijntje Vonk, 18 jaar oud. Trijntje is geboren op 13-09-1917 in Wierum, dochter van Tjipke Hilles Vonk en Sjoukje Jans Van der Zee. Trijntje is overleden op 03-12-1991, 74 jaar oud.

Kinderen van Hidde en Trijntje:

1 Jacob de Jong [1.10.3.3.3.5.1.1].
2 Zeger de Jong [1.10.3.3.3.5.1.2].
1.10.3.3.3.5.2 Jetske de Jong is geboren op 29-10-1917 in Koudum, dochter van Jakob Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.5) en Zeger Hiddes Koornstra. Jetske is overleden op 28-03-2015 in Koudum, 97 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-2015 in Koudum. Jetske trouwde met Douwe Leenstra. Douwe is geboren op 13-08-1910 in Oosthem, zoon van Auke Leenstra en Rinske Douwes Gorter. Douwe is overleden op 25-08-1967, 57 jaar oud. Hij is begraven in Koudum (alg ).

1.10.3.3.3.6 Haitze Sybrens de Jong is geboren op 07-11-1878 in Koudum, zoon van Sybren Jans de Jong en Jetske Foppes Wiersma (zie 1.10.3.3.3). Haitze is overleden op 09-09-1955 in Bolsward, 76 jaar oud. Hij is begraven in Koudum (algemene begraafplaats). Haitze trouwde, 27 jaar oud, op 01-06-1906 in Koudum met Ittje Jacobs Reinstra, 22 jaar oud. Ittje is geboren op 10-12-1883 in Koudum, dochter van Jacob Jurjens Reinstra en Botke Sipkes Zeldenthuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1883. Ittje is overleden op 19-11-1969 in Sneek, 85 jaar oud. Zij is begraven op 22-11-1969 in Koudum.

Kinderen van Haitze en Ittje:

1 naamloos de Jong [1.10.3.3.3.6.1], levenloos geboren kind, geboren op 05-03-1908 in Koudum.
2 Jetske de Jong [1.10.3.3.3.6.2], geboren op 10-04-1911 in Koudum. Jetske is overleden op 18-12-1995 in Koudum, 84 jaar oud.
3 Sijbren Haitzes de Jong, geboren op 20-03-1912 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.6.3.
4 Jacob de Jong [1.10.3.3.3.6.4], geboren op 20-03-1912 in Koudum. Jacob is overleden.
5 Botke Trijntje de Jong, geboren op 13-03-1919 in KoudumVolgt 1.10.3.3.3.6.5.

1.10.3.3.3.6.3 Sijbren Haitzes de Jong is geboren op 20-03-1912 in Koudum, zoon van Haitze Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.6) en Ittje Jacobs Reinstra. Sijbren is overleden op 14-05-2000 in Koudum, 88 jaar oud. Hij is begraven in Koudum ( begraafplaats Herv. Kerk). Sijbren trouwde, 30 jaar oud, op 26-08-1942 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd ca) met Tietje (Tiete) Visser, 25 jaar oud. Tiete is geboren op 05-06-1917 in Koudum, dochter van Durk Wabes Visser en Ybeltje Douwes Schakel. Tiete is overleden op 11-02-2013 in Koudum, 95 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-2013 in Koudum ( begraafplaats Herv. Kerk).

Kinderen van Sijbren en Tiete:

1 IJbeltje de JongVolgt 1.10.3.3.3.6.3.1.
2 Haitze de Jong [1.10.3.3.3.6.3.2].
3 Durk de Jong [1.10.3.3.3.6.3.3]. Durk is overleden.
4 Jacob de Jong [1.10.3.3.3.6.3.4].
1.10.3.3.3.6.3.1 IJbeltje de Jong, dochter van Sijbren Haitzes de Jong (zie 1.10.3.3.3.6.3) en Tietje (Tiete) Visser. IJbeltje trouwde met Henk de Koe.
1.10.3.3.3.6.5 Botke Trijntje de Jong is geboren op 13-03-1919 in Koudum, dochter van Haitze Sybrens de Jong (zie 1.10.3.3.3.6) en Ittje Jacobs Reinstra. Botke is overleden op 09-07-2008 in Sneek, 89 jaar oud. Zij is begraven in Koudum (alg ). Botke trouwde met Pieter Haring Amsterdam. Pieter is overleden op 08-07-1976 in Sneek. Hij is begraven in Koudum (alg ).

1.10.3.4 Baukjen Uiltjes Wiersma is geboren op 06-03-1800 in Oudega (Wymbritseradeel), dochter van Uilke Pieters (Uiltje) Wiersma (zie 1.10.3) en Lolkjen Sybrens (Lolkien) Bruinsma. Zij is gedoopt op 16-03-1800 in Oudega (Wymbritseradeel). Baukjen is overleden op 09-04-1887 in Gaastmeer, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1887. Baukjen trouwde, 19 jaar oud, op 04-09-1819 in Wymbritsradeel met Klaas Hendriks Venema, 25 of 26 jaar oud. Klaas is geboren in 1793. Klaas is overleden op 03-06-1858 in Gaastmeer, 64 of 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1858.

Kinderen van Baukjen en Klaas:

1 Hendrik Klazes Venema [1.10.3.4.1], geboren op 18-09-1819 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Hendrik is overleden.
2 Uiltje Klazes Venema [1.10.3.4.2], geboren op 14-01-1822 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Uiltje is overleden.
3 Baukjen Klazes Venema [1.10.3.4.3], geboren op 20-06-1824 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Baukjen is overleden.
4 Uiltje Klazes Venema [1.10.3.4.4], geboren op 18-05-1827 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Uiltje is overleden.
5 Foppe Klazes Venema [1.10.3.4.5], geboren op 16-09-1829 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Foppe is overleden.
6 Lolke Klazes Venema [1.10.3.4.6], geboren op 26-05-1832 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Lolke is overleden.
7 Bauke Klazes Venema [1.10.3.4.7], geboren op 29-07-1835 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Bauke is overleden.
8 Jan Klazes Venema [1.10.3.4.8], geboren op 16-07-1838 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Jan is overleden.
9 Anne Klazes Venema [1.10.3.4.9], geboren op 07-10-1840 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Anne is overleden.
1.10.3.5 Uilkjen Uiltjes Wiersma is geboren op 15-05-1802 in Oudega (Wymbritseradeel), dochter van Uilke Pieters (Uiltje) Wiersma (zie 1.10.3) en Lolkjen Sybrens (Lolkien) Bruinsma. Zij is gedoopt op 30-05-1802 in Oudega (Wymbritseradeel). Uilkjen is overleden op 16-08-1875 in Wommels, 73 jaar oud. Uilkjen trouwde, 26 jaar oud, op 27-05-1828 in Wymbritsradeel met Tjerk Dirks Wijma, 29 of 30 jaar oud. Tjerk is geboren in 1798 in Grouw (gem. Idaarderadeel), zoon van Durk Tjebbes Wijma en Pietje Aukes. Tjerk is overleden op 15-03-1866 in Wommels, 67 of 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1866.
1.10.3.7 Trijntje Uiltjes Wiersma is geboren op 30-10-1806 in Oudega (Wymbritseradeel), dochter van Uilke Pieters (Uiltje) Wiersma (zie 1.10.3) en Lolkjen Sybrens (Lolkien) Bruinsma. Zij is gedoopt op 16-11-1806 in Oudega (Wymbritseradeel). Trijntje is overleden op 25-02-1872 in Oosterwierum, 65 jaar oud. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op 21-05-1836 in Wymbritsradeel met Marten Stoffels van der Goot, 30 jaar oud. Marten is geboren op 11-04-1806 in Wijckel. Hij is gedoopt op 04-05-1806 in Wijckel. Marten is overleden op 21-04-1889 in Oosterwierum, 83 jaar oud.

1.10.4 Sietze Pieters Wiersma is geboren op 10-06-1767 in Abbega, zoon van Pijter Rienks (Pieter) Wiersma (zie 1.10) en Baukjen Uilkes. Hij is gedoopt op 21-06-1767 in Abbega, Oosthem, Folsgare. Sietze is overleden op 18-11-1809 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 42 jaar oud. Hij is begraven op 19-11-1809 in Oosthem. Sietze trouwde, 20 jaar oud, op 16-09-1787 in Abbega met Femmigje Minks (Femke) Tibma, 27 jaar oud. Femke is geboren op 23-02-1760 in Abbega. Zij is gedoopt op 24-02-1760 in Abbega. Femke is overleden op 22-03-1812 in Nijland, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1812.

Kinderen van Sietze en Femke:

1 Pieter Sietzes Wiersma [1.10.4.1], geboren op 23-07-1788 in Oosthem. Hij is gedoopt op 10-08-1788 in Oosthem. Pieter is overleden vóór 1800, ten hoogste 12 jaar oud.
2 Grietje Sietzes Wiersma, geboren op 07-03-1791 in OosthemVolgt 1.10.4.2.
3 Baukjen Sietzes Wiersma [1.10.4.3], geboren op 29-01-1794 in Oosthem. Zij is gedoopt op 09-02-1794 in Oosthem. Baukjen is overleden op 25-08-1866 in Oosthem, 72 jaar oud.
4 Minke Sietzes Wiersma, geboren op 26-04-1797 in OosthemVolgt 1.10.4.4.
5 Pieter Sietzes (Pyter Sietzes) Wiersma, geboren op 30-05-1800 in OosthemVolgt 1.10.4.5.
6 Anna Sietzes Wiersma [1.10.4.6], geboren op 13-01-1806 in Oosthem. Zij is gedoopt op 26-01-1806 in Oosthem. Anna is overleden.
1.10.4.2 Grietje Sietzes Wiersma is geboren op 07-03-1791 in Oosthem, dochter van Sietze Pieters Wiersma (zie 1.10.4) en Femmigje Minks (Femke) Tibma. Zij is gedoopt op 20-03-1791 in Oosthem. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 22-04-1814 in Wymbritseradeel met Douwe Durks Talma, 22 jaar oud. Douwe is geboren op 02-08-1791 in Scharnegoutum (gem. Wymbritseradeel). Douwe is overleden.

1.10.4.4 Minke Sietzes Wiersma is geboren op 26-04-1797 in Oosthem, dochter van Sietze Pieters Wiersma (zie 1.10.4) en Femmigje Minks (Femke) Tibma. Zij is gedoopt op 14-05-1797 in Oosthem. Minke is overleden op 14-09-1845 in Westhem (gem. Wymbritseradeel), 48 jaar oud. Minke trouwde, 24 jaar oud, op 06-10-1821 in Wymbritsradeel met Ulbe Tjeerds de Boer, 24 jaar oud. Ulbe is geboren op 11-05-1797 in Heeg. Hij is gedoopt op 04-06-1797 in Oosthem, Abbega, Folsgare. Ulbe is overleden op 24-02-1858 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), 60 jaar oud.

Kinderen van Minke en Ulbe:

1 Anna Ulbes de Boer, geboren op 25-08-1822 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.4.1.
2 Sytse Ulbes de Boer [1.10.4.4.2], geboren op 11-10-1825 in Abbega. Sytse is overleden.
3 Fimmigje Ulbes de Boer [1.10.4.4.3], geboren op 11-03-1827 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Fimmigje is overleden.
4 Tjeerd Ulbes de Boer [1.10.4.4.4], geboren op 16-11-1830 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Tjeerd is overleden.
5 Ymkje Ulbes de Boer [1.10.4.4.5], geboren op 27-03-1834 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Ymkje is overleden.
6 Sytze Ulbes de Boer [1.10.4.4.6], geboren op 17-01-1840 in Westhem (gem. Wymbritseradeel). Sytze is overleden.

1.10.4.4.1 Anna Ulbes de Boer is geboren op 25-08-1822 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Ulbe Tjeerds de Boer en Minke Sietzes Wiersma (zie 1.10.4.4). Anna is overleden op 24-05-1860 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), 37 jaar oud. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1846 in Wymbritseradeel met Jan Douwes Plantinga, 30 jaar oud. Jan is geboren op 05-09-1815 in Westhem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Douwe freerks Plantinga en Antje Tjalkes Reinsma. Jan is overleden.

Kinderen van Anna en Jan:

1 Minke Jans Plantinga, geboren op 24-07-1847 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.4.1.1.
2 Douwe Jans Plantinga [1.10.4.4.1.2], geboren op 16-06-1849 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Douwe is overleden.
3 Douwe Jans Plantinga [1.10.4.4.1.3], geboren op 06-01-1851 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Douwe is overleden.
4 Antje Jans Plantinga [1.10.4.4.1.4], geboren op 26-10-1852 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Antje is overleden.
5 Ulbe Jans Plantinga [1.10.4.4.1.5], geboren op 25-07-1854 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Ulbe is overleden.

1.10.4.4.1.1 Minke Jans Plantinga is geboren op 24-07-1847 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), dochter van Jan Douwes Plantinga en Anna Ulbes de Boer (zie 1.10.4.4.1). Minke is overleden op 18-04-1922 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), 74 jaar oud. Minke:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 15-09-1870 in Wonseradeel met Dirk Elings Agema, 27 jaar oud. Dirk is geboren op 23-06-1843 in Wons (gem. Wonseradeel). Dirk is overleden op 29-01-1875 in Gaast (gem. Wonseradeel), 31 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 24-05-1879 in Wymbritseradeel met Sijtze Fredinands Bijzet, 29 jaar oud. Sijtze is geboren op 11-04-1850 in Terband (gem. AEngwirden). Sijtze is overleden op 20-07-1914 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), 64 jaar oud. Sijtze is weduwnaar van Antje Aebes Pronk (1849-1876), met wie hij trouwde op 06-04-1872 in Smallingerland.

Kinderen van Minke en Dirk:

1 naamloos Agema [1.10.4.4.1.1.1], levenloos geboren dochter, geboren op 05-07-1871 in Gaast (gem. Wonseradeel).
2 Anna Durks Agema, geboren op 21-04-1873 in Gaast (gem. Wonseradeel)Volgt 1.10.4.4.1.1.2.

Kinderen van Minke en Sijtze:

3 Fimmigje Sijtzes Bijzet [1.10.4.4.1.1.3], geboren op 09-07-1880 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel). Fimmigje is overleden op 18-04-1881 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), 9 maanden oud.
4 Fimmigje Sijtzes Bijzet, geboren op 21-08-1881 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.4.1.1.4.
5 Klaaske Sijtzes Bijzet, geboren op 17-05-1884 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.4.1.1.5.
6 Ferdinand Johannes Sijtzes Bijzet, geboren op 13-07-1887 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.4.1.1.6.

1.10.4.4.1.1.2 Anna Durks Agema is geboren op 21-04-1873 in Gaast (gem. Wonseradeel), dochter van Dirk Elings Agema en Minke Jans Plantinga (zie 1.10.4.4.1.1). Anna is overleden op 15-06-1949 in Wommels (Hennaarderadeel), 76 jaar oud. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1897 in Wymbritseradeel met Durk Jurjens Posthuma, 23 jaar oud. Durk is geboren op 02-08-1873 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel). Durk is overleden op 22-11-1964 in Wommels (Hennaarderadeel), 91 jaar oud.

Kinderen van Anna en Durk:

1 Minke Posthuma [1.10.4.4.1.1.2.1], geboren op 02-09-1898 in Hidaard (gem. Hennaarderadeel). Minke is overleden op 26-04-1902 in Hidaard (gem. Hennaarderadeel), 3 jaar oud.
2 Tietje (Tietsie) Posthuma, geboren op 01-11-1899 in Hidaard (gem. Hennaarderadeel)Volgt 1.10.4.4.1.1.2.2.
3 Minke Posthuma [1.10.4.4.1.1.2.3], geboren op 17-08-1902 in Oosterend (gem. Hennaarderadeel). Minke is overleden.
4 Jurjen Posthuma [1.10.4.4.1.1.2.4], geboren op 22-12-1904 in Oosterend (gem. Hennaarderadeel). Jurjen is overleden.
5 Fim Posthuma, geboren op 28-03-1909 in Oosterend (gem. Hennaarderadeel)Volgt 1.10.4.4.1.1.2.5.
6 Durkje Posthuma, geboren op 11-09-1916 in Wommels (Hennaarderadeel)Volgt 1.10.4.4.1.1.2.6.
1.10.4.4.1.1.2.2 Tietje (Tietsie) Posthuma is geboren op 01-11-1899 in Hidaard (gem. Hennaarderadeel), dochter van Durk Jurjens Posthuma en Anna Durks Agema (zie 1.10.4.4.1.1.2). Tietsie is overleden. Tietsie trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1922 in Hennaard (gem. Hennaarderadeel) met Yme Jans Jansen, 24 jaar oud. Yme is geboren op 02-10-1897 in Oppenhuizen. Yme is overleden.
1.10.4.4.1.1.2.5 Fim Posthuma is geboren op 28-03-1909 in Oosterend (gem. Hennaarderadeel), dochter van Durk Jurjens Posthuma en Anna Durks Agema (zie 1.10.4.4.1.1.2). Fim is overleden. Fim trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1935 in Franekeradeel met Herke Tuinstra, 27 of 28 jaar oud. Herke is geboren in 1907 in Dongjum. Herke is overleden.
1.10.4.4.1.1.2.6 Durkje Posthuma is geboren op 11-09-1916 in Wommels (Hennaarderadeel), dochter van Durk Jurjens Posthuma en Anna Durks Agema (zie 1.10.4.4.1.1.2). Durkje is overleden. Durkje trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1941 in Barradeel met Thomas Binnema, 23 of 24 jaar oud. Thomas is geboren in 1917 in Minnertsga (gem. Barradeel). Thomas is overleden.
1.10.4.4.1.1.4 Fimmigje Sijtzes Bijzet is geboren op 21-08-1881 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), dochter van Sijtze Fredinands Bijzet en Minke Jans Plantinga (zie 1.10.4.4.1.1). Fimmigje is overleden. Fimmigje trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1904 in Wymbritseradeel met Anske Taekes Zeilstra, 20 of 21 jaar oud. Anske is geboren in 1883 in Hommerts (gem. Wymbritsradeel). Anske is overleden.
1.10.4.4.1.1.5 Klaaske Sijtzes Bijzet is geboren op 17-05-1884 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), dochter van Sijtze Fredinands Bijzet en Minke Jans Plantinga (zie 1.10.4.4.1.1). Klaaske is overleden. Klaaske trouwde, 20 jaar oud, op 14-01-1905 in Hennaarderadeel met Klaas Nijholt, 22 of 23 jaar oud. Klaas is geboren in 1882 in Hidaard (gem. Hennaarderadeel). Klaas is overleden.
1.10.4.4.1.1.6 Ferdinand Johannes Sijtzes Bijzet is geboren op 13-07-1887 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), zoon van Sijtze Fredinands Bijzet en Minke Jans Plantinga (zie 1.10.4.4.1.1). Ferdinand is overleden. Ferdinand trouwde, 24 jaar oud, op 18-09-1911 in Sneek met Antje Wybes Langius, 26 of 27 jaar oud. Antje is geboren in 1884 in Sneek. Antje is overleden.

1.10.4.5 Pieter Sietzes (Pyter Sietzes) Wiersma is geboren op 30-05-1800 in Oosthem, zoon van Sietze Pieters Wiersma (zie 1.10.4) en Femmigje Minks (Femke) Tibma. Hij is gedoopt op 08-06-1800 in Oosthem. Pyter Sietzes is overleden op 28-07-1881 in Wymbritsradeel, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-07-1881. Hij is begraven in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Pyter Sietzes trouwde, 27 jaar oud, op 04-09-1827 in Wymbritsradeel met Fokjen Keimpes (Fokje) Groenveld, 20 jaar oud. Fokje is geboren op 21-03-1807 in IJlst, dochter van Keimpe Rienks Groenveld en Ietje Pieters Wytzes. Fokje is overleden op 24-01-1876 in Wymbritsradeel, 68 jaar oud.

Kinderen van Pyter Sietzes en Fokje:

1 Sytse Pieters Wiersma [1.10.4.5.1], geboren op 23-06-1828 in IJlst. Sytse is overleden op 29-06-1828 in IJlst, 6 dagen oud.
2 Sytse Pieters Wiersma [1.10.4.5.2], geboren op 09-12-1829 in IJlst. Sytse is overleden op 24-11-1831 in IJlst, 1 jaar oud.
3 Sytze Pieters Wiersma, geboren op 25-02-1832 in IJlstVolgt 1.10.4.5.3.
4 Yttje Pieters Wiersma, geboren op 23-08-1834 in WymbritsradeelVolgt 1.10.4.5.4.
5 Femmigje Pieters Wiersma, geboren op 15-11-1836 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.5.
6 Doite Pieters Wiersma, geboren op 06-07-1839 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel)Volgt 1.10.4.5.6.
7 Keimpe Pieters Wiersma [1.10.4.5.7], geboren op 09-03-1842 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1842. Keimpe is overleden op 15-06-1850 in Wymbritsradeel, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1850.
8 Rienk Pieters Wiersma, geboren op 06-12-1844 in WymbritsradeelVolgt 1.10.4.5.8.
9 Anna Pieters Wiersma [1.10.4.5.9], geboren op 08-02-1847 in Wymbritsradeel. Anna is overleden op 13-02-1847 in Wymbritsradeel, 5 dagen oud.
10 Anna Pieters Wiersma, geboren op 20-03-1848 in WymbritsradeelVolgt 1.10.4.5.10.

1.10.4.5.3 Sytze Pieters Wiersma is geboren op 25-02-1832 in IJlst, zoon van Pieter Sietzes (Pyter Sietzes) Wiersma (zie 1.10.4.5) en Fokjen Keimpes (Fokje) Groenveld. Sytze is overleden op 01-12-1915 in Wymbritsradeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1915. Sytze trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1855 in Wymbritsradeel met Geertje Hotzes Rusticus, 21 jaar oud. Geertje is geboren op 24-04-1834 in Wymbritsradeel. Geertje is overleden op 02-02-1891 in Wymbritsradeel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1891.

Kinderen van Sytze en Geertje:

1 Pieter Sytzes Wiersma, geboren op 13-10-1856 in AbbegaVolgt 1.10.4.5.3.1.
2 Hotze Sytzes Wiersma [1.10.4.5.3.2], geboren op 28-12-1859 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1859. Hotze is overleden op 17-06-1860 in Abbega, 5 maanden oud. Hij is begraven in Abbega.
3 Hinke Sytzes Wiersma, geboren op 15-09-1862 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.3.
4 Hotze Sytzes Wiersma, geboren op 28-10-1863 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.4.
5 Fokje Sytzes Wiersma, geboren op 24-11-1864 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.5.

1.10.4.5.3.1 Pieter Sytzes Wiersma is geboren op 13-10-1856 in Abbega, zoon van Sytze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3) en Geertje Hotzes Rusticus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1856. Pieter is overleden op 27-03-1943 in Abbega, 86 jaar oud. Hij is begraven in Oosthem. Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1885 in Wymbritsradeel met Willemke Petrus’ Greydanus, 24 jaar oud. Willemke is geboren op 07-05-1861 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Willemke is overleden op 26-11-1931 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 70 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Willemke:

1 Geertje Pieters Wiersma, geboren op 10-10-1886 in WymbritsradeelVolgt 1.10.4.5.3.1.1.
2 Hiltje Pieters Wiersma, geboren op 20-11-1888 in WymbritsradeelVolgt 1.10.4.5.3.1.2.
3 Sytze Pieters Wiersma, geboren op 11-12-1890 in AbbegaVolgt 1.10.4.5.3.1.3.
4 Petrus Pieters Wiersma, geboren op 05-09-1893 in OosthemVolgt 1.10.4.5.3.1.4.
5 Hotze Pieters Wiersma, geboren op 22-10-1895 in AbbegaVolgt 1.10.4.5.3.1.5.
6 Ruurdje Wiersma [1.10.4.5.3.1.6], geboren op 22-01-1898 in Abbega. Ruurdje is overleden op 24-10-1987 in Drachten, 89 jaar oud.
7 Rienk Pieters Wiersma, geboren op 22-10-1899 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.1.7.
8 Jentje Wiersma, geboren op 29-12-1901 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.1.8.

1.10.4.5.3.1.1 Geertje Pieters Wiersma is geboren op 10-10-1886 in Wymbritsradeel, dochter van Pieter Sytzes Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1) en Willemke Petrus’ Greydanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1886. Geertje is overleden op 12-09-1974, 87 jaar oud. Zij is begraven in Heeg. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1911 in Wymbritseradeel met Sijbren Jans Boschma, 24 jaar oud. Sijbren is geboren op 03-02-1887 in Hartwerd (gem. Wonseradeel). Sijbren is overleden op 18-10-1973, 86 jaar oud. Hij is begraven in Heeg.

Kinderen van Geertje en Sijbren:

1 Willemke Boschma, geboren op 24-07-1912. Volgt 1.10.4.5.3.1.1.1.
2 Jan Boschma, geboren op 18-09-1915 in HeegVolgt 1.10.4.5.3.1.1.2.
3 Pieter Boschma, geboren op 11-02-1917 in HeegVolgt 1.10.4.5.3.1.1.3.
4 Bouke Fongers BoschmaVolgt 1.10.4.5.3.1.1.4.
5 Sytse Boschma [1.10.4.5.3.1.1.5].
6 Sjoeke BoschmaVolgt 1.10.4.5.3.1.1.6.
7 Petrus (Peet) Boschma [1.10.4.5.3.1.1.7].

1.10.4.5.3.1.1.1 Willemke Boschma is geboren op 24-07-1912, dochter van Sijbren Jans Boschma en Geertje Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.1). Willemke is overleden. Zij is begraven in Heeg.

Kind van Willemke uit onbekende relatie:

1 Willem BoschmaVolgt 1.10.4.5.3.1.1.1.1.
1.10.4.5.3.1.1.1.1 Willem Boschma, zoon van Willemke Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.1). Willem begon een relatie met Alie Wester.

1.10.4.5.3.1.1.2 Jan Boschma is geboren op 18-09-1915 in Heeg, zoon van Sijbren Jans Boschma en Geertje Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.1). Jan is overleden op 14-03-1988, 72 jaar oud. Hij is begraven in Heeg. Jan trouwde met Durkje Schotanus. Durkje is geboren op 30-10-1918. Durkje is overleden op 06-08-1997, 78 jaar oud. Zij is begraven in Heeg.

Kinderen van Jan en Durkje:

1 Richt Boschma [1.10.4.5.3.1.1.2.1].
2 Geertje Boschma [1.10.4.5.3.1.1.2.2].
3 Gatske Boschma [1.10.4.5.3.1.1.2.3].
4 Siep Boschma [1.10.4.5.3.1.1.2.4].
5 Martje Boschma [1.10.4.5.3.1.1.2.5].
6 Willem Boschma [1.10.4.5.3.1.1.2.6].
7 Pieter Boschma [1.10.4.5.3.1.1.2.7].

1.10.4.5.3.1.1.3 Pieter Boschma is geboren op 11-02-1917 in Heeg, zoon van Sijbren Jans Boschma en Geertje Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.1). Pieter is overleden op 10-03-2002, 85 jaar oud. Hij is begraven in Heeg. Pieter begon een relatie met Hendrikje (Henny) Gaastra. Henny is geboren op 02-11-1917. Henny is overleden op 08-11-1984, 67 jaar oud. Zij is begraven in Heeg.

Kinderen van Pieter en Henny:

1 Henny Boschma [1.10.4.5.3.1.1.3.1].
2 Geertje BoschmaVolgt 1.10.4.5.3.1.1.3.2.
3 Reint BoschmaVolgt 1.10.4.5.3.1.1.3.3.
4 Sybren Boschma [1.10.4.5.3.1.1.3.4].
1.10.4.5.3.1.1.3.2 Geertje Boschma, dochter van Pieter Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.3) en Hendrikje (Henny) Gaastra. Geertje begon een relatie met Jan Hendriks.
1.10.4.5.3.1.1.3.3 Reint Boschma, zoon van Pieter Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.3) en Hendrikje (Henny) Gaastra. Reint begon een relatie met Tineke Veenstra.

1.10.4.5.3.1.1.4 Bouke Fongers Boschma, zoon van Sijbren Jans Boschma en Geertje Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.1). Bouke trouwde met Tine.

Kinderen van Bouke en Tine:

1 Antje BoschmaVolgt 1.10.4.5.3.1.1.4.1.
2 Sybren Boschma [1.10.4.5.3.1.1.4.2].
3 Jan BoschmaVolgt 1.10.4.5.3.1.1.4.3.
4 Sytse Boschma [1.10.4.5.3.1.1.4.4].
1.10.4.5.3.1.1.4.1 Antje Boschma, dochter van Bouke Fongers Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.4) en Tine. Antje begon een relatie met Emon Sikkema.
1.10.4.5.3.1.1.4.3 Jan Boschma, zoon van Bouke Fongers Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.4) en Tine. Jan begon een relatie met Henny Bakker.

1.10.4.5.3.1.1.6 Sjoeke Boschma, dochter van Sijbren Jans Boschma en Geertje Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.1). Sjoeke begon een relatie met Sjouke de Jong.

Kinderen van Sjoeke en Sjouke:

1 Piet de JongVolgt 1.10.4.5.3.1.1.6.1.
2 Geertje de JongVolgt 1.10.4.5.3.1.1.6.2.
3 Annie de JongVolgt 1.10.4.5.3.1.1.6.3.
4 Willy de Jong [1.10.4.5.3.1.1.6.4].
5 Carla de JongVolgt 1.10.4.5.3.1.1.6.5.
6 Joke de JongVolgt 1.10.4.5.3.1.1.6.6.
1.10.4.5.3.1.1.6.1 Piet de Jong, zoon van Sjouke de Jong en Sjoeke Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.6). Piet begon een relatie met Ellen Brillemans.
1.10.4.5.3.1.1.6.2 Geertje de Jong, dochter van Sjouke de Jong en Sjoeke Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.6). Geertje begon een relatie met Harry.
1.10.4.5.3.1.1.6.3 Annie de Jong, dochter van Sjouke de Jong en Sjoeke Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.6). Annie begon een relatie met Rob.
1.10.4.5.3.1.1.6.5 Carla de Jong, dochter van Sjouke de Jong en Sjoeke Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.6). Carla begon een relatie met Jan Voort.
1.10.4.5.3.1.1.6.6 Joke de Jong, dochter van Sjouke de Jong en Sjoeke Boschma (zie 1.10.4.5.3.1.1.6). Joke begon een relatie met Ed van Piggelen.
1.10.4.5.3.1.2 Hiltje Pieters Wiersma is geboren op 20-11-1888 in Wymbritsradeel, dochter van Pieter Sytzes Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1) en Willemke Petrus’ Greydanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1888. Hiltje is overleden op 23-12-1984, 96 jaar oud. Zij is begraven in Hommerts (gem. Wymbritsradeel). Hiltje trouwde, 30 jaar oud, op 24-07-1919 in Wymbritsradeel met Jelle H. van der Hoek, 43 jaar oud. Jelle is geboren op 20-02-1876. Jelle is overleden op 14-07-1965, 89 jaar oud. Hij is begraven in Hommerts (gem. Wymbritsradeel).

1.10.4.5.3.1.3 Sytze Pieters Wiersma is geboren op 11-12-1890 in Abbega, zoon van Pieter Sytzes Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1) en Willemke Petrus’ Greydanus. Sytze is overleden op 01-11-1944 in Vrouwenparochie, 53 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie. Sytze trouwde, 26 jaar oud, op 28-04-1917 in Wymbritseradeel met Anna (Antje) Veninga, 25 jaar oud. Antje is geboren op 08-10-1891 in Leeuwarden. Antje is overleden op 01-06-1973 in St. Annaparochie, 81 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie.

Kinderen van Sytze en Antje:

1 Wietske Wiersma, geboren in 1918 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.1.3.1.
2 Willemke (Wil) Wiersma, geboren op 03-08-1919 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.1.3.2.
3 Pieter Wiersma, geboren op 01-03-1921 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.1.3.3.
4 Jitske Wiersma, geboren op 02-01-1923 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.1.3.4.
5 Geertje Wiersma, geboren in 1924. Volgt 1.10.4.5.3.1.3.5.
1.10.4.5.3.1.3.1 Wietske Wiersma is geboren in 1918 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), dochter van Sytze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.3) en Anna (Antje) Veninga. Wietske is overleden. Wietske trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-10-1945 in Het Bildt met Paulus Boersma, 30 jaar oud. Paulus is geboren op 07-04-1915 in Vrouwenparochie. Paulus is overleden op 17-04-1949 in Groningen, 34 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie.
1.10.4.5.3.1.3.2 Willemke (Wil) Wiersma is geboren op 03-08-1919 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), dochter van Sytze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.3) en Anna (Antje) Veninga. Wil is overleden op 21-06-1999 in Menaldum, 79 jaar oud. Wil trouwde, 23 jaar oud, op 22-10-1942 in Het Bildt met Dirk Willem Dikland, 23 of 24 jaar oud. Dirk is geboren in 1918 in Menaldum. Dirk is overleden.
1.10.4.5.3.1.3.3 Pieter Wiersma is geboren op 01-03-1921 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), zoon van Sytze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.3) en Anna (Antje) Veninga. Pieter is overleden op 14-06-1979 in Vrouwenparochie, 58 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie. Pieter begon een relatie met Hieke de Jong.
1.10.4.5.3.1.3.4 Jitske Wiersma is geboren op 02-01-1923 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), dochter van Sytze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.3) en Anna (Antje) Veninga. Jitske is overleden op 31-01-2019 in Dalfsen, 96 jaar oud. Zij is begraven op 05-02-2019 in Dalfsen. Jitske trouwde met Jan Frederik Koolhaas. Jan is geboren op 06-04-1918 in Buitenzorg (Ned. Indië). Jan is overleden op 30-08-2007 in Dalfsen, 89 jaar oud. Hij is begraven op 04-09-2007 in Dalfsen.
1.10.4.5.3.1.3.5 Geertje Wiersma is geboren in 1924, dochter van Sytze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.3) en Anna (Antje) Veninga. Geertje is overleden. Geertje begon een relatie met Boersma.
1.10.4.5.3.1.4 Petrus Pieters Wiersma is geboren op 05-09-1893 in Oosthem, zoon van Pieter Sytzes Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1) en Willemke Petrus’ Greydanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1893. Petrus is overleden op 10-11-1966 in Wymbritsradeel, 73 jaar oud. Hij is begraven in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1920 in Wymbritseradeel met Iefke van Wijk, 20 jaar oud. Iefke is geboren op 09-05-1899 in Oudega (Wymbritseradeel). Iefke is overleden op 05-04-1989 in Bolsward, 89 jaar oud.

1.10.4.5.3.1.5 Hotze Pieters Wiersma is geboren op 22-10-1895 in Abbega, zoon van Pieter Sytzes Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1) en Willemke Petrus’ Greydanus. Hotze is overleden op 14-12-1982, 87 jaar oud. Hij is begraven in Workum (Algemene begraafplaats). Hotze trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1918 in Wymbritseradeel met Klaasje Diederts (Klaske) Schilstra, 21 jaar oud. Klaske is geboren op 26-06-1896 in Woudsend (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Diedert Wopkes Schilstra en Grietje Klazes Wolthuizen. Klaske is overleden op 05-08-1984, 88 jaar oud. Zij is begraven in Workum (Algemene begraafplaats).

Kinderen van Hotze en Klaske:

1 Piet WiersmaVolgt 1.10.4.5.3.1.5.1.
2 Griet Wiersma [1.10.4.5.3.1.5.2].
3 Diederd WiersmaVolgt 1.10.4.5.3.1.5.3.
4 Wopke WiersmaVolgt 1.10.4.5.3.1.5.4.
5 Hiltje Ruurdje Wiersma [1.10.4.5.3.1.5.5].
6 Willy WiersmaVolgt 1.10.4.5.3.1.5.6.
1.10.4.5.3.1.5.1 Piet Wiersma, zoon van Hotze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.5) en Klaasje Diederts (Klaske) Schilstra. Piet begon een relatie met Oeke Pruiksma.
1.10.4.5.3.1.5.3 Diederd Wiersma, zoon van Hotze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.5) en Klaasje Diederts (Klaske) Schilstra. Diederd begon een relatie met Martha Hylkema.
1.10.4.5.3.1.5.4 Wopke Wiersma, zoon van Hotze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.5) en Klaasje Diederts (Klaske) Schilstra. Wopke begon een relatie met Janny Harkema.
1.10.4.5.3.1.5.6 Willy Wiersma, dochter van Hotze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.5) en Klaasje Diederts (Klaske) Schilstra. Willy begon een relatie met Rintje de Boer.

1.10.4.5.3.1.7 Rienk Pieters Wiersma is geboren op 22-10-1899 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Pieter Sytzes Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1) en Willemke Petrus’ Greydanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1899. Rienk is overleden op 27-11-1992 in Wymbritsradeel, 93 jaar oud. Hij is begraven in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Rienk trouwde, 39 jaar oud, op 16-05-1939 in Wonseradeel met Grietje Sybrandy, 31 jaar oud. Grietje is geboren op 05-04-1908 in Mirns/Bakhuizen (gem. Gaasterland), dochter van Hendrik Rients’ Sybrandy en Anna Sytzes Reitsma. Grietje is overleden op 16-05-1994 in Wymbritseradeel, 86 jaar oud.

Kinderen van Rienk en Grietje:

1 Pieter (Piet) Wiersma, geboren op 18-10-1941 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.3.1.7.1.
2 Henk Wiersma, geboren op 18-06-1943. Volgt 1.10.4.5.3.1.7.2.
3 Jentje Wiersma, geboren op 23-08-1946 in SneekVolgt 1.10.4.5.3.1.7.3.
4 Dirk Wiersma, geboren op 23-08-1949. Volgt 1.10.4.5.3.1.7.4.
1.10.4.5.3.1.7.1 Pieter (Piet) Wiersma is geboren op 18-10-1941 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Rienk Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.7) en Grietje Sybrandy. Piet is overleden op 08-05-2013 in Wilnes, 71 jaar oud. Piet ging samenwonen, 33 of 34 jaar oud, in 1975 met Gesina Anna (Ineke) Stroink, 29 of 30 jaar oud. Ineke is geboren op 15-03-1945 in Enschede.

1.10.4.5.3.1.7.2 Henk Wiersma is geboren op 18-06-1943, zoon van Rienk Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.7) en Grietje Sybrandy. Henk is overleden op 13-01-2017 in Alta Loma, 73 jaar oud. Henk trouwde, 25 jaar oud, op 20-08-1968 met Rita Dijkstra.

Kinderen van Henk en Rita:

1 Roy Wiersma [1.10.4.5.3.1.7.2.1].
2 Christina Wiersma [1.10.4.5.3.1.7.2.2].
3 Jeanette Wiersma [1.10.4.5.3.1.7.2.3].
4 Rick Wiersma [1.10.4.5.3.1.7.2.4].
1.10.4.5.3.1.7.3 Jentje Wiersma is geboren op 23-08-1946 in Sneek, zoon van Rienk Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.7) en Grietje Sybrandy. Jentje ging samenwonen, 64 jaar oud, op 01-08-2011 met Jopie Feij, 60 jaar oud. Jopie is geboren op 24-06-1951 in Berlikum.

1.10.4.5.3.1.7.4 Dirk Wiersma is geboren op 23-08-1949, zoon van Rienk Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.7) en Grietje Sybrandy. Dirk trouwde met Saskia.

Kinderen van Dirk en Saskia:

1 Rienk Wiersma [1.10.4.5.3.1.7.4.1].
2 Arno Wiersma [1.10.4.5.3.1.7.4.2].

1.10.4.5.3.1.8 Jentje Wiersma is geboren op 29-12-1901 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), zoon van Pieter Sytzes Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1) en Willemke Petrus’ Greydanus. Jentje is overleden. Jentje trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1926 in Wymbritseradeel met Baukje Smit, 23 jaar oud. Baukje is geboren op 15-12-1902 in Abbega, dochter van Oege Everts Smit en Beitske Tjerks Grasman. Baukje is overleden.

Kinderen van Jentje en Baukje:

1 Piet WiersmaVolgt 1.10.4.5.3.1.8.1.
2 Oege Cotto WiersmaVolgt 1.10.4.5.3.1.8.2.
3 Wilma WiersmaVolgt 1.10.4.5.3.1.8.3.
4 Betty WiersmaVolgt 1.10.4.5.3.1.8.4.
5 Rienk WiersmaVolgt 1.10.4.5.3.1.8.5.
1.10.4.5.3.1.8.1 Piet Wiersma, zoon van Jentje Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.8) en Baukje Smit. Piet is overleden. Piet begon een relatie met Ellen.
1.10.4.5.3.1.8.2 Oege Cotto Wiersma, zoon van Jentje Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.8) en Baukje Smit. Oege is overleden. Oege begon een relatie met Gladist.
1.10.4.5.3.1.8.3 Wilma Wiersma, dochter van Jentje Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.8) en Baukje Smit. Wilma is overleden. Wilma begon een relatie met Art.
1.10.4.5.3.1.8.4 Betty Wiersma, dochter van Jentje Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.8) en Baukje Smit. Betty begon een relatie met Ed.
1.10.4.5.3.1.8.5 Rienk Wiersma, zoon van Jentje Wiersma (zie 1.10.4.5.3.1.8) en Baukje Smit. Rienk is overleden. Rienk trouwde met Grietje.
1.10.4.5.3.3 Hinke Sytzes Wiersma is geboren op 15-09-1862 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Sytze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3) en Geertje Hotzes Rusticus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1862. Hinke is overleden op 30-11-1941 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Zij is begraven in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Hinke trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1891 in Wymbritseradeel met Jan Kuiper, 26 jaar oud. Jan is geboren op 03-01-1865 in Steenwijk. Jan is overleden op 26-02-1943 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is begraven in Huizem (gem. Leeuwarderadeel).
1.10.4.5.3.4 Hotze Sytzes Wiersma is geboren op 28-10-1863 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Sytze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3) en Geertje Hotzes Rusticus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1863. Hotze is overleden op 20-01-1920 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), 56 jaar oud. Hotze trouwde, 37 jaar oud, op 25-05-1901 in Wymbritseradeel met Jeltje Minnes Vellinga, 24 jaar oud. Jeltje is geboren op 22-11-1876 in Longerhouw (gem. Wonseradeel). Jeltje is overleden op 30-01-1958 in Goënga (gem. Wymbritseradeel), 81 jaar oud. Jeltje trouwde later op 08-11-1924 in Wymbritseradeel met Roelof Meester (1872-1951).
1.10.4.5.3.5 Fokje Sytzes Wiersma is geboren op 24-11-1864 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Sytze Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.3) en Geertje Hotzes Rusticus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1864. Fokje is overleden op 01-09-1945 in Witmarsum (gem. Wonseradeel), 80 jaar oud. Zij is begraven in Burgwerd (gem. Wonseradeel). Fokje trouwde, 36 jaar oud, op 25-05-1901 in Wymbritseradeel met Dirk Paulus’ Dijkstra, 30 jaar oud. Dirk is geboren op 28-02-1871 in Burgwerd (gem. Wonseradeel). Dirk is overleden.
1.10.4.5.4 Yttje Pieters Wiersma is geboren op 23-08-1834 in Wymbritsradeel, dochter van Pieter Sietzes (Pyter Sietzes) Wiersma (zie 1.10.4.5) en Fokjen Keimpes (Fokje) Groenveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1834. Yttje is overleden op 17-11-1920 in Wymbritsradeel, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1920. Yttje trouwde, 19 jaar oud, op 06-05-1854 in Wymbritseradeel met Ane Jans Glastra van Loon, 26 jaar oud. Ane is geboren op 24-02-1828 in Lutkewierum (gem. Hennaarderadeel). Ane is overleden op 17-04-1897 in IJlst, 69 jaar oud.
1.10.4.5.5 Femmigje Pieters Wiersma is geboren op 15-11-1836 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Pieter Sietzes (Pyter Sietzes) Wiersma (zie 1.10.4.5) en Fokjen Keimpes (Fokje) Groenveld. Femmigje is overleden op 23-10-1917 in Hommels (gem. Wijmbritseradeel), 80 jaar oud. Femmigje trouwde, 22 jaar oud, op 22-05-1859 in Wymbritseradeel met Lolke Ulbes van Wieren, 22 jaar oud. Lolke is geboren op 12-12-1836 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Ulbe Lolkes van Wieren en Gerritje Ruurds Abma. Lolke is overleden op 29-11-1915 in Jutrijp (gem. Wymbritseradeel), 78 jaar oud.

1.10.4.5.6 Doite Pieters Wiersma is geboren op 06-07-1839 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel), dochter van Pieter Sietzes (Pyter Sietzes) Wiersma (zie 1.10.4.5) en Fokjen Keimpes (Fokje) Groenveld. Doite is overleden op 17-10-1918 in IJlst, 79 jaar oud. Doite:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1865 in Wymbritseradeel met Hessel Jans Boersma, 26 jaar oud. Hessel is geboren op 20-05-1839 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Jan Hessels Boersma en Gerbrig Sjoukes Wijnia. Hessel is overleden op 12-04-1891 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), 51 jaar oud.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 22-04-1899 in Wymbritseradeel met Sjouke Jans Boersma, 56 jaar oud. Sjouke is geboren op 06-02-1843 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Jan Hessels Boersma en Gerbrig Sjoukes Wijnia. Sjouke is overleden op 11-07-1901 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 58 jaar oud.

1.10.4.5.8 Rienk Pieters Wiersma is geboren op 06-12-1844 in Wymbritsradeel, zoon van Pieter Sietzes (Pyter Sietzes) Wiersma (zie 1.10.4.5) en Fokjen Keimpes (Fokje) Groenveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1844. Rienk is overleden op 03-02-1929 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), 84 jaar oud. Rienk trouwde, 29 jaar oud, op 25-04-1874 in Wymbritsradeel met Tjitske Taedes Abma, 22 jaar oud. Tjitske is geboren op 23-09-1851 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel), dochter van Taede Ruurds Abma en Minke Jelles Bouma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1951. Tjitske is overleden op 01-04-1945 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), 93 jaar oud.

Kinderen van Rienk en Tjitske:

1 Minke Rienks Wiersma, geboren op 12-01-1875 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.8.1.
2 Taede Rienks Wiersma, geboren op 27-12-1877 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.8.2.
3 Fokje Rienks Wiersma, geboren op 02-07-1879 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.8.3.
4 Pieter Rienks Wiersma [1.10.4.5.8.4], geboren op 28-12-1881 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Pieter is overleden op 27-08-1882 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 7 maanden oud. Hij is begraven in Abbega.
5 Doite Rienks Wiersma, geboren op 01-07-1885 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.8.5.

1.10.4.5.8.1 Minke Rienks Wiersma is geboren op 12-01-1875 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Rienk Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.8) en Tjitske Taedes Abma. Minke is overleden. Minke trouwde, 22 jaar oud, op 06-03-1897 in Wymbritseradeel met Theunis Oenes Dijkstra, 23 jaar oud. Theunis is geboren op 12-11-1873 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel). Theunis is overleden.

Kinderen van Minke en Theunis:

1 Rienk Theunis’ Dijkstra [1.10.4.5.8.1.1], geboren op 08-07-1897 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel). Rienk is overleden.
2 Tjitske Theunis’ Dijkstra [1.10.4.5.8.1.2], geboren op 02-11-1898 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel). Tjitske is overleden.
3 Oene Dijkstra [1.10.4.5.8.1.3], geboren op 14-06-1906 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel). Oene is overleden.

1.10.4.5.8.2 Taede Rienks Wiersma is geboren op 27-12-1877 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Rienk Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.8) en Tjitske Taedes Abma. Taede is overleden op 17-04-1957, 79 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward. Taede trouwde, 38 jaar oud, op 18-05-1916 in Wymbritseradeel met Sjoerdje Douwes van Foeken, 22 jaar oud. Sjoerdje is geboren op 31-08-1893 in Nijland. Sjoerdje is overleden op 20-12-1967, 74 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward.

Kinderen van Taede en Sjoerdje:

1 Rienk Wiersma [1.10.4.5.8.2.1].
2 Jeltje Wiersma [1.10.4.5.8.2.2]. Jeltje is overleden.
3 Tsjikke Wiersma [1.10.4.5.8.2.3]. Tsjikke is overleden.
4 Minke Wiersma [1.10.4.5.8.2.4].
5 Fokje Wiersma [1.10.4.5.8.2.5]. Fokje is overleden.
6 Piet Wiersma [1.10.4.5.8.2.6]. Piet is overleden.
7 Douwe Wiersma, geboren op 19-02-1922 in Nijland (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.8.2.7.

1.10.4.5.8.2.7 Douwe Wiersma is geboren op 19-02-1922 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), zoon van Taede Rienks Wiersma (zie 1.10.4.5.8.2) en Sjoerdje Douwes van Foeken. Douwe is overleden op 05-02-1982 in Bolsward, 59 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward. Douwe trouwde met Ynschje (Bienk) Visser. Bienk is geboren op 05-05-1924 in Exmorra (gem. Wonseradeel). Bienk is overleden op 18-09-2011 in Makkum (gem. Wonseradeel), 87 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward.

Kinderen van Douwe en Bienk:

1 Henk WiersmaVolgt 1.10.4.5.8.2.7.1.
2 Teade Wiersma [1.10.4.5.8.2.7.2], geboren in 1951.

1.10.4.5.8.2.7.1 Henk Wiersma, zoon van Douwe Wiersma (zie 1.10.4.5.8.2.7) en Ynschje (Bienk) Visser.

Kind van Henk uit onbekende relatie:

1 Paulien WiersmaVolgt 1.10.4.5.8.2.7.1.1.

1.10.4.5.8.2.7.1.1 Paulien Wiersma, dochter van Henk Wiersma (zie 1.10.4.5.8.2.7.1). Paulien ging samenwonen op 22-04-2000 met Edwin de Graaf.

Kind van Paulien en Edwin:

1 Milan de Graaf [1.10.4.5.8.2.7.1.1.1].
1.10.4.5.8.3 Fokje Rienks Wiersma is geboren op 02-07-1879 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Rienk Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.8) en Tjitske Taedes Abma. Fokje is overleden op 30-04-1953, 73 jaar oud. Zij is begraven in Bolsward. Fokje trouwde, 25 jaar oud, op 20-04-1905 in Wymbritseradeel met Jelle Matheus’ Elzinga, 26 jaar oud. Jelle is geboren op 20-03-1879 in Scharnegoutum (gem. Wymbritseradeel). Jelle is overleden op 17-12-1955 in Bolsward, 76 jaar oud. Hij is begraven in Bolsward.
1.10.4.5.8.5 Doite Rienks Wiersma is geboren op 01-07-1885 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Rienk Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.8) en Tjitske Taedes Abma. Doite is overleden op 28-02-1967, 81 jaar oud. Zij is begraven in Nijland. Doite trouwde, 22 jaar oud, op 18-04-1908 in Wymbritseradeel met Klaas Feenstra, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 22-10-1883 in Nijland (gem. Wymbritseradeel). Klaas is overleden op 09-05-1958, 74 jaar oud. Hij is begraven in Nijland.

1.10.4.5.10 Anna Pieters Wiersma is geboren op 20-03-1848 in Wymbritsradeel, dochter van Pieter Sietzes (Pyter Sietzes) Wiersma (zie 1.10.4.5) en Fokjen Keimpes (Fokje) Groenveld. Anna is overleden in 10-1899 in Wymbritsradeel, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1899. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1872 in Wymbritseradeel met Teake Rinks Groenveld, 33 jaar oud. Teake is geboren op 25-12-1838 in Heeg, zoon van Rink Keimpes Groeneveld en Geertje Sybrens Nijdam. Teake is overleden op 25-07-1887 in Terzool (gem. Rauwerderhem), 48 jaar oud.

Kinderen van Anna en Teake:

1 Rink Teakes Groenveld [1.10.4.5.10.1], geboren op 20-02-1873 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Rink is overleden op 07-09-1878 in IJlst, 5 jaar oud.
2 Fokje Teakes Groenveld, geboren op 28-03-1874 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.10.2.
3 Pieter Teakes Groenveld [1.10.4.5.10.3], geboren op 17-10-1877 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel). Pieter is overleden op 12-05-1878 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel), 6 maanden oud.
4 Rink Teakes Groenveld, geboren op 01-02-1879 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.10.4.
5 Pieter Teakes Groenveld, geboren op 10-10-1881 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.10.5.
6 naamloos Groenveld [1.10.4.5.10.6], levenloos geboren dochter, geboren op 26-12-1882 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel).
1.10.4.5.10.2 Fokje Teakes Groenveld is geboren op 28-03-1874 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel), dochter van Teake Rinks Groenveld en Anna Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.10). Fokje is overleden op 26-01-1942 in Workum, 67 jaar oud. Fokje trouwde met Age Dijkstra. Age is overleden.
1.10.4.5.10.4 Rink Teakes Groenveld is geboren op 01-02-1879 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel), zoon van Teake Rinks Groenveld en Anna Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.10). Rink is overleden. Rink trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1905 in Wymbritseradeel met Tjitske Johans Bouma, 20 of 21 jaar oud. Tjitske is geboren in 1884 in Lutkewierum (gem. Hennaarderadeel). Tjitske is overleden.

1.10.4.5.10.5 Pieter Teakes Groenveld is geboren op 10-10-1881 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel), zoon van Teake Rinks Groenveld en Anna Pieters Wiersma (zie 1.10.4.5.10). Pieter is overleden op 26-03-1948, 66 jaar oud. Hij is begraven in Jutrijp (gem. Wymbritseradeel). Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1905 in Wymbritseradeel met Rinske Durks Sjaarda, 20 jaar oud. Rinske is geboren op 31-03-1885 in Oosterend (gem. Hennaarderadeel). Rinske is overleden op 25-03-1967, 81 jaar oud. Zij is begraven in Jutrijp (gem. Wymbritseradeel).

Kind van Pieter en Rinske:

1 Durk Groenveld, geboren op 12-08-1907 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.4.5.10.5.1.

1.10.4.5.10.5.1 Durk Groenveld is geboren op 12-08-1907 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Pieter Teakes Groenveld (zie 1.10.4.5.10.5) en Rinske Durks Sjaarda. Durk is overleden op 20-01-1983 in Grouw (gem. Idaarderadeel), 75 jaar oud. Durk trouwde, 20 jaar oud, op 10-05-1928 in Schoterland met Kornelisje Akkerman, 21 jaar oud. Kornelisje is geboren op 25-03-1907 in Oosterhaule (gem. Doniawerstal). Kornelisje is overleden op 19-06-1976, 69 jaar oud. Zij is begraven in Rottum (gemeente Schoterland).

Kinderen van Durk en Kornelisje:

1 ? Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.1].
2 ? Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.2].
3 Saakje Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.3], geboren in 1929. Saakje is overleden.
4 Rinske Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.4], geboren op 10-10-1930 in Wymbritseradeel. Rinske is overleden op 14-01-1998 in Sneek, 67 jaar oud.
5 Trijntje Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.5], geboren in 1932. Trijntje is overleden.
6 Pieter Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.6], geboren op 20-04-1934 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Pieter is overleden op 25-02-1916 in Leeuwarden.
7 Sijbout Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.7], geboren in 1936. Sijbout is overleden.
8 Anna Lijsbeth Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.8], geboren in 1937. Anna is overleden.
9 Douwe franke Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.9], geboren op 05-12-1938 in Wymbritseradeel. Douwe is overleden.
10 Taeke Rink Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.10], geboren in 1940. Taeke is overleden.
11 Antje Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.11], geboren in 1942.
12 Antje Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.12], geboren op 08-02-1942 in Jutrijp (gem. Wymbritseradeel). Antje is overleden op 28-12-2016 in Harderwijk, 74 jaar oud.
13 Kornelisje Groenveld [1.10.4.5.10.5.1.13], geboren op 19-09-1943 in Jutrijp (gem. Wymbritseradeel). Kornelisje is overleden op 07-05-2014 in Berlikum, 70 jaar oud.
1.10.5 Iemkje Pieters Wiersma is geboren op 23-11-1770 in Abbega, dochter van Pijter Rienks (Pieter) Wiersma (zie 1.10) en Baukjen Uilkes. Zij is gedoopt op 02-12-1770 in Abbega. Iemkje is overleden op 04-01-1834 in Wymbritsradeel, 63 jaar oud. Iemkje bleef kinderloos. Iemkje ging in ondertrouw, 32 jaar oud, op 22-05-1803 in Parraga met Bouke Wijbes Zijlstra, 37 jaar oud. Bouke is geboren op 21-07-1765 in Abbega. Bouke is overleden op 30-06-1845 in Wymbritsradeel, 79 jaar oud.

1.10.6 Hielke Pieters Wiersma is geboren op 21-11-1774 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Pijter Rienks (Pieter) Wiersma (zie 1.10) en Baukjen Uilkes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1816. Hij is gedoopt op 04-12-1774 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Hielke is overleden op 02-12-1827 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 53 jaar oud. Hij is begraven in Abbega. Hielke trouwde, 34 jaar oud, op 12-11-1809 in Oosthem met Antje Sjerps Twijnstra, 20 of 21 jaar oud. Antje is geboren in 1788 in Baard. Antje is overleden op 03-01-1866 in Wymbritsradeel, 77 of 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1866.

Kinderen van Hielke en Antje:

1 Sjoukje Hylkes Wiersma, geboren op 26-08-1810 in AbbegaVolgt 1.10.6.1.
2 Pieter Hylkes Wiersma, geboren op 17-03-1812 in Abbega (Wymbritsradeel marie Heeg)Volgt 1.10.6.2.
3 Sjerp Hielkes Wiersma, geboren op 28-09-1814 in WymbritsradeelVolgt 1.10.6.3.
4 Baukjen Hielkes Wiersma, geboren op 20-11-1816 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.6.4.
5 Rienk Hielkes Wiersma, geboren op 12-02-1820 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.5.
6 Sytse Hielkes Wiersma, geboren op 02-04-1823 in WymbritsradeelVolgt 1.10.6.6.
7 Trijntje Hielkes Wiersma, geboren op 15-08-1825 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.7.
1.10.6.1 Sjoukje Hylkes Wiersma is geboren op 26-08-1810 in Abbega, dochter van Hielke Pieters Wiersma (zie 1.10.6) en Antje Sjerps Twijnstra. Zij is gedoopt op 23-09-1810 in Oosthem. Sjoukje is overleden op 30-11-1849 in Wymbritsradeel, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1849. Sjoukje trouwde, 21 jaar oud, op 29-05-1832 in Wymbritsradeel met Ynte Paulus Spieringa.

1.10.6.2 Pieter Hylkes Wiersma is geboren op 17-03-1812 in Abbega (Wymbritsradeel marie Heeg), zoon van Hielke Pieters Wiersma (zie 1.10.6) en Antje Sjerps Twijnstra. Pieter is overleden op 04-08-1878 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1878. Pieter trouwde, 19 jaar oud, op 03-01-1832 in Wymbritsradeel met Jiskjen Pieters Boomsma, 22 jaar oud. Jiskjen is geboren op 02-10-1809 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Pieter Gerrits Boomsma en Antje Freerks Plantinga. Zij is gedoopt op 15-10-1809 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Jiskjen is overleden op 25-04-1881 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1881.

Kinderen van Pieter en Jiskjen:

1 Antje Pieters Wiersma [1.10.6.2.1], geboren op 02-04-1832 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1832. Antje is overleden op 20-08-1834 in Wymbritsradeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1834.
2 Hylke Pieters Wiersma, geboren op 18-02-1835 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.2.
3 Pieter Pieters Wiersma [1.10.6.2.3], geboren op 08-03-1837 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1837. Pieter is overleden op 12-09-1837 in Wymbritsradeel, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1837.
4 Pieter Pieters Wiersma [1.10.6.2.4], geboren op 28-02-1839 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1839. Pieter is overleden op 22-05-1860 in Wymbritsradeel, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1860. Pieter bleef ongehuwd.
5 Ane Pieters (Anne) Wiersma [1.10.6.2.5], geboren op 19-05-1841 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1841. Anne is overleden op 09-01-1842 in Wymbritsradeel, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1842.
6 Antje Pieters Wiersma, geboren op 14-05-1843 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.6.
7 Japke Pieters Wiersma [1.10.6.2.7], geboren op 22-05-1845 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1845. Japke is overleden op 16-11-1845 in Wymbritsradeel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1845.
8 Ane Pieters Wiersma, geboren op 11-06-1847 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.8.
9 Jacobje Pieters (Japke) Wiersma [1.10.6.2.9], geboren op 20-04-1850 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1850. Japke is overleden op 02-04-1852 in Wymbritsradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1852.
10 naamloos Wiersma [1.10.6.2.10], levenloos geboren zoon, geboren op 19-12-1852 in Wymbritsradeel.

1.10.6.2.2 Hylke Pieters Wiersma is geboren op 18-02-1835 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Pieter Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2) en Jiskjen Pieters Boomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1835. Hylke is overleden op 26-05-1876 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 41 jaar oud (oorzaak: Longontsteking/Tuberculoze). Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1876. Hij is begraven in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Hylke trouwde, 29 jaar oud, op 30-04-1864 in Wymbritsradeel met Jiskjen Klazes (Jiskje) Ringnalda, 20 jaar oud. Jiskje is geboren op 29-07-1843 in Tjerkwerd (gem. Wonseradeel), dochter van Klaas Fongers Ringnalda en Klaaske Pieters Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1843. Jiskje is overleden op 06-03-1917 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 73 jaar oud. Zij is begraven op 10-03-1917 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Jiskje trouwde later op 12-03-1881 in Wymbritseradeel met Haitze Foppes Wiersma (1842-1918), zie 1.10.3.3.2.

Kinderen van Hylke en Jiskje:

1 Klaaske Hylkes Wiersma, geboren op 14-01-1866 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.2.1.
2 Jiskje Hylkes Wiersma [1.10.6.2.2.2], geboren op 13-07-1868 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1868. Jiskje is overleden op 22-12-1868 in Wymbritsradeel, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1868.
3 Pieter Hylkes Wiersma, geboren op 12-02-1870 in WymbritsradeelVolgt 1.10.6.2.2.3.
4 Klaas Hylkes Wiersma [1.10.6.2.2.4], geboren op 05-08-1872 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1872. Klaas is overleden op 21-09-1872 in Wymbritsradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1872.
5 Jiskje Hylkes Wiersma [1.10.6.2.2.5], geboren op 07-10-1873 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1873. Jiskje is overleden op 11-04-1875 in Wymbritsradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1875.
6 Klaas Hylkes Wiersma, geboren op 07-12-1875 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.2.6.

1.10.6.2.2.1 Klaaske Hylkes Wiersma is geboren op 14-01-1866 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Hylke Pieters Wiersma (zie 1.10.6.2.2) en Jiskjen Klazes (Jiskje) Ringnalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1866. Klaaske is overleden op 14-01-1947 in IJlst, 81 jaar oud. Klaaske trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1892 in IJlst met Wybe Pieters van Tuinen, 28 jaar oud. Wybe is geboren op 14-02-1864 in Oudega (Wymbritseradeel), zoon van Pieter Gerbens van Tuinen en Japke Ages Kuipers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1864. Wybe is overleden op 13-02-1946 in IJlst, 81 jaar oud.

Kinderen van Klaaske en Wybe:

1 Jiskjen (Jikke) van Tuinen [1.10.6.2.2.1.1], geboren op 01-03-1897 in IJlst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1897. Jikke is overleden in 1990, 92 of 93 jaar oud. Jikke bleef ongehuwd.
2 Japke van Tuinen, geboren op 03-12-1898 in IJlstVolgt 1.10.6.2.2.1.2.
3 Hylke van Tuinen, geboren op 10-06-1902 in IJlstVolgt 1.10.6.2.2.1.3.

1.10.6.2.2.1.2 Japke van Tuinen is geboren op 03-12-1898 in IJlst, dochter van Wybe Pieters van Tuinen en Klaaske Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1898. Japke is overleden op 03-11-1978 in Sneek, 79 jaar oud. Zij is begraven in IJlst (Algemeen). Japke bleef ongehuwd.

Kind van Japke uit onbekende relatie:

1 Wybe van Tuinen, geboren op 15-05-1922 in IJlstVolgt 1.10.6.2.2.1.2.1.

1.10.6.2.2.1.2.1 Wybe van Tuinen is geboren op 15-05-1922 in IJlst, zoon van Japke van Tuinen (zie 1.10.6.2.2.1.2). Wybe is overleden in 2008 in Sleeswijk (Duitsland), 85 of 86 jaar oud.

Kinderen van Wybe uit onbekende relatie:

1 Japke van Tuinen [1.10.6.2.2.1.2.1.1].
2 Ingeborg van Tuinen [1.10.6.2.2.1.2.1.2].

1.10.6.2.2.1.3 Hylke van Tuinen is geboren op 10-06-1902 in IJlst, zoon van Wybe Pieters van Tuinen en Klaaske Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1902. Hylke is overleden op 02-01-1973, 70 jaar oud. Hij is begraven in IJlst (Algemeen). Hylke trouwde, 28 jaar oud, op 04-06-1931 in IJlst met Anna Pieters Kampstra, 23 jaar oud. Anna is geboren op 09-03-1908 in Nijland (gem. Wymbritseradeel), dochter van Pieter Annes Kampstra en Wypkje Symens Haringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1902. Anna is overleden op 12-03-1973, 65 jaar oud. Zij is begraven in IJlst (Algemeen).

Kinderen van Hylke en Anna:

1 Wiebe van Tuinen [1.10.6.2.2.1.3.1]. Wiebe is overleden.
2 Klaaske van TuinenVolgt 1.10.6.2.2.1.3.2.
3 Wypkjen van Tuinen [1.10.6.2.2.1.3.3], geboren op 04-04-1932 in IJlst. Wypkjen is overleden op 08-04-1932 in IJlst, 4 dagen oud.
4 Wypkje van Tuinen, geboren op 09-04-1934 in IJlstVolgt 1.10.6.2.2.1.3.4.
5 Trijntje van Tuinen [1.10.6.2.2.1.3.5], geboren in 1945. Trijntje is overleden in 2013, 67 of 68 jaar oud.
1.10.6.2.2.1.3.2 Klaaske van Tuinen, dochter van Hylke van Tuinen (zie 1.10.6.2.2.1.3) en Anna Pieters Kampstra. Klaaske trouwde met Sytze Feenstra.

1.10.6.2.2.1.3.4 Wypkje van Tuinen is geboren op 09-04-1934 in IJlst, dochter van Hylke van Tuinen (zie 1.10.6.2.2.1.3) en Anna Pieters Kampstra. Wypkje is overleden op 28-05-2017 in Ramsey New Yersey USA, 83 jaar oud. Wypkje trouwde, 26 jaar oud, op 23-04-1960 in Sussex, N.J. USA met Alle Bouwe Kuipers, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-04-1960 in Sussex, N.J. USA. Zie 1.10.3.1.5.1.11.4 voor persoonsgegevens van Alle.

Kinderen van Wypkje en Alle: zie 1.10.3.1.5.1.11.4.

1.10.6.2.2.3 Pieter Hylkes Wiersma is geboren op 12-02-1870 in Wymbritsradeel, zoon van Hylke Pieters Wiersma (zie 1.10.6.2.2) en Jiskjen Klazes (Jiskje) Ringnalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1870. Pieter is overleden op 18-03-1906 in Brink en Orden (Apeldoorn), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1906. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 08-06-1895 in Wymbritsradeel met Tietje Douwes Schakel, 25 jaar oud. Tietje is geboren op 23-02-1870 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel), dochter van Douwe Lolles Schakel en Marijke Nannes Bouma. Tietje is overleden op 01-02-1939 in Apeldoorn, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1939.

Kinderen van Pieter en Tietje:

1 Maria Pieters Wiersma, geboren op 20-05-1896 in ApeldoornVolgt 1.10.6.2.2.3.1.
2 Hielke Wiersma [1.10.6.2.2.3.2], geboren in 02-1899 in Apeldoorn. Hielke is overleden op 18-06-1899 in Brink en Orden (apeldoorn), 4 maanden oud.
3 Hielke Wiersma [1.10.6.2.2.3.3], geboren in 11-1900 in Apeldoorn. Hielke is overleden op 07-03-1901 in Brink en Orden (apeldoorn), 4 maanden oud.
4 Douwe Nonne Wiersma [1.10.6.2.2.3.4], geboren in 08-1903 in Apeldoorn. Douwe is overleden op 02-04-1904 in Brink en Orden (apeldoorn), 8 maanden oud.

1.10.6.2.2.3.1 Maria Pieters Wiersma is geboren op 20-05-1896 in Apeldoorn, dochter van Pieter Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.3) en Tietje Douwes Schakel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1896. Maria is overleden op 28-08-1948 in Apeldoorn, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1948. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1922 in Apeldoorn met Willem Nieuwenhuis, 29 jaar oud. Willem is geboren op 13-02-1893 in Weststellingwerf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1893. Willem is overleden in 1980, 86 of 87 jaar oud.

Kinderen van Maria en Willem:

1 Coba Nieuwenhuis [1.10.6.2.2.3.1.1].
2 Pieter Nieuwenhuis [1.10.6.2.2.3.1.2].
3 Theun Nieuwenhuis [1.10.6.2.2.3.1.3].

1.10.6.2.2.6 Klaas Hylkes Wiersma is geboren op 07-12-1875 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Hylke Pieters Wiersma (zie 1.10.6.2.2) en Jiskjen Klazes (Jiskje) Ringnalda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1875. Klaas is overleden op 01-11-1950 in Apeldoorn, 74 jaar oud. Hij is begraven op 04-11-1950 in Apeldoorn (Heidehof). Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 16-02-1901 in Wymbritsradeel met Sjoerdje Baukes Veenstra, 24 jaar oud. Sjoerdje is geboren op 22-05-1876 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel), dochter van Bauke Rinzes Veenstra en Lipkjen Tjeerds Nijdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1876. Sjoerdje is overleden op 03-10-1944 in Apeldoorn, 68 jaar oud. Zij is begraven in Apeldoorn.

Kinderen van Klaas en Sjoerdje:

1 Lipkje Wiersma, geboren op 13-11-1901 in ApeldoornVolgt 1.10.6.2.2.6.1.
2 Jiskje (Jikke) Wiersma, geboren op 10-03-1903 in HeegVolgt 1.10.6.2.2.6.2.
3 Bauke Wiersma, geboren op 15-05-1904 in HeegVolgt 1.10.6.2.2.6.3.
4 Klaaske (Klas) Wiersma, geboren op 12-10-1905 in WommelsVolgt 1.10.6.2.2.6.4.
5 Hijlke Wiersma, geboren op 23-12-1907 in HeegVolgt 1.10.6.2.2.6.5.
6 Gelske (Gets) Wiersma, geboren op 02-04-1910 in HeegVolgt 1.10.6.2.2.6.6.
7 Sjoerdje (Zusje) Wiersma, geboren op 01-12-1911 in HeegVolgt 1.10.6.2.2.6.7.
8 Pieter Wiersma, geboren op 22-01-1914 in HeegVolgt 1.10.6.2.2.6.8.
9 Rinske Wiersma, geboren op 15-02-1917 in HeegVolgt 1.10.6.2.2.6.9.

1.10.6.2.2.6.1 Lipkje Wiersma is geboren op 13-11-1901 in Apeldoorn, dochter van Klaas Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6) en Sjoerdje Baukes Veenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1901. Lipkje is overleden op 02-09-1991, 89 jaar oud. Zij is begraven in Sneek (Algemeen). Lipkje trouwde, 21 jaar oud, op 30-12-1922 in AEngwirden met Jan van Terwisga, 23 jaar oud. Jan is geboren op 16-01-1899 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1899. Jan is overleden op 05-02-1962 in Heerenveen, 63 jaar oud. Hij is begraven in Sneek (Algemeen).

Kinderen van Lipkje en Jan:

1 Sjoerdje van Terwisga [1.10.6.2.2.6.1.1].
2 Siebren (Siep) van Terwisga [1.10.6.2.2.6.1.2].
3 Margje van Terwisga [1.10.6.2.2.6.1.3].

1.10.6.2.2.6.2 Jiskje (Jikke) Wiersma is geboren op 10-03-1903 in Heeg, dochter van Klaas Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6) en Sjoerdje Baukes Veenstra. Jikke is overleden in 1989, 85 of 86 jaar oud. Jikke trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1927 in Apeldoorn met Johannes (Jo) Koetzier, 26 jaar oud. Jo is geboren op 15-05-1901 in Apeldoorn. Jo is overleden in 1972, 70 of 71 jaar oud.

Kind van Jikke en Jo:

1 Sjoerdje Koetzier [1.10.6.2.2.6.2.1].
1.10.6.2.2.6.3 Bauke Wiersma is geboren op 15-05-1904 in Heeg, zoon van Klaas Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6) en Sjoerdje Baukes Veenstra. Bauke is overleden in 1986, 81 of 82 jaar oud. Bauke trouwde met Riek Zevenhuizen. Riek is geboren in 1904. Riek is overleden in 1989, 84 of 85 jaar oud. Het huwelijk van Bauke en Riek bleef kinderloos.

1.10.6.2.2.6.4 Klaaske (Klas) Wiersma is geboren op 12-10-1905 in Wommels, dochter van Klaas Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6) en Sjoerdje Baukes Veenstra. Klas is overleden in 1985, 79 of 80 jaar oud. Klas trouwde met Hessel van Campen. Hessel is geboren op 22-06-1895 in Hoog-Soeren (gem. Apeldoorn). Hessel is overleden in 1963, 67 of 68 jaar oud. Hessel is weduwnaar van Gerritje Cornelia Nijdeken (1895-1933), met wie hij trouwde op 22-07-1920 in Apeldoorn.

Kinderen van Klas en Hessel:

1 Sjoerdje van Campen [1.10.6.2.2.6.4.1].
2 Wim van Campen [1.10.6.2.2.6.4.2].

1.10.6.2.2.6.5 Hijlke Wiersma is geboren op 23-12-1907 in Heeg, zoon van Klaas Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6) en Sjoerdje Baukes Veenstra. Hijlke is overleden op 29-07-2002 in Apeldoorn, 94 jaar oud. Hij is begraven in Apeldoorn. Hijlke trouwde, 26 jaar oud, op 26-04-1934 met Cornelia Clasina Ernestina Johanna (Stien) Wildeman, 24 jaar oud. Stien is geboren op 10-04-1910. Stien is overleden op 28-10-1998, 88 jaar oud. Zij is begraven in Apeldoorn.

Kinderen van Hijlke en Stien:

1 Klaas Wiersma, geboren op 09-02-1935 in ApeldoornVolgt 1.10.6.2.2.6.5.1.
2 Berend (Ben) Wiersma, geboren op 15-01-1937 in ApeldoornVolgt 1.10.6.2.2.6.5.2.
3 Bauke Wiersma, geboren op 29-01-1943 in ApeldoornVolgt 1.10.6.2.2.6.5.3.
4 Albert (Ab) Wiersma, geboren op 16-05-1946 in ApeldoornVolgt 1.10.6.2.2.6.5.4.
5 Sjoerdje Wiersma, geboren op 23-02-1948 in ApeldoornVolgt 1.10.6.2.2.6.5.5.
1.10.6.2.2.6.5.1 Klaas Wiersma is geboren op 09-02-1935 in Apeldoorn, zoon van Hijlke Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.5) en Cornelia Clasina Ernestina Johanna (Stien) Wildeman. Klaas trouwde met Ria Bachmeijer.
1.10.6.2.2.6.5.2 Berend (Ben) Wiersma is geboren op 15-01-1937 in Apeldoorn, zoon van Hijlke Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.5) en Cornelia Clasina Ernestina Johanna (Stien) Wildeman. Ben trouwde met Marthy Geurts.

1.10.6.2.2.6.5.3 Bauke Wiersma is geboren op 29-01-1943 in Apeldoorn, zoon van Hijlke Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.5) en Cornelia Clasina Ernestina Johanna (Stien) Wildeman. Bauke trouwde met Francisca A.M. Frinks. Francisca is geboren in 1943 in Amsterdam, dochter van Franciscus Frinks en Aafje Maria Bos.

Kinderen van Bauke en Francisca:

1 Ernestina Wiersma [1.10.6.2.2.6.5.3.1], geboren in 1969 in Apeldoorn.
2 Frans Albert Wiersma [1.10.6.2.2.6.5.3.2], geboren in 1971 in Apeldoorn.
1.10.6.2.2.6.5.4 Albert (Ab) Wiersma is geboren op 16-05-1946 in Apeldoorn, zoon van Hijlke Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.5) en Cornelia Clasina Ernestina Johanna (Stien) Wildeman. Ab trouwde met Annie Heijstek.
1.10.6.2.2.6.5.5 Sjoerdje Wiersma is geboren op 23-02-1948 in Apeldoorn, dochter van Hijlke Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.5) en Cornelia Clasina Ernestina Johanna (Stien) Wildeman. Sjoerdje trouwde met Peter Koster.

1.10.6.2.2.6.6 Gelske (Gets) Wiersma is geboren op 02-04-1910 in Heeg, dochter van Klaas Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6) en Sjoerdje Baukes Veenstra. Gets is overleden op 24-01-2006 in Brummen, 95 jaar oud. Zij is begraven op 28-01-2006 in Brummen. Gets trouwde, 42 jaar oud, op 31-05-1952 in Brummen met Arend Jan Grootherder, 44 jaar oud. Arend is geboren op 11-08-1907 in Brummen. Arend is overleden op 26-06-1978 in Brummen, 70 jaar oud. Hij is begraven in Brummen. Arend is weduwnaar van Hendrika Dennekamp (1907-1951), met wie hij trouwde op 20-08-1932 in Brummen.

Kinderen van Gets en Arend:

1 Klaas GrootherderVolgt 1.10.6.2.2.6.6.1.
2 Aart Grootherder [1.10.6.2.2.6.6.2]. Aart bleef ongehuwd.
3 Dick GrootherderVolgt 1.10.6.2.2.6.6.3.
4 Henk GrootherderVolgt 1.10.6.2.2.6.6.4.
5 Willie GrootherderVolgt 1.10.6.2.2.6.6.5.
1.10.6.2.2.6.6.1 Klaas Grootherder, zoon van Arend Jan Grootherder en Gelske (Gets) Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.6). Klaas begon een relatie met Sjoerdje.
1.10.6.2.2.6.6.3 Dick Grootherder, zoon van Arend Jan Grootherder en Gelske (Gets) Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.6). Dick begon een relatie met Tonny.
1.10.6.2.2.6.6.4 Henk Grootherder, zoon van Arend Jan Grootherder en Gelske (Gets) Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.6). Henk begon een relatie met Marietje.
1.10.6.2.2.6.6.5 Willie Grootherder, dochter van Arend Jan Grootherder en Gelske (Gets) Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.6). Willie begon een relatie met Henk.

1.10.6.2.2.6.7 Sjoerdje (Zusje) Wiersma is geboren op 01-12-1911 in Heeg, dochter van Klaas Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6) en Sjoerdje Baukes Veenstra. Zusje is overleden in 1985, 73 of 74 jaar oud. Zusje trouwde, 30 jaar oud, op 10-02-1942 in Apeldoorn met Nico Remmelzwaal, 29 of 30 jaar oud. Nico is geboren in 1912. Nico is overleden in 1990, 77 of 78 jaar oud.

Kinderen van Zusje en Nico:

1 Arie Remmelzwaal [1.10.6.2.2.6.7.1].
2 Willie Remmelzwaal [1.10.6.2.2.6.7.2].
3 Gelske (Els) Remmelzwaal [1.10.6.2.2.6.7.3].

1.10.6.2.2.6.8 Pieter Wiersma is geboren op 22-01-1914 in Heeg, zoon van Klaas Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6) en Sjoerdje Baukes Veenstra. Pieter is overleden op 05-12-1970 in Apeldoorn, 56 jaar oud. Hij is begraven in Apeldoorn (Heidehof). Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 24-09-1942 in Apeldoorn met Jeltje (Jel) Hoomans, 24 jaar oud. Jel is geboren op 05-02-1918 in IJlst. Jel is overleden op 23-11-2008 in Apeldoorn, 90 jaar oud. Zij is begraven op 27-11-2008 in Ugchelen (Heidehof).

Kinderen van Pieter en Jel:

1 Klaas Wiersma, geboren in 1943. Volgt 1.10.6.2.2.6.8.1.
2 Betsie Wiersma [1.10.6.2.2.6.8.2].
3 Hanja Wiersma [1.10.6.2.2.6.8.3].
4 Renske Wiersma [1.10.6.2.2.6.8.4].

1.10.6.2.2.6.8.1 Klaas Wiersma is geboren in 1943, zoon van Pieter Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.8) en Jeltje (Jel) Hoomans. Klaas trouwde met Jetty Meijer. Jetty is geboren in 1943.

Kind van Klaas en Jetty:

1 Riëtte Wiersma, geboren op 27-11-1965 in ApeldoornVolgt 1.10.6.2.2.6.8.1.1.

1.10.6.2.2.6.8.1.1 Riëtte Wiersma is geboren op 27-11-1965 in Apeldoorn, dochter van Klaas Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.8.1) en Jetty Meijer. Riëtte trouwde, 21 jaar oud, op 12-08-1987 in Apeldoorn met Jans Gerrit (Jos) Sander, 22 jaar oud. Jos is geboren op 04-06-1965 in Overschild (gem. Slochteren), zoon van Onno Sander en Trijntje Van der Knaap.

Kinderen van Riëtte en Jos:

1 Matthias Sander [1.10.6.2.2.6.8.1.1.1], geboren op 09-04-1989 in Apeldoorn.
2 Daniël Sander [1.10.6.2.2.6.8.1.1.2], geboren op 06-09-1991 in Apeldoorn.
3 Debora Sander [1.10.6.2.2.6.8.1.1.3], geboren op 09-03-1996 in Apeldoorn.
4 Jonathan Sander [1.10.6.2.2.6.8.1.1.4], geboren op 17-02-1998 in Apeldoorn.
5 Gideon Sander [1.10.6.2.2.6.8.1.1.5], geboren op 09-10-2000 in Apeldoorn.

1.10.6.2.2.6.9 Rinske Wiersma is geboren op 15-02-1917 in Heeg, dochter van Klaas Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6) en Sjoerdje Baukes Veenstra. Rinske is overleden. Rinske trouwde, 23 jaar oud, op 30-10-1940 in Apeldoorn met Cees van der Craats.

Kinderen van Rinske en Cees:

1 Anneke (Ann) van der Craats, geboren in 1941. Volgt 1.10.6.2.2.6.9.1.
2 Klaas van der Craats [1.10.6.2.2.6.9.2].
3 Wouter van der Craats [1.10.6.2.2.6.9.3].
4 Robert van der Craats [1.10.6.2.2.6.9.4].
5 Wilf Van der Craats [1.10.6.2.2.6.9.5].
1.10.6.2.2.6.9.1 Anneke (Ann) van der Craats is geboren in 1941, dochter van Cees van der Craats en Rinske Wiersma (zie 1.10.6.2.2.6.9). Ann trouwde met Rodemond.

1.10.6.2.6 Antje Pieters Wiersma is geboren op 14-05-1843 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Pieter Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2) en Jiskjen Pieters Boomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1843. Antje is overleden op 16-04-1876 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1876. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1867 in Wymbritsradeel met Wytze Tjerks Wiersma, 24 jaar oud. Wytze is geboren op 23-01-1843 in Tjerkwerd (gem. Wonseradeel), zoon van Tjerk Hessels Wiersma en Eelkjen Lyckles Bruinsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1843. Wytze is overleden op 13-12-1927 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1927. Wytze trouwde later op 19-05-1877 in Wymbritsradeel met Trijntje Hiemstra (1844-1922).

Kinderen van Antje en Wytze:

1 Tjerk Wytzes Wiersma, geboren op 27-03-1868 in WymbritsradeelVolgt 1.10.6.2.6.1.
2 Pieter Wytzes Wiersma, geboren op 07-02-1870 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.6.2.
3 Jiskje Wytzes Wiersma, geboren op 22-02-1873 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.6.3.

1.10.6.2.6.1 Tjerk Wytzes Wiersma is geboren op 27-03-1868 in Wymbritsradeel, zoon van Wytze Tjerks Wiersma en Antje Pieters Wiersma (zie 1.10.6.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1868. Tjerk is overleden op 17-02-1941 in Wymbritsradeel, 72 jaar oud. Hij is begraven in Folsgare. Tjerk trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1896 in Wymbritsradeel met Baukje Postma, 16 jaar oud. Baukje is geboren op 27-09-1879 in Oosthem. Baukje is overleden op 17-01-1959 in Wymbritsradeel, 79 jaar oud. Zij is begraven in Folsgare.

Kind van Tjerk en Baukje:

1 Wietze Wiersma, geboren op 15-09-1901 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.6.1.1.
1.10.6.2.6.1.1 Wietze Wiersma is geboren op 15-09-1901 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Tjerk Wytzes Wiersma (zie 1.10.6.2.6.1) en Baukje Postma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1901. Wietze is overleden op 23-09-1981 in Wymbritsradeel, 80 jaar oud. Hij is begraven in Folsgare. Wietze trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1927 in Wymbritseradeel met Anna Haringa, 21 of 22 jaar oud. Anna is geboren in 1905 in Nijland. Anna is overleden.

1.10.6.2.6.2 Pieter Wytzes Wiersma is geboren op 07-02-1870 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Wytze Tjerks Wiersma en Antje Pieters Wiersma (zie 1.10.6.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1870. Pieter is overleden op 24-01-1962 in Westhem (gem. Wymbritseradeel), 91 jaar oud. Hij is begraven op 29-01-1962 in Westhem (gem. Wymbritseradeel). Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1897 in Wymbritsradeel met Minke Haitzes Wiersma, 24 jaar oud. Zie 1.10.3.3.2.7 voor persoonsgegevens van Minke.

Kinderen van Pieter en Minke: zie 1.10.3.3.2.7.

1.10.6.2.6.3 Jiskje Wytzes Wiersma is geboren op 22-02-1873 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Wytze Tjerks Wiersma en Antje Pieters Wiersma (zie 1.10.6.2.6). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1873. Jiskje is overleden op 10-10-1951 in Idzega (gem. Wymbritseradeel), 78 jaar oud. Zij is begraven in Sandfirden. Jiskje trouwde, 24 jaar oud, op 04-09-1897 in Wijmbritseradeel met Gatze Wijnja, 25 jaar oud. Gatze is geboren op 29-03-1872 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Gatze is overleden op 01-12-1944 in Idzega (gem. Wymbritseradeel), 72 jaar oud. Hij is begraven in Sandfirden.

Kinderen van Jiskje en Gatze:

1 Antje Wijnja [1.10.6.2.6.3.1], geboren op 08-04-1898 in Idzega (gem. Wymbritseradeel). Antje is overleden.
2 Jetze Gatzes Wijnja, geboren op 03-03-1899 in Idzega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.6.3.2.
3 Joukje Wijnja [1.10.6.2.6.3.3], geboren op 20-03-1900 in Idzega (gem. Wymbritseradeel). Joukje is overleden op 26-10-1901 in Oudega (gem. Wymbritseradeel), 1 jaar oud.
4 Trijntje Wijnja [1.10.6.2.6.3.4], geboren op 17-03-1901 in Idzega (gem. Wymbritseradeel). Trijntje is overleden.
5 Wietze Wijnja [1.10.6.2.6.3.5], geboren op 19-06-1904 in Idzega (gem. Wymbritseradeel). Wietze is overleden.
6 Jouke Wijnja [1.10.6.2.6.3.6], geboren op 17-09-1905 in Idzega (gem. Wymbritseradeel). Jouke is overleden.
7 Joukje Wijnja [1.10.6.2.6.3.7], geboren op 15-05-1909 in Idzega (gem. Wymbritseradeel). Joukje is overleden.
1.10.6.2.6.3.2 Jetze Gatzes Wijnja is geboren op 03-03-1899 in Idzega (gem. Wymbritseradeel), zoon van Gatze Wijnja en Jiskje Wytzes Wiersma (zie 1.10.6.2.6.3). Jetze is overleden op 06-03-1997, 98 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Jetze trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1927 in Wymbritseradeel met Antje Wiersma, 23 jaar oud. Zie 1.10.3.3.2.7.5 voor persoonsgegevens van Antje.

1.10.6.2.8 Ane Pieters Wiersma is geboren op 11-06-1847 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Pieter Hylkes Wiersma (zie 1.10.6.2) en Jiskjen Pieters Boomsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1847. Ane is overleden op 31-08-1934 in Leeuwarderadeel (Schrans), 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1934. Ane trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1872 in Wymbritsradeel met Antje Epkes Riegstra, 23 jaar oud. Antje is geboren op 24-06-1848 in Wymbritsradeel, dochter van Epke Douwes Riegstra en Imke Harings (Emkjen) Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1848. Antje is overleden op 24-12-1915 in Leeuwarderadeel (Schrans), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1915.

Kinderen van Ane en Antje:

1 Epke Anes Wiersma, geboren op 05-09-1873 in WymbritsradeelVolgt 1.10.6.2.8.1.
2 Pieter Anes Wiersma, geboren op 14-03-1875 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.6.2.8.2.
3 Imkje Anes (Emkje) Wiersma [1.10.6.2.8.3], geboren op 25-10-1876 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1876. Emkje is overleden op 15-03-1901 in Leeuwarderadeel, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1901. Emkje bleef ongehuwd.
4 Jiskje Anes Wiersma, geboren op 26-07-1879 in Gaastmeer (gem. Wymbritsradeel)Volgt 1.10.6.2.8.4.
5 Hotske Anes Wiersma [1.10.6.2.8.5], geboren op 24-12-1881 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1881. Hotske is overleden. Hotske bleef ongehuwd.
6 Hylke Anes Wiersma [1.10.6.2.8.6], geboren op 23-06-1885 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1885. Hylke is overleden op 23-04-1886 in Wymbritsradeel, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1886.
7 Hylkje Anes Wiersma [1.10.6.2.8.7], geboren op 25-01-1889 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1889. Hylkje is overleden op 13-03-1890 in Wymbritsradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1890.

1.10.6.2.8.1 Epke Anes Wiersma is geboren op 05-09-1873 in Wymbritsradeel, zoon van Ane Pieters Wiersma (zie 1.10.6.2.8) en Antje Epkes Riegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1873. Epke is overleden op 18-06-1949 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Epke trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1898 in Wymbritsradeel met Rigtje Jarigs Kuipers, 22 jaar oud. Rigtje is geboren op 16-08-1875 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1875. Rigtje is overleden op 30-12-1946 in Leeuwarden, 71 jaar oud.

Kinderen van Epke en Rigtje:

1 Ane Pieter WiersmaVolgt 1.10.6.2.8.1.1.
2 Trijntje Hiltje Wiersma [1.10.6.2.8.1.2]. Trijntje is overleden. Trijntje bleef ongehuwd.

1.10.6.2.8.1.1 Ane Pieter Wiersma, zoon van Epke Anes Wiersma (zie 1.10.6.2.8.1) en Rigtje Jarigs Kuipers. Ane is overleden. Ane trouwde met Sijke Kooistra. Sijke is overleden.

Kind van Ane en Sijke:

1 Geertje Wiersma [1.10.6.2.8.1.1.1]. Geertje is overleden. Geertje bleef ongehuwd.

1.10.6.2.8.2 Pieter Anes Wiersma is geboren op 14-03-1875 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Ane Pieters Wiersma (zie 1.10.6.2.8) en Antje Epkes Riegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1875. Pieter is overleden op 23-05-1951 in Huizem (gem. Leeuwarderadeel), 76 jaar oud. Hij is begraven in Huizem (gem. Leeuwarderadeel). Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 25-11-1899 in Wymbritseradeel met Dieuwke Gatzes de Boer, 20 jaar oud. Dieuwke is geboren op 27-11-1878 in Idzega (gem. Wymbritseradeel). Dieuwke is overleden op 09-09-1967 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Zij is begraven op 13-09-1967 in Huizem (gem. Leeuwarderadeel).

Kinderen van Pieter en Dieuwke:

1 Uilkje Wiersma [1.10.6.2.8.2.1], geboren op 13-05-1900 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Uilkje is overleden op 08-03-1978 in Doorn, 77 jaar oud.
2 Antje Wiersma, geboren op 17-10-1901 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel)Volgt 1.10.6.2.8.2.2.
3 Emkje Wiersma, geboren op 05-05-1903 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel)Volgt 1.10.6.2.8.2.3.
4 Pieter Wiersma [1.10.6.2.8.2.4], geboren op 15-08-1904 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Pieter is overleden.
5 Sjouwkje Wiersma [1.10.6.2.8.2.5], geboren op 10-01-1905 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Sjouwkje is overleden op 01-04-1949 in Leeuwarden, 44 jaar oud.
6 Ane Wiersma, geboren op 27-08-1906 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel)Volgt 1.10.6.2.8.2.6.
7 Gatze Wiersma [1.10.6.2.8.2.7], geboren op 04-08-1908 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Gatze is overleden op 09-04-1966 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Hij is begraven in Huizum (gem. Leeuwarderadeel).
8 Jiskje Wiersma, geboren op 12-01-1910 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel)Volgt 1.10.6.2.8.2.8.
9 Boukje Wiersma [1.10.6.2.8.2.9], geboren op 14-07-1911 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Boukje is overleden.
10 Hotsche Wiersma [1.10.6.2.8.2.10], geboren op 09-11-1912 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Hotsche is overleden.
11 Wiersma [1.10.6.2.8.2.11].
12 Epke Wiersma, geboren op 08-04-1915 in Huizem (gem. Leeuwarderadeel)Volgt 1.10.6.2.8.2.12.
13 Pieter Wiersma [1.10.6.2.8.2.13], geboren op 13-10-1916 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Pieter is overleden op 08-05-1986 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Hij is begraven op 13-05-1986 in Leeuwarden.
14 Siebolt (Sieb) Wiersma [1.10.6.2.8.2.14], geboren op 31-05-1918 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Sieb is overleden op 09-11-1938 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel), 20 jaar oud. Hij is begraven op 12-11-1938 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel).
15 Willem Wiersma [1.10.6.2.8.2.15], geboren op 14-12-1919 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel). Willem is overleden op 03-11-1981, 61 jaar oud. Hij is begraven in Huizum (gem. Leeuwarderadeel).
1.10.6.2.8.2.2 Antje Wiersma is geboren op 17-10-1901 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel), dochter van Pieter Anes Wiersma (zie 1.10.6.2.8.2) en Dieuwke Gatzes de Boer. Antje is overleden. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 21-02-1929 in Leeuwarderadeel met Dirk Johannes Wieringa, 29 of 30 jaar oud. Dirk is geboren in 1899 in Kampen. Dirk is overleden.
1.10.6.2.8.2.3 Emkje Wiersma is geboren op 05-05-1903 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel), dochter van Pieter Anes Wiersma (zie 1.10.6.2.8.2) en Dieuwke Gatzes de Boer. Emkje is overleden. Emkje trouwde, 25 jaar oud, op 04-10-1928 in Leeuwarderadeel met Dirk Hero’s Forma, 30 of 31 jaar oud. Dirk is geboren in 1897 in Amsterdam. Dirk is overleden. Dirk is weduwnaar van Greta Felderhof.
1.10.6.2.8.2.6 Ane Wiersma is geboren op 27-08-1906 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel), zoon van Pieter Anes Wiersma (zie 1.10.6.2.8.2) en Dieuwke Gatzes de Boer. Ane is overleden op 09-03-1973 in Leeuwarden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1973 in Leeuwarden. Ane trouwde, 35 jaar oud, op 22-12-1941 in Leeuwarden met Elske Schootstra, 29 jaar oud. Elske is geboren op 19-04-1912 in Joure. Elske is overleden.

1.10.6.2.8.2.8 Jiskje Wiersma is geboren op 12-01-1910 in Huizum (gem. Leeuwarderadeel), dochter van Pieter Anes Wiersma (zie 1.10.6.2.8.2) en Dieuwke Gatzes de Boer. Jiskje is overleden op 14-02-1991 in Hallem (gem. Ferwerderadeel), 81 jaar oud. Zij is begraven op 19-02-1991 in Hallem (gem. Ferwerderadeel). Jiskje trouwde, 26 jaar oud, op 24-06-1936 in Leeuwarderadeel met AEdzer Hellema, 30 jaar oud. AEdzer is geboren op 17-12-1905 in Hallem (gem. Ferwerderadeel), zoon van Jan Andeles Hellema en Fokje Aedzes Hiemstra. AEdzer is overleden op 13-09-1997, 91 jaar oud. Hij is begraven in Hallem (gem. Ferwerderadeel).

Kind van Jiskje en AEdzer:

1 Fokje Griet Hellema [1.10.6.2.8.2.8.1], geboren in 1942.
1.10.6.2.8.2.12 Epke Wiersma is geboren op 08-04-1915 in Huizem (gem. Leeuwarderadeel), zoon van Pieter Anes Wiersma (zie 1.10.6.2.8.2) en Dieuwke Gatzes de Boer. Epke is overleden op 23-02-1994 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Hij is begraven op 28-02-1994 in Huizem (gem. Leeuwarderadeel). Epke trouwde met Wilhelmina (Willy) Kranenburg. Willy is geboren op 29-05-1924 in Poerworedjo (Java Tengah, Indonesië). Willy is overleden op 30-11-2015 in Leeuwarden, 91 jaar oud. Zij is begraven op 04-12-2015 in Huizem (gem. Leeuwarderadeel).

1.10.6.2.8.4 Jiskje Anes Wiersma is geboren op 26-07-1879 in Gaastmeer (gem. Wymbritsradeel), dochter van Ane Pieters Wiersma (zie 1.10.6.2.8) en Antje Epkes Riegstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1879. Jiskje is overleden in 1960 in Neerlandia, Whitecourt Census Division, Alberta, Canada, 80 of 81 jaar oud. Jiskje trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1902 in Wymbritsradeel met Wiebe Jeltes Visser, 27 jaar oud. Wiebe is geboren op 13-05-1874 in Tzummarum (gem. Barradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1874. Wiebe is overleden op 27-05-1950 in Neerlandia, Whitecourt Census Division, Alberta, Canada, 76 jaar oud.

Kinderen van Jiskje en Wiebe:

1 Jelte Visser [1.10.6.2.8.4.1], geboren op 22-02-1904 in St Anna Parochie (gem. Het Bildt). Jelte is overleden op 01-04-1958 in Neerlandia, Whitecourt Census Division, Alberta, Canada, 54 jaar oud.
2 Ane Visser [1.10.6.2.8.4.2], geboren op 30-04-1905 in St Anna Parochie (gem. Het Bildt). Ane is overleden op 17-03-1971 in Neerlandia, Whitecourt Census Division, Alberta, Canada, 65 jaar oud.
3 Sjoukje Anna Visser [1.10.6.2.8.4.3], geboren op 27-09-1906 in St Anna Parochie (gem. Het Bildt). Sjoukje is overleden op 23-03-2002 in Neerlandia, Whitecourt Census Division, Alberta, Canada, 95 jaar oud.
4 Epke Visser [1.10.6.2.8.4.4], geboren op 14-05-1908 in St Anna Parochie (gem. Het Bildt). Epke is overleden in 01-1973 in Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada, 64 jaar oud.
5 Dirk Visser [1.10.6.2.8.4.5], geboren op 10-08-1909 in St Anna Parochie (gem. Het Bildt). Dirk is overleden op 23-01-1975 in Vega, Whitecourt Census Division, Alberta, Canada, 65 jaar oud.
6 Pieter Visser [1.10.6.2.8.4.6], geboren op 17-02-1911 in St Anna Parochie (gem. Het Bildt). Pieter is overleden op 20-06-1991 in Neerlandia, Whitecourt Census Division, Alberta, Canada, 80 jaar oud.
7 Cornelius Visser [1.10.6.2.8.4.7], geboren op 12-06-1914 in Alberta Canada. Cornelius is overleden op 07-12-1984 in Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada, 70 jaar oud. Hij is begraven in Neerlandia, Whitecourt Census Division, Alberta, Canada.
8 Simon Visser [1.10.6.2.8.4.8], geboren op 08-09-1915 in Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada. Simon is overleden op 11-03-1986 in Neerlandia, Whitecourt Census Division, Alberta, Canada, 70 jaar oud.
9 Annie Visser [1.10.6.2.8.4.9], geboren op 12-12-1918 in Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada. Annie is overleden in 1991 in Rocky Mountain House Census Division, Alberta, Canada, 72 of 73 jaar oud. Zij is begraven in Pine Grove Cemetery.

1.10.6.3 Sjerp Hielkes Wiersma is geboren op 28-09-1814 in Wymbritsradeel, zoon van Hielke Pieters Wiersma (zie 1.10.6) en Antje Sjerps Twijnstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1814. Sjerp is overleden op 24-07-1886 in Wonseradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1886. Sjerp trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1843 in Wymbritsradeel met Gerbrig Tjeerds Feenstra, 25 jaar oud. Gerbrig is geboren op 08-05-1818 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1818. Gerbrig is overleden op 21-07-1874 in Wymbritsradeel, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1874.

Kinderen van Sjerp en Gerbrig:

1 Hielke Sjerps Wiersma [1.10.6.3.1], geboren op 09-05-1844 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1844. Hielke is overleden.
2 Tjeerd Sjerps Wiersma, geboren op 23-06-1845 in WymbritsradeelVolgt 1.10.6.3.2.
3 Antje Sjerps Wiersma [1.10.6.3.3], geboren op 21-03-1847 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1847. Antje is overleden.
4 Klaas Sjerps Wiersma [1.10.6.3.4], geboren op 16-09-1849 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1849. Klaas is overleden.
5 Trijntje Sjerps Wiersma [1.10.6.3.5], geboren op 05-01-1851 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1851. Trijntje is overleden.
6 Wybe Sjerps Wiersma [1.10.6.3.6], geboren op 12-01-1852 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1852. Wybe is overleden.
7 Sjoukjen Sjerps Wiersma [1.10.6.3.7], geboren op 12-03-1853 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1853. Sjoukjen is overleden.
8 Aukjen Sjerps Wiersma [1.10.6.3.8], geboren op 02-05-1854 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1854. Aukjen is overleden.

1.10.6.3.2 Tjeerd Sjerps Wiersma is geboren op 23-06-1845 in Wymbritsradeel, zoon van Sjerp Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.3) en Gerbrig Tjeerds Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1845. Tjeerd is overleden op 27-10-1929 in Wymbritsradeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1929. Tjeerd trouwde, 45 jaar oud, op 09-05-1891 in Wymbritsradeel met Yfke Hylkema, 36 jaar oud. Yfke is geboren op 15-01-1855 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1855. Yfke is overleden op 28-06-1914 in Wymbritsradeel, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1914.

Kinderen van Tjeerd en Yfke:

1 Ytje Tjeerds Wiersma, geboren op 07-04-1892 in Oudega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.6.3.2.1.
2 Sjerp Hylke Tjeerds Wiersma, geboren op 30-01-1894 in WymbritsradeelVolgt 1.10.6.3.2.2.
3 Klaas Tjeerds Wiersma [1.10.6.3.2.3], geboren op 17-11-1897 in Wymbritsradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1897. Klaas is overleden.
1.10.6.3.2.1 Ytje Tjeerds Wiersma is geboren op 07-04-1892 in Oudega (gem. Wymbritseradeel), dochter van Tjeerd Sjerps Wiersma (zie 1.10.6.3.2) en Yfke Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-04-1892. Ytje is overleden. Ytje trouwde, 24 jaar oud, op 05-10-1916 in Wymbritsradeel met Sytze Pieters Wiersma, 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 24-09-1918 in Haarlem. Zie 1.10.3.1.4.11.1 voor persoonsgegevens van Sytze.
1.10.6.3.2.2 Sjerp Hylke Tjeerds Wiersma is geboren op 30-01-1894 in Wymbritsradeel, zoon van Tjeerd Sjerps Wiersma (zie 1.10.6.3.2) en Yfke Hylkema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1894. Sjerp is overleden op 29-02-1968 in Oudega (gem. Wymbritsradeel), 74 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (gem. Wymbritsradeel). Sjerp trouwde met Metje van der Werf. Metje is geboren op 21-08-1895. Metje is overleden op 08-09-1952, 57 jaar oud.

1.10.6.4 Baukjen Hielkes Wiersma is geboren op 20-11-1816 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), dochter van Hielke Pieters Wiersma (zie 1.10.6) en Antje Sjerps Twijnstra. Baukjen is overleden op 30-11-1899 in Wymbritsradeel, 83 jaar oud. Baukjen trouwde, 21 jaar oud, op 10-11-1838 in Wymbritseradeel met Lolke Durks Canrinus, 22 jaar oud. Lolke is geboren op 29-04-1816 in Nijland (gem. Wymbritseradeel). Lolke is overleden op 10-10-1898 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), 82 jaar oud.

Kinderen van Baukjen en Lolke:

1 Durk Lolkes Canrinus [1.10.6.4.1], geboren op 25-09-1839 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Durk is overleden op 21-11-1839 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 1 maand oud.
2 Durk Lolkes Canrinus, geboren op 05-12-1840 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.6.4.2.
3 Hielke Lolkes Canrinus [1.10.6.4.3], geboren op 27-04-1844 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Hielke is overleden.
4 Antje Lolkes Canrinus [1.10.6.4.4], geboren op 25-02-1847 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Antje is overleden op 28-03-1847 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), 1 maand oud.
5 Wiebe Aukes Lolkes Canrinus [1.10.6.4.5], geboren op 26-05-1848 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Wiebe is overleden op 07-06-1848 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), 12 dagen oud.
6 Antje Lolkes Canrinus [1.10.6.4.6], geboren op 30-07-1849 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Antje is overleden.
7 Gatske Lolkes Canrinus [1.10.6.4.7], geboren op 22-08-1852 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Gatske is overleden.
8 Sjoukjen Lolkes Canrinus [1.10.6.4.8], geboren op 03-09-1854 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Sjoukjen is overleden.
9 Watske Lolkes Canrinus [1.10.6.4.9], geboren op 14-10-1858 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Watske is overleden.
10 Wybe Lolkes Canrinus, geboren op 01-10-1860 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.6.4.10.

1.10.6.4.2 Durk Lolkes Canrinus is geboren op 05-12-1840 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Lolke Durks Canrinus en Baukjen Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.4). Durk is overleden op 04-11-1917 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 76 jaar oud. Durk trouwde, 37 jaar oud, op 05-10-1878 in Wymbritseradeel met Ymkjen Murks Postma, 30 jaar oud. Ymkjen is geboren op 23-05-1848 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel). Ymkjen is overleden op 08-08-1933 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 85 jaar oud.

Kinderen van Durk en Ymkjen:

1 Baukje Durks Canrinus [1.10.6.4.2.1], geboren op 07-10-1879 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Baukje is overleden.
2 Stijntje Durks Canrinus [1.10.6.4.2.2], geboren op 23-03-1882 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Stijntje is overleden.
3 Murk Durks Canrinus [1.10.6.4.2.3], geboren op 29-10-1885 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Murk is overleden.

1.10.6.4.10 Wybe Lolkes Canrinus is geboren op 01-10-1860 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), zoon van Lolke Durks Canrinus en Baukjen Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.4). Wybe is overleden. Wybe trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1886 in Wymbritseradeel met Wytske Arjens Sytsma, 25 jaar oud. Wytske is geboren op 27-06-1861 in Hijlaard (gem. Baarderadeel). Wytske is overleden.

Kinderen van Wybe en Wytske:

1 Lolke Wybes Canrinus, geboren op 03-08-1887 in IJlstVolgt 1.10.6.4.10.1.
2 Arjen Wybes Canrinus [1.10.6.4.10.2], geboren op 24-12-1888 in IJlst. Arjen is overleden.
3 Baukje Wybes Canrinus [1.10.6.4.10.3], geboren op 09-06-1890 in Weststellingwerf. Baukje is overleden.
4 Herman Wybes Canrinus [1.10.6.4.10.4], geboren op 19-09-1891 in Weststellingwerf. Herman is overleden.
5 Dirk Wybes Canrinus [1.10.6.4.10.5], geboren op 27-12-1892 in Sneek. Dirk is overleden.
6 Herman Dirk Wybes Canrinus [1.10.6.4.10.6], geboren op 12-07-1894 in Sneek. Herman is overleden.
7 Baukje Wybes Canrinus [1.10.6.4.10.7], geboren op 13-05-1896 in Sneek. Baukje is overleden.
8 Fokje Wybes Canrinus [1.10.6.4.10.8], geboren op 04-06-1898 in Sneek. Fokje is overleden.

1.10.6.4.10.1 Lolke Wybes Canrinus is geboren op 03-08-1887 in IJlst, zoon van Wybe Lolkes Canrinus (zie 1.10.6.4.10) en Wytske Arjens Sytsma. Lolke is overleden op 06-02-1940 in Sneek, 52 jaar oud. Lolke trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1910 in Sneek met Antje Andries’ Van der Tuin, 21 jaar oud. Antje is geboren op 09-02-1889 in Drachten. Antje is overleden op 15-11-1954 in Sneek, 65 jaar oud. Zij is begraven op 18-11-1954 in Sneek.

Kinderen van Lolke en Antje:

1 Wybe Canrinus, geboren op 04-05-1911 in SneekVolgt 1.10.6.4.10.1.1.
2 Andries Canrinus, geboren op 03-12-1914 in SneekVolgt 1.10.6.4.10.1.2.
3 Arjen Canrinus, geboren op 20-10-1915 in SneekVolgt 1.10.6.4.10.1.3.
4 Hendrik Canrinus, geboren op 14-05-1918 in SneekVolgt 1.10.6.4.10.1.4.
5 Lolke Canrinus, geboren op 25-10-1919 in SneekVolgt 1.10.6.4.10.1.5.
6 Wibbo Canrinus [1.10.6.4.10.1.6], geboren op 21-02-1922 in Sneek. Wibbo is overleden op 05-06-1924 in Sneek, 2 jaar oud.
7 Wytse Canrinus [1.10.6.4.10.1.7], geboren op 01-06-1924 in Sneek. Wytse is overleden op 13-06-1999 in Ermelo, 75 jaar oud. Hij is begraven op 18-06-1999 in Ermelo.
8 Wipkje Canrinus, geboren op 01-04-1926 in SneekVolgt 1.10.6.4.10.1.8.
9 Wibbo Canrinus, geboren op 08-06-1927 in SneekVolgt 1.10.6.4.10.1.9.
10 Bauke Canrinus [1.10.6.4.10.1.10], geboren op 24-08-1928 in Sneek. Bauke is overleden op 31-08-1996 in Wommels (Hennaarderadeel), 68 jaar oud. Hij is begraven op 04-09-1996 in Wommels (Hennaarderadeel).
11 Thijs Canrinus, geboren op 20-12-1931 in SneekVolgt 1.10.6.4.10.1.11.

1.10.6.4.10.1.1 Wybe Canrinus is geboren op 04-05-1911 in Sneek, zoon van Lolke Wybes Canrinus (zie 1.10.6.4.10.1) en Antje Andries’ Van der Tuin. Wybe is overleden op 18-02-1975 in Sneek, 63 jaar oud. Wybe trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1934 in Sneek met Rinske de Boer, 24 jaar oud. Rinske is geboren op 20-05-1910 in Sneek. Rinske is overleden op 09-02-2000 in Sneek, 89 jaar oud. Zij is begraven op 14-02-2000 in Sneek.

Kinderen van Wybe en Rinske:

1 Canrinus [1.10.6.4.10.1.1.1].
2 Lolke Canrinus, geboren op 22-03-1941 in SneekVolgt 1.10.6.4.10.1.1.2.

1.10.6.4.10.1.1.2 Lolke Canrinus is geboren op 22-03-1941 in Sneek, zoon van Wybe Canrinus (zie 1.10.6.4.10.1.1) en Rinske de Boer. Lolke is overleden op 05-03-2004 in Sneek, 62 jaar oud. Hij is begraven op 10-03-2004 in Joure. Lolke:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 19-07-1963 met ???.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 13-08-1974 met 2??.

1.10.6.4.10.1.2 Andries Canrinus is geboren op 03-12-1914 in Sneek, zoon van Lolke Wybes Canrinus (zie 1.10.6.4.10.1) en Antje Andries’ Van der Tuin. Andries is overleden op 27-01-1974 in Sneek, 59 jaar oud. Andries:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 02-08-1937 in Sneek met Pietje Sijbranda, 23 jaar oud. Pietje is geboren op 07-12-1913 in Sneek. Pietje is overleden op 15-10-1944 in Sneek, 30 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 05-08-1946 in Sneek met Hendrikje Sijbranda, 43 jaar oud. Hendrikje is geboren op 09-09-1902 in Sneek. Hendrikje is overleden op 21-05-1995 in Bolsward, 92 jaar oud. Zij is begraven op 24-05-1995 in Sneek.
1.10.6.4.10.1.3 Arjen Canrinus is geboren op 20-10-1915 in Sneek, zoon van Lolke Wybes Canrinus (zie 1.10.6.4.10.1) en Antje Andries’ Van der Tuin. Arjen is overleden op 31-07-1942 in Sneek, 26 jaar oud. Hij is begraven in Sneek. Arjen trouwde, 26 jaar oud, op 08-06-1942 in Sneek met Anna Zijlstra, 27 jaar oud. Anna is geboren op 30-12-1914 in Goënga (gem. Wymbritseradeel). Anna is overleden.

1.10.6.4.10.1.4 Hendrik Canrinus is geboren op 14-05-1918 in Sneek, zoon van Lolke Wybes Canrinus (zie 1.10.6.4.10.1) en Antje Andries’ Van der Tuin. Hendrik is overleden op 19-02-1979 in Drachten, 60 jaar oud. Hij is begraven op 23-02-1979 in Drachten. Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 30-05-1945 in Sneek met Johanna Antonia Scholten, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 05-04-1922 in Sneek. Johanna is overleden.

Kind van Hendrik en Johanna:

1 Antje Canrinus [1.10.6.4.10.1.4.1], geboren op 12-02-1946 in Wassenaar. Antje is overleden op 21-05-2008 in Breukelen, 62 jaar oud.
1.10.6.4.10.1.5 Lolke Canrinus is geboren op 25-10-1919 in Sneek, zoon van Lolke Wybes Canrinus (zie 1.10.6.4.10.1) en Antje Andries’ Van der Tuin. Lolke is overleden op 27-07-1970 in Sneek, 50 jaar oud. Hij is begraven in Sneek. Lolke trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1947 met Grietje Koster, 24 of 25 jaar oud. Grietje is geboren op 10-01-1922 in Goor. Grietje is overleden op 11-06-2016 in Sneek, 94 jaar oud. Zij is gecremeerd op 17-06-2016 in Sneek.
1.10.6.4.10.1.8 Wipkje Canrinus is geboren op 01-04-1926 in Sneek, dochter van Lolke Wybes Canrinus (zie 1.10.6.4.10.1) en Antje Andries’ Van der Tuin. Wipkje is overleden op 14-08-1973 in Sneek, 47 jaar oud. Wipkje trouwde, 24 jaar oud, op 28-06-1950 in Sneek met Klaas de Vries, 29 jaar oud. Klaas is geboren op 27-07-1920 in Nijmegen. Klaas is overleden op 25-09-1993 in Heeg, 73 jaar oud. Hij is begraven op 29-09-1993 in Sneek.
1.10.6.4.10.1.9 Wibbo Canrinus is geboren op 08-06-1927 in Sneek, zoon van Lolke Wybes Canrinus (zie 1.10.6.4.10.1) en Antje Andries’ Van der Tuin. Wibbo is overleden op 24-01-1995 in Sneek, 67 jaar oud. Hij is gecremeerd op 28-01-1995 in Nieuweschoot (gem. Schoterland). Wibbo trouwde, 26 jaar oud, op 02-09-1953 in Sneek met Jacoba Blauw, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op 10-03-1931 in Sneek. Jacoba is overleden op 11-10-1915 in Sneek. Zij is gecremeerd op 17-10-1915 in Sneek.

1.10.6.4.10.1.11 Thijs Canrinus is geboren op 20-12-1931 in Sneek, zoon van Lolke Wybes Canrinus (zie 1.10.6.4.10.1) en Antje Andries’ Van der Tuin. Thijs is overleden op 08-10-2011 in Gemeente Sudwest Friesland, 79 jaar oud. Thijs trouwde, 21 jaar oud, op 27-04-1953 in Sneek met ???.

Kind van Thijs en ???:

1 Harm Canrinus [1.10.6.4.10.1.11.1], geboren op 01-07-1957 in Amsterdam. Harm is overleden op 23-10-2010 in Gemeente Midden Drente, 53 jaar oud. Hij is begraven in Joure. Harm bleef ongehuwd.

1.10.6.5 Rienk Hielkes Wiersma is geboren op 12-02-1820 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), zoon van Hielke Pieters Wiersma (zie 1.10.6) en Antje Sjerps Twijnstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1820. Rienk is overleden op 30-12-1906 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-01-1907. Rienk:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1843 in Wymbritsradeel met Pierkjen Luitsens Zijlstra, 22 jaar oud. Pierkjen is geboren op 02-07-1820 in Heeg (gem. Wymbritseradeel), dochter van Luitzen IJbrands Zijlstra en Rinkjen Wybes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1820. Pierkjen is overleden op 01-02-1851 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd), 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1851.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 03-02-1852 in Hemelumer Oldeferd met Gerbrig Joukes Hoekstra, 26 jaar oud. Gerbrig is geboren op 17-02-1825 in Haskerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1825. Gerbrig is overleden op 16-01-1903 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1903.

Kinderen van Rienk en Pierkjen:

1 Luitzen Rienks Wiersma, geboren op 30-01-1844 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.6.5.1.
2 Hylke Rienks Wiersma [1.10.6.5.2], geboren op 14-04-1845 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1845. Hylke is overleden op 18-08-1845 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 4 maanden oud.
3 Hylke Rienks Wiersma [1.10.6.5.3], geboren op 24-12-1847 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1847. Hylke is overleden.
4 Rinkje Rienks Wiersma, geboren op 19-10-1849 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd)Volgt 1.10.6.5.4.

Kinderen van Rienk en Gerbrig:

5 Jouke Rienks Wiersma, geboren op 13-11-1851 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd)Volgt 1.10.6.5.5.
6 Pieter Rienks Wiersma [1.10.6.5.6], geboren op 01-08-1853 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1853. Pieter is overleden.
7 naamloos Wiersma [1.10.6.5.7], levenloos geboren zoon, geboren op 06-06-1855 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd).
8 Antje Rienks Wiersma [1.10.6.5.8], geboren op 25-05-1857 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1857. Antje is overleden.
9 Geeske Rienks Wiersma, geboren op 13-11-1860 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd)Volgt 1.10.6.5.9.
10 Hylke Rienks Wiersma [1.10.6.5.10], geboren op 27-05-1863 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1863. Hylke is overleden.
11 Sytse Rienks Wiersma [1.10.6.5.11], geboren op 10-10-1867 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1867. Sytse is overleden.

1.10.6.5.1 Luitzen Rienks Wiersma is geboren op 30-01-1844 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), zoon van Rienk Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.5) en Pierkjen Luitsens Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1844. Luitzen is overleden op 22-01-1912 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 67 jaar oud. Luitzen:

(1) trouwde, 32 jaar oud, op 20-05-1876 in Wymbritseradeel met Trijntje Atzes Bergsma, 35 jaar oud. Trijntje is geboren op 14-02-1841 in Wijckel (gem. Gaasterland). Trijntje is overleden op 24-04-1877 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 36 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 11-05-1878 in Wymbritseradeel met Fokje Annes Dijkstra, 26 jaar oud. Fokje is geboren op 20-03-1852 in Folsgare (gem. Wymbritseradeel). Fokje is overleden op 13-02-1921 in Oosthem (gem. Wymbritseradeel), 68 jaar oud.

Kinderen van Luitzen en Fokje:

1 Rienk Luitzens Wiersma [1.10.6.5.1.1], geboren op 27-03-1879 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Rienk is overleden op 31-03-1918 in Wymbritseradeel, 39 jaar oud. Rienk bleef ongehuwd.
2 Anne Luitzens Wiersma [1.10.6.5.1.2], geboren op 19-04-1882 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Anne is overleden.
3 Sjoukje Luitzens Wiersma [1.10.6.5.1.3], geboren op 08-01-1884 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel). Sjoukje is overleden op 07-01-1953 in Goënga, 68 jaar oud. Sjoukje bleef ongehuwd.
4 Pierkje Luitzens Wiersma, geboren op 08-05-1887 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel)Volgt 1.10.6.5.1.4.
1.10.6.5.1.4 Pierkje Luitzens Wiersma is geboren op 08-05-1887 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Luitzen Rienks Wiersma (zie 1.10.6.5.1) en Fokje Annes Dijkstra. Pierkje is overleden. Pierkje trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1912 in Wymbritseradeel met Sjirk Hofstra, 25 of 26 jaar oud. Sjirk is geboren in 1886 in IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel). Sjirk is overleden.
1.10.6.5.4 Rinkje Rienks Wiersma is geboren op 19-10-1849 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd), dochter van Rienk Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.5) en Pierkjen Luitsens Zijlstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-10-1849. Rinkje is overleden. Rinkje trouwde, 21 jaar oud, op 25-03-1871 in Wymbritseradeel met Bendix Van der Schuit, 23 jaar oud. Bendix is geboren op 04-06-1847 in Heeg (gem. Wymbritseradeel). Bendix is overleden.

1.10.6.5.5 Jouke Rienks Wiersma is geboren op 13-11-1851 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd), zoon van Rienk Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.5) en Gerbrig Joukes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1851. Jouke is overleden op 25-10-1920 in Roome, Polk, Minnesota, USA; Oakdale, 68 jaar oud. Hij is begraven op 28-10-1920 in Crookston, Polk, Minnesota, USA; Oakdale. Jouke:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 13-04-1877 in Wymbritsradeel met Grietje Sytzes van der Woude, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 23-09-1850 in Sneek, dochter van Sytze Botes Van der Woude en Johanna Jacobs Bouwhuis. Grietje is overleden op 19-10-1913 in Watergraafsmeer, 63 jaar oud.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 03-06-1914 in Amsterdam met Grietje Foekes Van der Woude, 64 jaar oud. Grietje is geboren op 31-07-1849 in Aalsum (gem. Oostdongeradeel), dochter van Foeke Bouwes Van der Woude en Wopkje Jacobs Hoekstra. Grietje is overleden. Grietje is weduwe van Willem Jans Hovinga (1842-1887), met wie zij trouwde op 18-10-1873 in Oostdongeradeel. Grietje is weduwe van Roelof Jans Bosma (geb. 1853), met wie zij trouwde op 21-06-1899 in Amsterdam.

Kinderen van Jouke en Grietje (1):

1 Rienk Joukes Wiersma, geboren op 29-01-1878 in WatergraafsmeerVolgt 1.10.6.5.5.1.
2 Johanna Joukes Wiersma, geboren op 23-04-1880 in AmsterdamVolgt 1.10.6.5.5.2.
3 Sietse Joukes Wiersma, geboren op 10-09-1881 in WatergraafsmeerVolgt 1.10.6.5.5.3.
4 Gerben Joukes Wiersma, geboren op 27-06-1883 in WatergraafsmeerVolgt 1.10.6.5.5.4.
5 Froukje Joukes Wiersma, geboren op 31-05-1885 in WatergraafsmeerVolgt 1.10.6.5.5.5.
6 Anna Joukes Wiersma, geboren op 08-05-1888 in WatergraafsmeerVolgt 1.10.6.5.5.6.
7 Pietje Cornelia Wiersma, geboren op 16-07-1890 in WatergraafsmeerVolgt 1.10.6.5.5.7.
8 Grietje Joukes Wiersma [1.10.6.5.5.8], geboren op 08-12-1893 in Watergraafsmeer. Grietje is overleden op 18-08-1917, 23 jaar oud (oorzaak: Difterie). Zij is begraven op 22-08-1917 in Amsterdam (Oosterbegraafplaats).
9 Pieter Joukes Wiersma, geboren op 14-04-1896 in AmsterdamVolgt 1.10.6.5.5.9.
1.10.6.5.5.1 Rienk Joukes Wiersma is geboren op 29-01-1878 in Watergraafsmeer, zoon van Jouke Rienks Wiersma (zie 1.10.6.5.5) en Grietje Sytzes van der Woude. Rienk is overleden op 16-04-1965, 87 jaar oud. Rienk trouwde, 34 jaar oud, op 01-08-1912 in Amsterdam met Elisabeth Francijntje Wolkers. Elisabeth is overleden.

1.10.6.5.5.2 Johanna Joukes Wiersma is geboren op 23-04-1880 in Amsterdam, dochter van Jouke Rienks Wiersma (zie 1.10.6.5.5) en Grietje Sytzes van der Woude. Johanna is overleden op 21-06-1957 in San Diego, San Diego, California, 77 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 01-08-1901 in Amsterdam met Cristiaan Johannes van Oosbree, 40 jaar oud. Cristiaan is geboren op 19-08-1860 in Amsterdam, zoon van Johannes Christiaan van Oosbree en Antje Hutter. Cristiaan is overleden op 21-12-1939 in San Diego, San Diego, California, 79 jaar oud. Cristiaan is weduwnaar van Maria Cornelis’ Bouwhuis (1860-1899), met wie hij trouwde op 11-01-1882 in Amsterdam.

Kinderen van Johanna en Cristiaan:

1 Antoon van Oosbree [1.10.6.5.5.2.1], geboren op 03-01-1902 in Amsterdam. Antoon is overleden in 1927, 24 of 25 jaar oud.
2 Jauke (Joe) van Oosbree [1.10.6.5.5.2.2], geboren in 1904. Joe is overleden in 1996, 91 of 92 jaar oud.
3 Rienk (Ray) van Oosbree [1.10.6.5.5.2.3], geboren op 07-08-1906. Ray is overleden op 24-02-1998, 91 jaar oud.
4 Franciscus (Frank) van Oosbree [1.10.6.5.5.2.4], geboren in 1911. Frank is overleden in 1993, 81 of 82 jaar oud.
5 Grietje Margaret (Margaret) van Oosbree [1.10.6.5.5.2.5], geboren in 1913. Margaret is overleden in 1998, 84 of 85 jaar oud.
6 Johanna (Joan) van Oosbree [1.10.6.5.5.2.6], geboren in 1915. Joan is overleden in 2010, 94 of 95 jaar oud.
7 Fraukje (Flossie) van Oosbree [1.10.6.5.5.2.7], geboren in 1917. Flossie is overleden in 1998, 80 of 81 jaar oud.
8 Angelina Francisca van Oosbree [1.10.6.5.5.2.8], geboren in 1922. Angelina is overleden in 2011, 88 of 89 jaar oud.
1.10.6.5.5.3 Sietse Joukes Wiersma is geboren op 10-09-1881 in Watergraafsmeer, zoon van Jouke Rienks Wiersma (zie 1.10.6.5.5) en Grietje Sytzes van der Woude. Sietse is overleden op 08-04-1959 in Bussum, 77 jaar oud. Sietse trouwde, 28 jaar oud, op 07-07-1910 in Watergraafsmeer met Arijaantje Elizabeth Verwaal. Arijaantje is overleden.

1.10.6.5.5.4 Gerben Joukes Wiersma is geboren op 27-06-1883 in Watergraafsmeer, zoon van Jouke Rienks Wiersma (zie 1.10.6.5.5) en Grietje Sytzes van der Woude. Gerben is overleden op 23-01-1949 in Salatiga, Indonesia, 65 jaar oud. Hij is begraven in Bandung (ereveld Pandu) Indonesia. Gerben trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1910 met Elise Antoinette Schärer, 24 of 25 jaar oud. Elise is geboren op 27-06-1885 in Djokjakarta (Indonesië), dochter van Friedrich Schärer en Sida. Elise is overleden op 17-03-1960 in Heerenveen, 74 jaar oud. Zij is begraven in Fredriksoord.

Kind van Gerben en Elise:

1 Johan Willem Pieter Wiersma, geboren op 24-06-1912 in TjimahiVolgt 1.10.6.5.5.4.1.

1.10.6.5.5.4.1 Johan Willem Pieter Wiersma is geboren op 24-06-1912 in Tjimahi, zoon van Gerben Joukes Wiersma (zie 1.10.6.5.5.4) en Elise Antoinette Schärer. Johan is overleden op 24-06-1944 in Nagasaki (Japan), 32 jaar oud.

Kind van Johan uit onbekende relatie:

1 Gerben Cornelis Wiersma, geboren op 01-04-1935 in Samarang (Java)Volgt 1.10.6.5.5.4.1.1.

1.10.6.5.5.4.1.1 Gerben Cornelis Wiersma is geboren op 01-04-1935 in Samarang (Java), zoon van Johan Willem Pieter Wiersma (zie 1.10.6.5.5.4.1). Gerben is overleden op 31-12-2017 in Etten Leur, 82 jaar oud.

Kind van Gerben uit onbekende relatie:

1 Vincent Wiersma [1.10.6.5.5.4.1.1.1].
1.10.6.5.5.5 Froukje Joukes Wiersma is geboren op 31-05-1885 in Watergraafsmeer, dochter van Jouke Rienks Wiersma (zie 1.10.6.5.5) en Grietje Sytzes van der Woude. Froukje is overleden op 01-04-1970 in Bussum, 84 jaar oud. Froukje trouwde, 21 jaar oud, op 05-12-1906 in Amsterdam met Antoon Wilhelm Coops. Antoon is overleden.
1.10.6.5.5.6 Anna Joukes Wiersma is geboren op 08-05-1888 in Watergraafsmeer, dochter van Jouke Rienks Wiersma (zie 1.10.6.5.5) en Grietje Sytzes van der Woude. Anna is overleden op 06-05-1942 in Amsterdam, 53 jaar oud. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 18-07-1912 in Amsterdam met Nicolaas van Klaveren. Nicolaas is overleden.

1.10.6.5.5.7 Pietje Cornelia Wiersma is geboren op 16-07-1890 in Watergraafsmeer, dochter van Jouke Rienks Wiersma (zie 1.10.6.5.5) en Grietje Sytzes van der Woude. Pietje is overleden op 20-01-1961 in Amsterdam, 70 jaar oud. Pietje trouwde, 24 jaar oud, op 20-10-1914 in Amsterdam met Nicolaas Corba. Nicolaas is overleden.

Kinderen van Pietje en Nicolaas:

1 Gerrit Pieter Corba [1.10.6.5.5.7.1].
2 Grietje Corba [1.10.6.5.5.7.2].
3 Marinus Corba [1.10.6.5.5.7.3].
1.10.6.5.5.9 Pieter Joukes Wiersma is geboren op 14-04-1896 in Amsterdam, zoon van Jouke Rienks Wiersma (zie 1.10.6.5.5) en Grietje Sytzes van der Woude. Pieter is overleden op 04-04-1974 in Quarryville,Lancaster, Pennsylvania USA, 77 jaar oud. Pieter trouwde, 35 jaar oud, op 10-05-1931 in Sioux City, Woodbury,Iowa, USA met Fern Case. Fern is overleden.

1.10.6.5.9 Geeske Rienks Wiersma is geboren op 13-11-1860 in Koudum (gem Hemelumer Oldeferd), dochter van Rienk Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.5) en Gerbrig Joukes Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1860. Geeske is overleden. Geeske trouwde, 24 jaar oud, op 05-03-1885 in Wymbritseradeel met Christiaan Pieters Mostert, 40 jaar oud. Christiaan is geboren op 17-09-1844 in Balk (gem. Gaasterland). Christiaan is overleden. Christiaan is weduwnaar van Janke Martens van der Sluis (1844-1883), met wie hij trouwde op 30-05-1868 in Wymbritseradeel.

Kind van Geeske uit onbekende relatie:

1 Dirk Wiersma [1.10.6.5.9.1], geboren op 25-11-1883 in Oosthem. Dirk is overleden.

Kind van Geeske en Christiaan:

2 Rienk Christiaans Mostert [1.10.6.5.9.2], geboren op 28-03-1887 in Makkum (gem. Wonseradeel). Rienk is overleden.

1.10.6.6 Sytse Hielkes Wiersma is geboren op 02-04-1823 in Wymbritsradeel, zoon van Hielke Pieters Wiersma (zie 1.10.6) en Antje Sjerps Twijnstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1823. Sytse is overleden op 09-08-1866 in Wymbritsradeel, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1866. Sytse trouwde, 24 jaar oud, op 16-10-1847 in Wymbritsradeel met Iemkjen Pieters Wiersma, 21 jaar oud. Zie 1.10.3.1.4 voor persoonsgegevens van Iemkjen.

Kinderen van Sytse en Iemkjen: zie 1.10.3.1.4.

1.10.6.7 Trijntje Hielkes Wiersma is geboren op 15-08-1825 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), dochter van Hielke Pieters Wiersma (zie 1.10.6) en Antje Sjerps Twijnstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1825. Trijntje is overleden op 29-02-1860 in Wymbritsradeel, 34 jaar oud. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 03-06-1854 in Wymbritseradeel met Tie Jans Tijsma, 43 jaar oud. Tie is geboren op 19-03-1811 in Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel), zoon van Jan Ties (Jan Teyes) Tijsma en Jetske Yntes Kingma. Tie is overleden op 08-07-1860 in Abbega (gem. Wijmbritseradeel), 49 jaar oud. Tie is weduwnaar van Lucretia Dekema van Berkum (1812-1845), met wie hij trouwde op 14-11-1835 in Wymbritseradeel. Tie is weduwnaar van Anna Willemina van Berkum (1816-1851), met wie hij trouwde op 12-06-1847 in Wymbritseradeel.

Kinderen van Trijntje en Tie:

1 Antje Ties Tijsma [1.10.6.7.1], geboren op 26-10-1854 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Antje is overleden op 16-03-1856 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), 1 jaar oud.
2 Jetske Ties Tijsma [1.10.6.7.2], geboren op 12-10-1856 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Jetske is overleden op 03-02-1860 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), 3 jaar oud.
3 Antje Ties Tijsma, geboren op 13-12-1857 in Abbega (gem. Wymbritseradeel)Volgt 1.10.6.7.3.
4 Theunis Ties Tijsma [1.10.6.7.4], geboren op 26-02-1860 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Theunis is overleden op 09-03-1860 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), 12 dagen oud.
5 Jan Ties Tijsma [1.10.6.7.5], geboren op 26-02-1860 in Abbega (gem. Wymbritseradeel). Jan is overleden op 10-03-1860 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), 13 dagen oud.
1.10.6.7.3 Antje Ties Tijsma is geboren op 13-12-1857 in Abbega (gem. Wymbritseradeel), dochter van Tie Jans Tijsma en Trijntje Hielkes Wiersma (zie 1.10.6.7). Antje is overleden. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 11-05-1878 in Wymbritseradeel met Foppe Aizos Lycklama à Nijeholt, 23 of 24 jaar oud. Foppe is geboren in 1854 in Wolsum (gem. Wymbritsradeel). Foppe is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 25-06-2021 11:52:31 door Rein Munniksma